Ja , det stemmer og hva kan vi regne med når vi har denne regjeringen som styrer , Vi kan mest sannsynelig forvente å ende opp med det samme som skjer i Sverige noe vi ser nå tendenser i den senere tid i storbyene som i verste fall vil ende som i en del andre land og stater hvor karetellene har tatt over ( satt på spissen ).

Vi MÅ HA MYE STRENGERE LOVER OG MANGE FLERE POLITIET SOM MÅ HJEMMEL TIL Å STOPPE FOLK PÅ SKJELLIG MISSTANKE .

Håper at Det Norske Folket NÅ VET hvilke partier de IKKE bør / skal STEMME PÅ til Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023 og neste stortingsvalg for nå MÅ vi ha et mer NASJONALLISTISK PARTI som vil det beste for vanlige folk å få ordnet opp så vanlige folk kan føle seg trygge i vårt samfunn . Hvis flere og flere STEMMER FRP så de større påvirkningskraft i politikken som vil det beste for vanlige folk .

2

Politiets oppgave er å beskytte de rike.
Plebeier må i fremtiden ordne opp selv.
Bare at de kriminelle får bære våpen, men ikke du.

2

Vi har sett en politisering av politiet de siste årene. De ansetter kvinner og innvandrere, fremfor menn som har avtjent verneplikten.

2

Og politireformen har ikke gjort situasjonen bedre. Jeg tenker f.eks. på at politistasjonen på Stovner blir lagt ned. Er det et sted i Oslo man burde hatt en døgnåpen politistasjon så er det vel der.

2

Politisk hold i Oslo, Oppdal eller Os kan ønske hva de vil, men i politiloven heter det:

"Den som har politimyndighet, skal under utøvelse av myndigheten ha politilegitimasjon med seg. Begrensninger i politimyndigheten skal fremgå av legitimasjonen. Tjenestemannen plikter, så langt tjenesteforholdene på stedet tillater, å oppgi navn eller tjenestenummer og grad eller stilling når dette forlanges av den som tjenestehandlingen direkte angår."

De plikter å oppgi tjenestenummer, men ikke navn.

1

Men det må vel være noe nytt at de skal skrive ut en kvittering på at de har stoppet den og den? Har jeg aldri hørt om før iallfall, og jeg forstod det slik at det nå var nyss før at en slik ordning kom til å bli innført i Oslo.

1

Dette er gammelt nytt. Nå skal det spares! En død narkoman er billigere enn en rusmisbruker på Nav. Så nå må de som prøver ut, ta ansvar selv.

1

Utrolig dårlige politikere. Dårlige vettskremte politiledere ute den minste knytteneve Mamma og dakkar ,likt Sverige. Null tolleranse

1

Politiet må bli hardere I klype og det må strengere straff til. Det har vi sett har fungert i Danmark.

1

Det er verdt å tenke over om det er nyfattigdom som gjør seg gjeldende.

1

Du skal huske på at vi trenger innflyttere. Vi reprodusere ikke oss selv lengre.
Og folk stemmer med føttene og avstår fra å få barn i MØKKALANDET NORGE.

Barnevernet er fra helvete. Lista ligger så høyt. Sladderen er så intens og forventninger er skrudd til topps, så Norge er et intens MØKKALAND.

1

Norge er verdens beste land å bo i.
Hvis folk tenkte som deg, Frode, så ville ikke vår art overlevd steinalderen.

Vi trenger norske barn. Erna har helt rett.
Uten alle innvandrerne ville vi ikke trengt å jobbe så mye, og kvinner kunne sluppet å slite seg ut for en sur sjef, og heller vært hjemme og dyrket hobbyer, og sørge for at barn for en skikkelig oppvekst.

1
Laster...