1. Ja. Det er også den anbefalte måten å slå av strømmen dersom du har behov for det for f. eks. arbeid på det elektriske anlegget i huset (knapp på målar). Då ser everket at du har slått av, og at utkoplinga ikkje er på grunn av feil på anlegget.

  2. Dette er inkludert i design av anlegget, så det er alment kjent (for den som er interessert).

Strømmen har alltid kunna bli avslått "med et tastetrykk". Forkjellen er at det no kan gjørast for enkeltabonnentar og ikkje kun for områder. Det blir av og til varsla utkobling av områder når det er arbeid på anlegget. Dette er normalt gjort om natta for å unngå ulemper for abonnentar, men er i prinsippet akkurat det same.

1

Dette kan da umulig være et problem for noen. Hver abonnent kan uansett bli frakoplet nettet, ved nærmeste fordelingsboks, eller trafo.
Tungvint for selskapet, og dyrt for abonnentene som betaler alle kostnader. Dessuten kan dette rette opp en urettferdighet. Ett område med f.eks. et sykehjem kan koples ut, samtidig som sykehjemmet får den strømmen de trenger. Uten systemet må hele området spares for utkopling, mens andre blir mørklagt.

1

En smartmåler er en måler, ikke et verktøy for å stenge ned strømmen til enkeltpersoner.

1

Intet problem. Lurer bare på om det er innebygget mikrofon i boksen? Måtte være smart dersom kunden ønsket å kjøpe et åvervåkingssystem av leverandøren? Men….et menn…den kan sikkert også kopples inn med et tastetrykk…så kan man avlytte…………

1
Laster...