En æra er dessverre over. 2. desember stenger VGD.no. Mer info.

He he, våre politikere har brukt de siste 30 årene å rive ned beredskapen. Nå skal alle kalle inn alle på teppet pga. manglende beredskap :) Pinlig

Vi MÅ tilbake på kald krig nivå. Generell verneplikt, beredskapslager på alt fra medisin til korn.

3

Sannsyneligheten er veldig sterk for sabotasje på Baltic Pipe .

Sabotasjeaksjonene i Østersjøen er en trussel også mot Norge.

Vedr. sikkerheten ;
Norge skjerper beredskapen etter eksplosjonene på Nord Stream som har ført til store lekkasjer. Hva gjør de ? Både Sverige og Danmark har reagert allerede .

Hvorfor setter ikke Norske myndigheter inn Fregatter for å forsterke sikkerheten ved norske offshore-anleggene for der er gjort flere mistenkelige observasjoner ved norske offshore-anlegg og blitt observert av ukjente droner rundt norske oljeinstallasjoner som fregattene kan skyte disse ned og de har også lytteutstyr for store dybder .

Hvis det skulle viser seg at det er en sabotasje fra Russland på gassrørledningen Nord Stream 1 og 2 så er dette en terrorhandling og da har IKKE NATO , KFOR og EU noe valg lenger de må SVARE å må da gå inn med full styrke i Russland og tatt/ fjernet Putin en gang for alle ( teoretisk er vi allerede inne i en 3-dje . verdenskrig allerede pga. all våpenstøtte de har gitt til Ukraina ) hvis ikke så har Putin vunnet for dette han ønsker at europa skal bli ustabil også økonomisk .

1

Hvis USAstår bak dette så er det bare tidsspørsmål før det smeller i internasjonale farvann i Nordsjøen.

1

Det er bare å oppfører seg bedre enn russerne. Da sprenger man ikke ubrukte gassrør. Det blir for dumt. Men Biden sa....
Det er bare å mobilisere så mye dere vil. Hvordan beskytte olje og gass installasjoner?
Biden. Blinken og Jens Stoltenberg har dummet seg loddrett ut.

1

Hørte Støre pressekonferanse. Nærmere å vedgå medvirkning, er vanskelig å komme.

1

Hvor mange fregatter har vi egentlig? Er de ikke i opplag, eller til kai hele tiden.
De har blitt kjøpt inn for å holde øvelser, ikke for krig, eller patruljering.

1

Alternativt be om NATO støtte. Siden vi ikke lenger er i stand til å forsvare våre egne interesser.

1

Med 'brukne geværs politikk' 2.0 har vi ikke noe igjen av en forsvarshær eller heimevernet.

Generell verneplikt må på plass. Et forsvar som til stor del må basere seg på lette avdelinger med utstyr som kan slå ut panser eller skyte ned fly siden vi aldri kommer aldri til å ha nok fly, panser og skip til å matche en angriper

1
Laster...