En æra er dessverre over. 2. desember stenger VGD.no. Mer info.

Kan du forklare oss hvem disse norske oligarkene er?
Hvorfor må vi ‘straffe’ dem?
Og hvilken rett har den norske stat å stjele et privat selskap og gjøre som de vil med det?
Du konkluderer med at set er viktig for demokratiet av vi stjeler fra de rike?
Har ikke den siste tids aggressive politikk vist at dette nettopp ikke er bra for hverken de bedriftene det gjelder OG den norske stat som mister alle inntektene og ikke mist arbeidsplassene.

2

Norge konfiskerer hele tiden folks penger gjennom skatter og avgifter og rentesettingen. Disse Oligarkene er mange nå men Stein Ivar Hagen er den fremste. Men Reitan har også begynt å sluse pengene bort.
Dette er et viktig grep for nasjonal kontroll. Disse rike får jo full betalt men mister styringen og dermed svekkelsen av styringen av kapitalen i bedriftene. Vi har samme problem . Disse laksebaronene driver jo å undergraver staten. Med hjelp av slike som first house og lignende. Det er enorme verdier som kan komme på utenlandske hender. Slik som John Fredriksen gjør fra utlandet. Høyre og Frp har hatt en naiv rolle overfor de rike.

Husk at hvermannsen opplever å bli flådd 40% av som inntekt i skatter og avgifter.

Norge vil ha problemer med å tiltrekke seg stabil utenlansk arbeidskraft da det er for dyrt å bo der.

Nå har uforutsigbarheten blitt enda større.
Ztøre er mest opptatt å bli likt i Europa.
Strøm og fjernvarme er blitt en ting EU styrer. Fjernvarme er knyttet til strøm.

Det blir morsomt å se hvordan krakket blir denne gang. Forrige gang så var det oljeprisen som utløste et økonomisk nedtur som varte fra 1987 til 1992.
Staten tok over alle bankene.

Ztøre og Zelenskyj ordner det meste.

Det er god grunn for at milliardæren forlater Norge.

AP = konfiskasjon.

Har opplevd det. Men det er staten som har gjort de rike. Jeg forlot byen som konfiskerte noe av det jeg eide.

Når Ztøre ikke skjønner seg på lover og regler så vil oligarker og andre flytte.

Man har ikke lov å gjøre lover tilbakevirkende.

Staten har noen svake folk i Dep. til å rådgi seg.

Staten er rik.

1

Med hvilken hjemmel mener du vi skal beslaglegge? Og hvorfor skal vi "straffe folk" for å flytte ut?
Er det slik at vi ikke ønsker utenlandske investorer i Norge? Eller er det bare de som på et tidspunkt har vært norske og deretter flyttet ut vi ønsker å ødelegge for? Hva vil et slikt tiltak gjøre med viljen til å investere i norsk virksomhet?

Joda, det føles selvfølgelig surt når steinrike folk flytter ut for å unngå å betale skatt. Men er det så kritisk for landet at vi skal "straffe dem" for det?
Jeg, med en normal inntekt, har frihet til å bosette meg i mesteparten av Europa - skal ikke den friheten gjelde for "de rike"?
Et av de sentrale prinsippene med oljefondet er at det skal investere utenfor landet. Skal man fravike dette prinsippet for å "straffe" rikinger som flytter ut av landet?
Hvorfor er dette viktig for demokratiet?

1
Laster...