Vi visste dette ville komme. De kan ikke tillate at vi pensjonerer oss "tidlig".

Hvem skal ellers finansiere Velferdsstaten®?

De kommer til å vri dette til noe positivt, som at vi må jobbe for dem så vi kan ha velferd.

2

Kreftforeningen , epilepsiforeningen , hjerte og kar sykdom foreningen , LO etc. etc.
Jeg savner egentlig en forening for uføretrygdede . Mange uføretrygdede ligger under ovennevnte foreninger. Det er så pass mange som er uføretrygdede at dette bør være ide. Arbeide for deres interesser og muligheter til bidra med litt arbeid. Virker som mange av disse foreningene arbeidere mot hverandre fremfor å samarbeide.

1

Etter de fylte 60 så er vi over i geriatrien. Kroppen forfaller mye fordi vi er gamle. Det er sprøtt å heve pensjonsalderen fordi helsevesenet resirkulerer folk til å bli eldre. De kan både ha 2 og 3 slag før de dør. Norske politikere er idioter som ikke setter pensjonsalderen til reell alderdom inntrer og det er mellom 60 og 65 år.

1

Pensjonister er like forskjellige som resten av befolkningen.
Økonomisk, og helsemessig er forskjellene store, interessene ulike og politiske sympatier er kanskje mer inngrodde enn i resten av befolkningen. Jeg tror ikke på noe pensjonsopprør.
Når befolkningen blir eldre og friskere, er det naturlig at pensjonsalderen justeres tilsvarende.

1

De fleste da jeg var ung begynte i arbeidslivet i en alder mellom 16-18 år, mange dro til sjøs eller begynte i en nærliggende bedrift, hvis de har hatt fysisk og psykisk styrke så har de jobbet til de ble 65 år, det blir i følge min kalkulator 46-49 år, vis meg de unge som kan si at de har like lang tid til å opparbeide pensjon.
Pensjon bør vurderes ut ifra hvor lang opptjeningstid du har, ikke alder.

1
Laster...