Hvem angriper , hvem forsvarer ; Animal farm

USA ønsker å beholde privililediet de har til å styre økonomi, printe penger stjele og begå krigsforbrytelser uten å stilles til ansvar for det. Dette priviliigediet blir nå utfordret av uavhengige nasjoner som Russland , Kina og andre uavhengige nasjoner ikke kontrollert av USA. De styrker seg både økonomisk og militært og følger en utikling (silkeveiene) som setter priviligediet til USA i fare . Dette er noe USA ikke liker og forsvarer sitt priviligedium med alle verktøy tilgjengelig (trusler , sanksjoner , proxy kriger og innblandinger i andre nasjoners indre anliggender).

Nasjoner som ønsker en mer selvstending og mer gjensidig respekt nasjoner i mellom utfordrer USA med en utvikling av en mulitinasjonal verdensorden mens USA ønsker seg tilbake til verdensordenen slik den var tidligere.

Man kan si USA forsvarer sine privligedier ved å angripe.
Kina/Russland angriper USA priviligedier for å forsvare.

New world order ; USA
Multinational order ; Russland og KIna

Hvem er best for en mer rettferdig verden : Jeg går for den multinasjonale.

New world order er å gå baklengs fordi ideen er ikke ny , den er GAMMEL; New world order ideen var egentlig realiteten det romerske imperiumet satt i system og har vært gjeldende gjennom hele koloni/imperie epoken som seiler mot slutten.
Man kan fint si at NEW WORLD ORDER i realiteten er OLD WORLD ORDER.

The great reset ; en reset er å se tilbake , en re boot av verdensordenen slik den var tidligere ; Imperiemakten ønsker seg tilbake til total kontroll.

En annen viktig sak ; QR koder er selve definisjonen av animal farm ; alle dine bevegelser blir registrert og er tilgjengelig for overvåking på en server du ikke har mulighet til å påvirke eller få innsyn i.

De som aksepterer QR kode som pass eller vaksine pass kapitulerer til animal farm og blir en del av den. Det er særdeles skuffende å se så mange vestlige borgere kapitulere til animal farm gjennom korona. Så ange har blitt grønnvasket av korona skremselspropaganda at de ikke en gang tenker på hva disse QR kodene ødelegger personlige friheter og rettigheter.

1

USA er det førende landet ble det skrevet i en kommentar til innlegget mitt.
Ja men USA må gjennom flere og flere kostbare kontroller for å få det stemplet godkjent. Til slutt blir kontrollene så mange og så kostbare at USA ikke lenger har råd/resurser til å få kontrollene godkjent.

Kan sammenligne med å EU kontrollere bilden din. Stadige defekter oppdages og må repareres for å få bilen godkjent. Til slutt blir kostnadene for å få bilen eu-godkjent så høye at det ikke lenger er noe poeng i å reparere. Bilen har blitt gammel , mistet salgsverdi og man er tvunget til å kjøpe ny bil uten å ha råd til å kjøpe den beste bilen lenger.

1
Laster...