..landet blir revet i filler...så sakte at kun noen få har oppdaget det. Man skylder på renta for tida...dersom man skulle finne på å senke bensinprisen (avgiften), og det samme med strømmen, vil det gå lukt til helvede.....sier noen?? "Noen " smiler " evig....du vet den Julenisse mannen som har en snor i bakkant man trekker i .

1

Støre bryr seg ikke om norske familier. Det er lenge siden noen norsk politiker har gjort det. Tror du de ville pøst på med innvandrere hvis de brydde seg om oss?

Det Støre, og andre norske politikere bryr seg om er å få internasjonale toppjobber.

2

Jeg tror ikke Støre er dum, jeg tror han kynisk beriker seg på de høye prisene.

Vi ser nordmenn må bla opp. Hvem må de betale til? Oljeselskapene, strømselskapene, og staten.
De ser ikke på oss som medborgere, men slaver som skal gjøre dem rike.

Demokratiet er borte.

1

Danmark satte ned avgiftene på drivstoff. Tyskland gikk ned ca kr 4 pr liter. Norge går opp. Sverige vet jeg ikke men gått ned. Vi harmasse av olje noe som de andre ikke har. Hva slags apekatter styrer for tida? Unskyld ordbruken, men tror det passer.

1

Det er jo massiv inndragning av folk penger . Så jo. Mannen er dum. Ikke lært av tidligere tider.

1

frode 57 , Bra sagt . Regjeringen SKAL kjøre vanlige folk så langt ned økonomisk at de de blør og helst til siste dråpe.

Det er alltid hyggelig med gode målinger, og det gir inspirasjon til å stå på videre for folk flest og bedrifter som sliter på grunn av de ekstreme prisøkningene. Oljelandet Norge har historisk høye inntekter, og da burde det være en selvfølge at staten stiller opp for alle de som sliter ved å fjerne alle avgiftene på drivstoff, innføre makspris på strøm på 50 øre og redusere matmomsen, sier Frp-leder Sylvi Listhaug.

Ja, Norge må ut av ACER og EØS avtalen for her viser regjeringer og stortinget MANGEL PÅ KUNNSKAP og latt seg fullstendig overkjøre av EU .
Ut av ACER og EØS avtalen pga. vi MÅ selv ha råderett over våre egne ressurser .
Ja til NY folkeavstemning .
Over 80 prosent av de som tar stilling vil at Norge melder seg ut av EUs energibyrå ACER, viser en ny meningsmåling. Bare et fåtall mener at ACER-tilslutningen ikke gir høyere strømpris.
Undersøkelse: Et flertall vil melde Norge ut av Acer - Nationenhttps://www.nationen.no › politikk › undersokelse-et-fl...
12. feb. 2022 — Et flertall ønsker å melde Norge ut av EUs energibyrå Acer, viser undersøkelse. – Nødvendig for å ta tilbake politisk styring, ...

november 2021. Nei til EU mener Norge må ut av EUs energiunion og ACER, og ta tilbake nasjonal kontroll med arvesølvet.9. nov. 2021

I vår ligger det an til politisk kamp om EØS-avtalen, hvor den forestående LO-kongressen bli kamparena. Fredag satte regjeringen ned sitt EØS-utvalg.

Sverige har senket drivstoffavgiften slik at pumpeprisen blir 1,30 svenske kroner billigere per liter. Tiltaket trådte i kraft 1. mai og skal vare ut september. I tillegg skal alle svenske bileiere få 1000 kroner i kompensasjon. Bileiere i distriktene får 500 kroner ekstra, 1500 totalt.

Frankrike har innført et midlertidig drivstoffrabatt på 0,18 euro per liter. Ordningen trådte i kraft 1. april og varer ut juli. Den franske regjeringen jobber med å erstatte tiltaket med et som er spesifikt rettet mot grupper med lav inntekt som kjører mye. Folk som er avhengige av bil for jobben kan også få en tilleggsrabatt på skatten.
Italia har redusert drivstoffavgiften 0,25 euro, som fører til at pumpeliterprisen blir 0,30 euro billigere. Ordningen, som skulle avsluttes etter april ble forlenget som del av en større redningspakke som skal demme opp for konsekvensene av EUs sanksjoner mot Russland, som står for 40 prosent av Italias naturgass.
Også Storbritannia, Nederland og Spania er blant landene som har tatt grep for å senke pumpeprisen.
Spørsmålet er derfor: Hvorfor ikke Norge?

