En æra er dessverre over. 2. desember stenger VGD.no. Mer info.

...også så rettferdig,da. Hadde enda bøtene vært % enter av en måneds/årslønn. kr 3500 kr for å ha kjørt noe for fort er utrolig mye for en lavtlønnet....en fjert for en millionær. Men, allt er jo så rettferdig i dagens øyne...kanskje noen burde revidere visse ting?
Men å revidere, er jo ikke særlig noe framtredende aktivitet.

1

Politi og bøtene er lave i Danmark. Norge er et møkkaland hvor politiet terroriserer bilister. Og politikere er noen tullinger som flår folk. Norge er forferdelig i sin behandling av bilister .
Det å ødelegge folk økonomi slik er makabert. Hatet mot politi er naturlig del av det å bo i Norge. I Danmark er de gode og hjelper folk.

1

Det er noe med å ha et samfunn som er levelig. Og Norge er nå et land som er stygg med sine egne borgere. Jeg kjører på danske veier og sideveiene der er langt dårligere enn norske sideveier. Så det er ikke plass til midtskillere som det har blitt så populært i Norge. Motorveiene er bedre i Danmark enn i Norge fordi veibredden er større og derfor er også hastigheten 130km i timen.
Men Danmark har en meget lav veiavgift.
Og Norge er et skrekk eksempel i Danmark i alle sine bomveier og avgifter.
Norge har en skatte og avgiftsnivå på 40 % mens Danmark har 48% .
Og det med et steinrikt Norge.

Norge har et bøtenivå som er helt hinsidig.
Norge har bygd ut veinettet noe enormt de siste 8 åra. Det skal Erna har ros for.
Dagens regjering er en katastrofe for distriktene. Men det visste vi måtte komme når dyrka mark og utmark er viktigst. 38000 bønder er tross alt viktigst !!! Ingen over og ingen i det hele tatt er viktigere enn disse bøndene.

1
Laster...