Regjeringen? Det er vel stortingsflertallet du må rette skytset mot dersom du ønsker å klandre noen.

4

Det forventes at dagens regjering må gjøre noe men det går tregt. Tror EU har store problemer med å finne troverdige energikilder når også atomkraft er utelukket. Vi burde ikke tilsluttet oss Acer. Hele folket på NAV er nærliggende tanke for oss alle.

1

Frode. Du er for naiv.

Det finnes ingen politikere på Stortinget som bryr seg om det norske folk lenger.

Vi eksisterer kun som tall i et regneark, for å gi dem maktgrunnlag så de kan gjennomføre sin globalistiske politikk, og komme seg i internasjonale toppstillinger.

Den nye regjeringen er ikke nevneverdig annerledes enn den gamle. De jobber for storkapitalen, som vil gjøre oss til leilendinger så de ultra rike på toppen kan bestemme over oss.

1
Laster...