Hva skal man gjøre med slike mennesker?
Og hva vet vi om han dansken egentlig?
Har mediene fastslått at han var gal, eller hva det nå er lov å kalle folk som gjør slikt?

1

De har fastslått at han er gal. Han er overført psykisk helsevern.
Norge er like sprø om ikke verre i sin behandling av psykiatriske tilfeller.
Viktigst er profitten til de private tilbydere. Og så slynges de syke mellom de forskjellige tilbyder. Institusjoner og private tilbydere. Spar penger.
Tenk NPM new public management. Alt skal dokumenteres i søkk og kav underordnet hva som er best. Et liv i psykiatrien er tortur . Fineste veien finner mange ut av ...før de ender i rullator.

1

Jeg leste et innlegg fra en psykolog en gang, og det sjokkerte meg.
Det er mye av hva du skriver.
Myndighetene var mer opptatt av papirmølle enn pasienten.
Myndighetene har ikke tillit til at utdannede fagfolk skal gjøre jobben sin, og setter byråkrater i veien.

2

Mens det er mulig å gå til en privatpraktiserende psykiater, er det også en del av tilbudet fra det offentlige helsevesenet - på det punktet er det ikke noen vesensforskjell fra andre grener av helsevesenet.
Den store forskjellen på hvordan psykiatri og somatikk håndteres av samfunnet, er at lekfolk aldri legger seg opp i hvordan et benbrudd skal håndteres, mens i psykiatrien vil enhver politiker, synser og bikkja til naboen har en mening om medisinbruk, tvangsbruk, terapi og hvor sjuke folk faktisk er...

Når det gjelder tvangsbruk i psykiatrien er jo det en vrien nøtt, der man aldri vil være enige om hvor balansegangen er. Når tragiske hendelser som dette skjer, vil man klage over for lite tvang - men så snart debatten om disse hendelsene stilner, vil man trekke fram eksempler der folk har vært utsatt for (påstått) unødvendige tvangstiltak, og man vil begynne å klage over at det er for mye tvang.

Å ha "folk med diagnoser" i jobb er langt fra latterlig - de fleste psykisk syke er langt fra arbeidsuføre, og kan fungere godt i en vanlig jobb.
For folk med psykisk utviklingshemming kan mange også gjøre en god jobb med noe tilpassing.
For den psykiske helsa er også jobb i de aller fleste tilfeller et gode - jobb er en av de viktigste arenaene for bygging av sosialt nettverk, og ved å bidra vil man oppleve egenverd og mestring.

1

Med så mye papirmølle og byråkrater i veien for jobben de skal gjøre, kan jeg ikke klandre hvis psykiaterne selv er de som får psykiske problemer.

Vi har vel alle opplevd å ha sjefer som lager regler og gjør din jobb vanskeligere å utføre. Men mye av det jeg leste den psykiateren skrev var helt hinsides det jeg selv har opplevd.

1

Det må bli bedre oppfølging av folk. Og de skal ikke ensidig skrive seg selv ut. Og de må få bedre økonomi å leve under.

1

Det med bedre økonomi må de se langt etter. I fremtiden er det bare ledere som kan få noe ut av arbeidslivet.
Plebeiene må finne seg i stigende priser, lavere lønninger, og mer konkurranse på arbeidsmarkedet, og boligmarkedet.

1

Erna var ei forferdelig statsminister for landet hvor de rikeste i samfunnet fikk utrolig mye , likeså lederne i samfunnet. Ei skikkelig møkkamennesket.
Vi går nå inn i noe som heter resesjon fordi det ble for mye pengetrykking. Nå skal alle ta igjen det tapte og da blir det høy inflasjon uten at folk får det i lønnsøkning. Men vent til neste år. Det er også høy inflasjon på grunn av brutte forsyningslinjer.
Europa har undervurdert hva Russland og Ukraina forsynte Europa med av varer.

1
Laster...