Aktuelt

frode57

Nordisk motstandsfront eller ?

Hvorfor skriver jeg så provokativt. For det lot seg ikke å gjøre å skape et nordisk alternativ til (1948 - 1980) NATO og EU prøver seg med VEU. (vestunionen) Så hvorfor skal Norge nå innlate seg på mer nordisk samarbeid om forsvars-samarbeide ? For meg virker det helt søkt. Dette er land som har ført en aggressiv underdanig politikk overfor Norge. Vi er et meget rikt land. Har vært rikt på mineraler og fisk . VI er enda rikere i dag. Vi skal ikke la svenskene få holde på for mye i Norge og komme seg inn for mye på norske områder. Det gjelder all slags virksomheter som kan drive utbytting av Norge. Danmark er et land som historisk sett har ligget i krig med Sverige. Begge land herjer rundt om i Europa med sine leie hærer. Og de har begge har store problemer med å innfinne seg med rollen de i dag har som småstater. Derfor er det sykt å begynne å utvide det militære samarbeide. Norge må ha et selvstendig godt forsvar. Man sender ikke et skip i eskorte til amerikanerne om man ikke er godt rustet selv med den slags. Og hvorfor befinner det seg amerikanske soldater på grensen til Russland. Har vi ikke folk selv til den slags. Kanskje Stoltenberg skal slutte med fjaset sitt og komme seg bort fra der han er . Norge er ikke tjent med å leke med folk som stort sett fabler om gammel storhet. Og selv om Øresund var et sted hvor stormaktene ikke ville ha toll , så fabler folk stadig om gammel storhet . Svenskene drev å terroriserte i Polen og Øst Europa. De som tror Nato er en forsvarsallianse bør vel , tenke tilbake på eventyrene i Arabiske land. Sverige er ikke medlem av Nato... hvorfor skal vi da samarbeide mer? Komikken er der . Russland er fienden, sies det. En fiende må man jo ha. Vi som vet hva Chicago boys drev med like etter Sovjet sin oppløsning , vet at vestlige land driver med undergraving overalt. Men litt morsomt når det slår tilbake på dem selv. jfm Storbritania og USA . De rikeste klarer ikke å gjøre mer for holde seg ved makta men de kan undergrave Norge . .. vær da på vakt. !! Norge skal aldri stole på sine nære naboer. Danmark har nok med seg selv. De har knapt noe forsvar. Og Sverige er en nasjon som vil være storebror i Norden og er det !!!! De har tatt Norge før !! De svek Norge og Danmark i 1940. Sverige er medlem av EU og vil ha en sentral posisjon der. Norge har en husmannskontrakt med EU. Norge sin trygghet skulle være Nato men der i gården er ikke USA til å stole på. Bush sa det slik at han valgte å gå med sine venner. Nato er altså ikke det det var engang . USA er en fallende stjerne. Norge må ha et sterkere militært forsvar. Med de ressursene Norge har så må Norge sørge for : Full kontroll med våpengrenene Full kontroll over vitale industrigrener. Full kontroll på kraftproduksjonen. Full kontroll på de største bedriftene Full kontroll på forsyningslinjene på alle fronter. Norge bør holde seg for god til å innlede for nære militære relasjoner med våre naboland. Vi har Kongsberg... vi leker ikke krig. Vi er med i kriger.. Vi dreper !! VI er mordere!! Vi dreper. Vi blir drept...ikke stol på andre land. Historien har vist at vi IKKE kan stole på andre land . Og at vi må drive diplomatisk spill. Men vi gir ikke fra oss landet for "falske smykker".

1
4 svar
Laster...