Med tanke på de folkene jeg har møtt fra NTNU, som alle tenker helt likt (hive mind) synes jeg det er helt greit at det kuttes i støtte til dette kommunistiske hjernevaskings instituttet.

Dagens unge mennesker kommer til å føre til enorme problemer i fremtiden. Dersom det ikke er en ferdig programmert løsning på et problem, klarer de ikke å finne et.

1

Det er mange som nå tar uddannelse i utlandet og det truer Norge for hjerneflukt. Og mange får nok an Norge når de ikke har knyttet seg nok til landet. De jeg nævnte var hedermennesker var uselvisk.

1

Det er slik at folk i andre land med mindre studiestøtte har høyere lønnsdannelse enn i norden

1

For å ha det helt klart, jeg er for att så mange som ønsker det tar så mye utdanning de vil, systemet som vi har i dag er bra, det kan selvsagt forbedres, fol kan for eksempel jobbe mens de tar utdanning, og så videre.
Det jeg er imot er at folk skal kreve høyere lønn for at de har fått utdanning fra det offentlige, å kreve bedre betalt for å ha fått noe, det er kvalmt det.

1

Det er altfor mange som tar høyere utdanning. Og det bør det bli slutt på.
Og det bør bli flere arbeidere og sosialister!!!

1

Vi har for mange studenter, og for lite arbeidere.

Dette koster samfunnet enormt.
På tide å definansiere akademia.
Kommunister bør jobbe litt for å bidra til samfunnet de også.

1

NTNU fikk nettop ein haug med pengar til marinteknisk senter. Elles så lurar eg på kvifor NTNU plutselig skulle bli mindre attraktiv av at samlokaliseringa eventuelt blir utsett? NTNU har eksistert fleire plassar i byen i mange tiår utan at studiene har blitt mindre populære.

Eg får jo ein snikande mistanke om at du ikkje heilt har peiling på dette...heller?

1
Laster...