Bør absolutt ha med deg i tankene rundt AP - at det er et parti tuftet på bolsjevikenes ideer om hvordan samfunnet skal fungere = "Bolsjevikene, med Lenin i spissen, gikk inn for at partiet skulle være et eliteparti som skulle lede arbeiderklassen. Det skulle bestå av de politisk og ideologisk mest bevisste. De som ikke fulgte partiets linje i alle hovedspørsmål og som ikke var aktive skulle utelukkes." Dette er en ideologi og et miljø som bl.a. Gro Harlem Brundtland kjenner meget godt. Og man kjenner vel egentlig igjen ideologien innen AP, der AP skal være et eliteparti som skal styre . . . . . . . Og da er slike "overtramp" som Tajik nå har begått mindre viktig - ideologien og makt er det viktigste for fremdeles å være i ELITEN hvor MAKTEN med LØGN og FALSKHET RÅDER .

Vanlige folk vil nok etterhvert oppdage på hvilken rettning politikken til spesielt AP egentlig = KOMMUNISTISKE TANKEGANG OG STYRESETT HVOR ALT ER TUFTET PÅ LØGN OG FALSKHET LIK KOMMUNISMEN , OPPFORDRER ALLE Å LESE AP`s historie fra Gerhardsen , Gro Harlem Brundtlandsin tid + Treholt saken.Bør absolutt ha med deg i tankene rundt AP - at det er et parti tuftet på bolsjevikenes ideer .

Håper at Det Norske Folket NÅ VET hvilke partier de IKKE bør / skal STEMME PÅ til Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023 pga. de
HOLDER IKKE NOEN AV SINE VALGLØFTER OG FARER KUN MED LØGN PÅ LØGN OG HVOR FALSKHETEN RÅDER OG DE UTNYTTER / SVINDLER ALLE GODENE DE HAR GITT SEG SELV MED VÅRE SKATTEPENGER ( pendlerboliger , reisereninger , stortinget har med AP i spissen bevilget seg selv høyere lønn , dobbelt med feriepenger og SP KUN som bare dilter etter AP dette er skammelig på velgernes vegne og at APs politikkere er har blitt så KORRUPTE , men igjen er alt tuftet på kommunismens tankegang og styresett hvor VANLIGE FOLK SKAL BLØ TIL SISTE DRÅPE så APs politikkere kan UTNYTTE / SVINDLE ALT AV våre skattepenger til egen vinning .

1

Vel, jeg synes jo du "tar i" litt kraftig når det gjelder Ap av i dag, men de har jo sin historie fra første halvdel av forrige århundre ihvertfall, denne rel. korte perioden med Komintern (eller hvordan det skrives igjen). Men Ap støtter jo solid opp om Nato nå ihverfall (vet ikke sikkert hvordan det ligger an i dette spørsmålet mht. deres ungdomsorganisasjon, men).

Spørs om dette uttrykket ditt fra gamle Sovjet passer adskillig bedre på to partier til venstre for Ap, faktisk f.eks. mye Nato-motstand eller i beste fall skepsis der, men folket gir dem i meningsmålinger nærmere 18 % til sammen nå nylig, så det angrepet på Ukraina ser ikke ut til å påvirke stemmegivningen i de kretser, ser det ut til. Hm.

1

Problemet for Støre er at han er mer opptatt av å menge seg med Nato enn å ta vare på sin egen befolkning.

2

Støre er mer ond enn dum. Han ønsker å fullstendig ødelegge økonomien, helsen og samholdet til det norske folk (minus innvandrerne) ved å innføre 'the Great Reset' i Norge - alt etter ordre fra WEF.

3

Han er ikke ond men dum. Lærer ikke av tidligere ting i regjering

1
Laster...