Skal vi tro på dem?

For staten, og der noen får aktører har markedsmonopol så er mangel en fordel. Da kan selger ta det de vil og folk må bare bla opp det selger forlanger for å få det nødvendige produktet.

Hvorfor skal en monopolist øke produksjonen? Det betyr økte utbyggingskostnader, og hva alle ledere hater: å betale lønn til plebeiene.

Vi kommer til å se permanente mangler i mange sektorer og varegrupper fremover. Det går i takt med den inflasjonen vi ser. Det er bra for de rike som har fått enorme lån etter at statsbanker verden rundt har trykket opp enorme mengder penger.

1

Det er ikke lave strømpriser de prøver å profetere, det er en jo-jo-prising, som vil karakterisere denne syke situasjonen vi har kommet i. Når kraftindustrien, politikere, eller netteiere snakker om lavere priser, er det lavere priser "enn det kunne ha vært", dersom vi ikke gjør ditt eller datt, for å øke avgifter eller andre oppfinnsomme tillegg. Årsak og virkning er komplisert for de fleste, og når det slenges på noe grønt, eller klimakrise, senker roen seg i en noe servil befolkning.

1

For noe løgn av skriverier. De prøver å forsvare seg mot det som faktisk skjer nå. Strømprisene ødelegger norske husholdningers økonomi.
Og bak ligger NATO og Jensemanns aggresjon i øst. Nå står Nato i Øst og stagger mot oljefelt med får det liksom ikke helt til.
Så skal vi drøfte noe helt annet... fylgj med fylgj med ...

1
Laster...