Det sies at papiret trusselbrevet er skrevet på samsvarer godt med Clas Ohlson, men denne butikken finnes jo mange steder, og ikke bare på Lørenskog?
Politiet mener at brevet er utformet av en eller flere personer med norsk som førstespråk, eller som av andre årsaker innehar gode norskkunnskaper. Annenspråkstrekkene (engelsk og svensk) som vi ser i teksten antas å være tilgjort eller tilsiktet.
Dette er noe politiet tror for "ekspertene" har ment det, men det er jo ikke så sikkert at det er slik?

1

Kommer jo som vi se litt nytt i denne saken, som nå politiet har mer tro på kan bli oppklart, men fortsatt stiller de de samme spørsmålene til som de har gjort i lang tid;
Var det en kidnapping eller en villedning for at det bare skulle se ut som en kidnapping? De mener også fortsatt at gjerningspersonene antagelig er norske og har en tilknytning til Oslo.
Tom Hagen og den såkalte "kryptomannen" er fortsatt siktet i saken, selv om det ikke har kommet noen fellende bevis for at noen av de er skyldige.
Hvor lenge kan de holde på disse siktelsene uten nye bevis?

1
Laster...