Så sannelig ; hvem skulle trodd det. Tror du selv på dette røreforslaget. Øke lønnen med 100 k så sykepleiere bare blir enda mer slitne med overtidsuker og 437 k spart med å ikke å utvide arbeidsstyrken med flere sykepleiere. Sykepleiere , som alle andre , har rett til en arbeidsuke på 37,5 timer. Dekker ikke det behovet trenger man å ansette fler sykepleiere; Så enkelt er det.

En sliten sykepleier, belastet med mye overtid , klarer ikke å holde kvaliteten i sitt arbeid kontinuerlig.

Du har vel sett fotballkamper ; Nå begynner de å bli slitne ; Han har løpt fra seg og byttes ut.

2

Erna sviktet i sin jobb . Viktigst var å stramme inn i offentlig sektor. Flere utdannede sykepleiere må til.

1

Feil - de tjener en god del mer: Som sykepleier har du en gjennomsnittslønn på 566 520 kroner i året, og siden du som sykepleier kan jobbe turnus; det vil si kvelds-, natt- og helgeskift, har du muligheten til å tjene mer.

1

Jeg var litt kjapp her. Selvsagt er det å ansette flere sykepleiere det som hjelper best. Men for at det skal være fristende å søke slik utdannelse så må også lønnen økes.

1

Det er sikkert veldig ukorrekt å si det, men nå begynner det virkelig å lukte lønnskamp, midt oppe i en pandemi, der vi alle på en eller annen måte er veldig berørt av situasjonen.
Lønnskamp nå er ufint, og løser ingenting annet enn en ekstra omdreining på lønns og inflasjonsspiralen for oss alle til våren.

1

Jeg tror ikke mer penger er løsningen.
Vi trenger bedre ledere, og da mener jeg bedre, ikke dyrere ledere.

Helsevesenet har vært basert på at de skal kunne fylle 80% av folkets behov så lederne kan få høyere lønninger, og når en krise oppstår så kan de ikke takle det. På kort sikt kan man alltids kalle inn til overtid og kreve mer av sine ansatte, men på lang sikt blir man utslitt.

De må utdanne flere, og utvide virksomheten. Det er nå vi skulle hatt ledere avhengig av det samme helsevesen som oss plebs, og at de ikke kan få tilgang på private tjenester og la plebs stå i kø for å bli behandlet av slitne ansatte.

Så vi kunne trengt et parti som tenkte på folket og arbeiderklassen. Dessverre ser jeg ikke det noe sted.

2

Med bedre lønn hadde nok flere blitt sykepleiere, men akkurat å snakke om høyere lønn nå når så mange blir smittet og flere dør, er det så klokt? Kanskje bedre å vente med det til lønnsoppgjøret?

1

Helt ærlig ser jeg ingen grunn til at sykepleierne skal ha et lønnshopp på 20%. Det ville vært tidenes lønnsøkning. Og veldig urettferdig ovenfor andre grupper. Sykepleiere i dag tjener allerede mer enn mange andre med 3 årig høyskoleutdanning. Så de er ikke et lavtlønnet yrke.
Kunne heller sett på turnusordningene og arbeidstidene deres. Det er vel det som sliter dem ut har jeg forstått. Ikke lav lønn.

2
Laster...