Renta er fortsatt veldig lav. Da jeg kjøpte på 2000 tallet var det normalt med 8-9%.
Jeg fikk lavere rente fordi jeg hadde bodd hjemme og spart opp penger, så jeg kom under 60% grensa.

Det er en rekke grunner til at boliger er dyrt. Noe av dette er farlig å snakke om, siden vi lever i et land der det ikke er sunt å ytre seg om enkelte temaer, så trigger warning:

Kvinner i arbeidslivet.
I gamle dager så hadde man stort sett bare en inntekt i familien. Bolig prisene var tilpasset det folk kunne by. Så basert på at det var normalt med en inntekt så var prisene lave i forhold til i dag, som er basert på to inntekter, OG rike foreldre.
I tillegg har feminisme ført til at flere skiller seg, som igjen fører til at det blir flere på boligmarkedet.
Så takk til feministene. Bankdirektørene takker dere.

Innvandring.
Da jeg var barn lærte jeg at vi var 4 millioner nordmenn. Dette tallet har stort sett stått stille, faktisk gått litt ned. Men vi er over 5 millioner som bor her. 5 millioner er det offisielle tallet på antall BORGERE. Men vi er flere, siden det bor mange her som ikke er borgere. De skal også ha et sted å bo. I mange tilfeller er det du som betaler for det.

Når kommunen byr på en leilighet du vil ha, så må du by mot dine egne skattepenger.

Bolig som investerings objekt.
Bolig blir ikke like hardt beskattet som andre investeringer, og har blitt sett på som en trygg måte å øke sin formue på, basert på de faktorer jeg nevnte over (kvinner i arbeidslivet, og statlig finansiert innvandring)
Når rike folk byr på boliger har en ungdom lite å stille opp med. Og må ofte finne seg i å leie av en investor, og bidrar derfor til å betale ned lånet til en rikere person.

1
Laster...