En æra er dessverre over. 2. desember stenger VGD.no. Mer info.

Nå er det lenge siden Russerne har gjort noe bra for verden.
Veldig lenge siden de fikk til noe teknisk komplisert.

1

F. er bekymret for mindre himmellegemer som kan komme. Til orientering så kommer slike stadig. De ansees ikke som farlige for jorden, for de brenner opp i atmosfæren og kan sees som disse voldsomme lysglimtene som folk ofte observerer i mørkret. Ja, i desember kommer slike sågar i form av meteorsvermer.

Når det gjelder "fred på jorden", som du av og til later som du er så opptatt av, da bør man vel kanskje vise en mer fredelig side selv da, og ikke nærmest f.eks. omtale vår demokratiske statsminister med noe som knyttes til problematisk historisk diktatur-ideologi. Slike betegnelser fortjener jo tross alt ikke Støre, synes nå jeg iallfall..

1

Ha. Ha. De mindre himmellegemer kommer så fort at vi har ikke sjans til å reagere. Og neste trinn er å sende atomvåpen mot meteoritter.
Enn om å slutte å krige på jorden?

1

USA er nok litt unna toppnivå når det gjelder romforskning. De sliter .
At de prøver å endre baner på himmellegemer er litt paranoia av USA.
Største problemet for USA er omfordeling av goder og beskatte de rike.

Når det gjelder Støre så er han en klientstatsminister for USA.

1
Laster...