Nye VGD er lansert! Mer informasjon

GUDS SØNN - EN MISFORSTÅELSE

GUDS SØNN - EN MISFORSTÅELSE Det som forundrer meg aller mest når det gjelder de kristnes holdning til sine egne røtter, er en slags motvilje mot å gjøre seg kjent med Jødedommen. Jesus var jo jøde, og jødene er jo som kjent ikke kristne, i og med at de venter på Messias fremdeles. Men vår kristne tro er jo en direkte følge av jødenes tro og skrifter, og ikke det motsatte - noe de kristne synes å tro.

Mens de kristne forkynner Jesus som Guds sønn, og sin tro på HAN, forkynner jødene Gud selv - den ene og sanne gud. Jødenes bibel er jo som kjent noe tynnere enn vår Bibel, i og med at den ikke inneholder noe Nytestamente. Jødene har den samme bibel i dag som den Jesus hadde. Men de kristne er ikke særlig interessert i HVA JESUS TRODDE PÅ, men i å tro på HAN.

Hvorfor lar ikke våre store medier jødene forklare hva de mener er den rette Bibel og rette tro - og hvorfor de tror som de gjør? Jeg hørte engang for mange år siden en fremtredende jødisk talsmann foredra litt på TV og jødenes tro, og jeg vil bare si at den er mye annerledes enn de kristnes oppfatninger. Det er rett og slett sjokkerende å høre hva som nå forkynnes av de kristne om "guds sønn." Vår tro bygger jo direkte på jødenes grunnsats i troen på Gud. Vi har jo fått vår religion nettop fra jødene! Dessuten var jo - som nevnt - Jesus selv jøde.

De kristne forkynner at Jesus er en gud; eller at han er Gud - Guds sønn. Intet er mer misvisende for en jøde enn en slik forståelse! For en jøde er det fullstendig utenkelig at Jahves ulegemlige majestet skulle kunne få en sønn -. Det er ikke slik dette med Guds sønn skal oppfattes. Alle jøder er Guds sønner. Som forskeren sier det: "Det er nettop det som skiller dem fra andre folkeslag." Å være guds sønn betyr ikke annet enn å være en from jøde - og dess frommere jøden er, dess nærmere står han Gud og nyter særlig respekt som troende og forkynnende - som den som tror sin Gud og gjør hans vilje. Det er det som ligger i begrepet "Guds sønn/sønner." Det er ikke snakk om noe slektskapsforhold mellom mennesket Jesus og Guds ulegemlige majestet.

Men når Paulus reiste som misjonær og kom til Italia, der de var vant til å tro på mange guder, og halvguder, gikk det ganske greit å overføre det jødiske begrepet "guds sønn" på grunn av deres vane med å hanskes med flere guder, kan en si. Men i denne prosessen ble altså begrepet "Guds sønn" forandret fra å være en from jøde til å bli Guds kjødelige avkom.

Hvorfor får vi ikke en skikkelig offisiell redegjørelse for dette faktiske forhold? Men vår egen statsbeskyttete kristne kirke våger visst ikke å redegjøre for dette - de vil ikke snakke om det. Det kunne jo bli et frafall fra Den norske kirke dersom mange fikk øynene opp for hva som har skjedde med vår kristne kirkes basis på veien fra Jerusalem, via Grekenland, Rom og til oss. Derfor er det da også sagt at Jesus ikke vil kjenne sin egen tro igjen i Den kristne kirke dersom han skulle komme tilbake. Men noen steder i Bibelen står det: "Faderen er større enn meg," og når han lærte sine disipler å be, lærte han at de skulle si: "Fader vår, du som er i Himmelen -." Det står der fremdeles; til og med i Det nye testamente -.

Jørn Glefsvik (som har fått klarhet)

2
9 kommentarer

Kommentarer

Vi ønsker å legge til rette for en god debatt på nettsidene våre, og for å kunne sikre god moderering holder vi nattestengt mellom klokken 00.00 og 08.00.

Antonxx

Kan også tenkes at det "Jesus" mente var at vi alle er Guds sønner, at han var et eksempel som kunne følges (for å komme nærmere Gud). Enhet med Gud i oss alle. Gud, menneskene (og alt annet) ER Gud.

