Den nye mutasjonen som nå sprer seg i rekordfart i bl.a. Sør-Afrika (og er av WHO vurdert som såpass alvorlig at den ligger an til å få sin egen greske betegnelse (fortsettelse etter Delta), den fører til at Storbritannia promte stopper all flytrafikk fra 6 land i det sørlige Afrika nå. Et slikt "føre vâr"-opplegg ville nok aldri skje i Norge, altså at vi med den nåværende litt småsendrektige (på dette feltet) regjeringen skulle være først ute med slike tiltak. Never ever, slike er vi, litt treige og ser ting an (bortsett fra når det f.eks. gjelder å melde seg raskt som "formann i giverlandsgruppen" i div. andre sammenhenger da selvfølgelig). Men her i Norge blir vel ikke lenger noen kontrollert om de kommer med fly fra utlandet, i beste fall kun stikkontroller der også sikkert, (så for migranter f.eks., så må jo dette fortone seg som en vidåpen grense sikkert, hvorfor bruke 40-50 000 kroner for f.eks. å bli stuck på den polske grensa, ja, det kan man jo lure på.. Norges vidåpne grenser ikke "oppdaget" ennå sikkert).

1

Så vidt eg veit har vi ingen direkte flyruter til land i Afrika frå norske flyplassar, så kva ville eit slikt forbud oppnå?

1

Er dere klare for svartedauden i moderne utgave. 50 % folkereduksjon. Vesten mest sårbar med sine kvervulanter. Se til USA.

1

Det er helt på trynet å se og høre at det er vi dom har ansvaret for å ta riktige valg. Han forlater broa på båten totalt. FHI som har bommet katastrofalt gjennom hele pandemien er den faglige tyngden, mens tydeligheten til Nakstad er fullstendig underkuet

Man handler ikke på det logiske grunnlaget at når vi ikke vet, da må vi sikre

Det vi gjør nå er Sverige logikk, og det er FHI logikk. Det er dette helsedirektoratet har gjort motsatt gjennom hele pandemien.

Ekstremt skuffet over utydelighet og mangel på ledelse. Det er full stryk

2

Prøver regjeringen å følge svenskene for da er det helt på tryne og de har ikke skjønt noe. Den norske regjeringen er taffat og handlingslammet. Hvor mange må bli smittet og dø før de forstår hvilket uføre de drar oss ned i.
Her må regjeringen ta til STERKE NASJONALE RESTRIKSJONER/ PÅBUD hvis vi skal få stoppet / begrense smitten.

1
Laster...