2

jglefs

Jeg beklager at jeg ikke har sett ditt svar til meg før nå, men jeg har hatt så mange jern i ilden i det siste.

Jesus og Gud må nødvendigvis være to forskjellige personer. I Den Augsburgske Trosbekjennelse, som er protestantenes (vår) trosbekjennelse, står det uttrykkelig: "Det er tre personer i guddommen, Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd." Dette visste og lærte faktisk min mor meg, for de hadde en "nøyere" kristendomsundervisning i skolen dengang hun var barn.

Så forholdet må jo bli hvordan vi tenker oss Gud, Jesus og Helliggånden. Ifølge den 2. trosartikkel "sitter jo Jesus ved sin faders høyre hånd," osv. Så guddommen er tre personer sier læren - ikke tre luftige "ånder."

Spørsmålet kan ikke være "hva Jesus mente," men hva det står i Skriften, og om vi forstår vår eget norske språk i den kristne sammenheng. For dersom ikke vårt egen språk sier riktig - ja da kan jo både Jesus og Gud være hva som helst.

Jørn Glefsvik

1

Polly90

Jesus og Gud må nødvendigvis være to forskjellige personer

Hørt om den hellige treenhet? http://no.wikipedia.org/wiki/Den_hellige_treenighet

Gud er Jesus, Gud er den hellige ånd. Han opptrer gjennom disse skikkelsene.

1

Polly90

Mulig dere har rett. Jørn, jeg er forresten ikke religiøs ;)

1

jglefs

Jeg er religiøst anlagt, men jeg meldte meg ut av Den norske kirke for masse år siden. Men jeg håper det er en skaper som har satt det hele igang. Men denne Jesus er ikke spiselig for meg. "Dette er Jesu legeme," sier presten når han serverer oblaten, og "dette er Jesu blod," sier han når han serverer vinen. Det minner meg fremdeles om en slags "kannibalisme," slik en av våre store forfattere sa det og ble stillet for Oslo Lagmannsrett for blasfemi i 1933. Han ble frikjent for å ha kalt nadverden for "en kannibalsk magi."

Jørn Glefsvik

1

BitTorres

Nei, og nei og atter nei.

Treenigheten er en Katolsk lære, Jesus har aldri rotet med utrykkene. Han sa utrykkelig at han ikke kunne gjøre noe uten Faderen, og han sa også "hvorfor har DU forlatt meg?" Ifølge treenighetslæren ville det da ha vært "hvorfor har jeg forlatt meg..?"

Må jeg også få minne om at det måtte flere kirkemøter til for å få fastsatt dette med treenigheten, og for å skrive UT reinkarnasjonslæren som Jesus hadde lært ut, fordi det ikke passet inn...

Jaggu sa jeg smør. En pave hadde ikke kjent igjen Jesus om han så hadde dalt ned med vinger og satt seg på fanget hans.

Den Jesus som levde for 2000 år siden og den vi ser i Bibelen har ytterst små likheter.

1

Antonxx

Kristendommen er jo basert på Jesus, mens Bibelen ble skrevet lenge etter hans død. Hva vet vi egentlig om hva Jesus tenkte? Kanskje han ikke tenkte på "Gud" som en person adskillt fra seg selv? Hvem vet?

Beklager at jeg ikke går mot ditt tema -Jesus - jøden. Det er jo interessant at "alle jøder er Guds sønner". Men egentlig vet vi jo veldig lite konkret om mannen. Om man da ikke tror blindt på det som ble skrevet den 70 år ettterpå.

1

jglefs

Nei, Bibelen ble ikke skrevet lenge etter Jesu død. Da tenker du på Det nye testamentet. Den bibel som jødene hadde - også Jesus, var den samme som i dag, men den er selvsagt uten Det nye testamente. Man mener at testametene ble skrevet iallfall ikke tidligere enn 40-50 år etter at Jesus var henrettet.

En annen ting er at samme fortellinger som er skrevet om Jesus også finnes i andre skrifter - og er nærmest eventyr skrevet av egyptere.

Jørn Glefsvik

1

Lignende temaer

Bilde

Filosofi

Filosofi

Bilde

Aktuelt

Aktuelt

Bilde

Politikk - Norsk

Politikk - Norsk

Bilde

Koronaviruset

Koronaviruset

Bilde

Politikk - Internasjonal

Politikk - Internasjonal

Laster...