Trump-supportere har etterlyst ros og positiv omtale av Donald Trump fra Trump-kritikere.

Derfor er det meg en sann glede å rose Donald Trump for å snakke varmt om Covid-19 vaksinene og nødvendigheten av at folk vaksinerer seg. Det er en kjent sak at mange amerikanere er skeptiske til myndighetene og derfor også vaksiner. Dette gjelder ikke minst Trump-supportere.

Derfor er en slik oppfordring fra Trump om å vaksinere seg særdeles viktig i kampen for å få flere vaksinert og få flokkimmunitet. For disse skeptikerne veier Trumps ord langt mer enn enhver vaksineekspert, professor eller lege.

Så kudos til Donald Trump for dette!

Når jeg først er i skrytehjørnet, vil jeg også dele ut ros til min 5 år gamle sønn, som på 3. oppfordringen sluttet å slå sin 11 måneder gamle bror i hodet med en tom plastflaske under frokosten i dag.

Bravo gutter!

12
kansas00 [sitat…] Spørsmålet var vel hva man kommer til å huske trump for. Åpenbart noe det ikke finnes noe fasit for. Bedre å poste i tråden hva du selv vil huske han for.

Bedre å poste i tråden hva du selv vil huske han for.

Jeg kommer til å huske han som den verste statslederen i et vestlig demokrati i min levetid. Han er smart på den måten at han klarer å manipulere folk, han har spilt på den deler av det amerikanske folkets sinne og uvitenhet, og han har hatt lite eller ingen empati. På den måten har han blitt president.

Men han er på ingen måte smart når man tenker på politisk klokskap, han er ikke kunnskapsrik, han er ingen god taler ("snakker rett fra levra", men det er jo ingen sammenheng i det han sier og han lyver konstant), og han har kastet all politisk etikette og uskrevne regler på sjøen.

Mange synes politikere er glatte, kjedelige, politisk korrekte, står langt fra folket, har sitt eget politikerspråk osv. Mulig det, men de siste 4 årene har for meg en gang for alle vist at personer som Trump ikke kan være statsledere. Og jeg har ikke engang nevnt politikken han har gjennomført. En av få positive ting som har skjedd under hans regjeringstid er at en del arabiske land har fått et bedre forhold til Israel. Hvor mye av æren han skal ha for det vet jeg dog ikke.

Hva ellers har skjedd? Det skulle skje en storstilt utbygging av infrastrukturen. Har det skjedd? Økonomien skulle bli så mye bedre. Sannheten er at statsgjelden har vokst, vokst og vokst. Og håndteringen av Corona har vært en skandale fra starten av. USA skulle bli "great again". Sannheten er at Trump har latterliggjort USA. Deres allierte stoler ikke like mye på dem. USA har mistet deler av sin makt internasjonalt. Og nasjonalt er landet splittet.

Heldigvis tok velgerne til fornuften. Biden er ikke mirakelmann. Han kommer ikke til å fikse alle problemene. Men forhåpentligvis er ikke USA i verre stand om 4 år. Det hadde de vært med Trump som president i 4 år til.

5
BlackEagle [sitat…] ... primært for sin utrolige nærsynthet. Mvh BE

primært for sin utrolige nærsynthet.

Det er flere saker Trump vil bli husket for i ettertid 1. Hans katastrofale takling og neglisjeringen av farene ved og av Covid 19-pandemien med det resultat at USA i dag har passert 500 000 døde. 2. Hans totalt mislykkede forsøk på diktere en løsning på den palestinsk-israelske konflikt som har vart i over 70 år. Trump har fremstått som en politiker uten erfaring i konfliktløsing som ikke begriper at man kan ikke tre et diktat ned over hodet på et folk - uten å konsultere hva begge parter mener - er selvsagt dømt til å mislykkes. Å love å selge USAs mest modærne våpen til MØ største og verste regimer - hjelper neppe på Trumps evner til å fremvise seg som annet enn en novise innen utenrikspolitikken. 3. Det tredje jeg vil nevne og som mange vil huske han for - er hans manglende evne til å samarbeide med Europa og USAs viktigste allierte. 4. Det fjerde jeg vil huske han for er alle løgnene, konspirasjonsteoriene og han mislykkede angrep på selve grunnprinsippene i det amerikanske demokratiet - ved å mistenkeliggjøre selve valget i USA - som har fått USA til å fremstå som en latinamerikansk bananrepublikk.

4
aIseboy [sitat…] I alt sin absurde utforming, så er det jo tross alt en del interessante, politiske spørsmål rundt dette. Hvor dement/fraværende kan Trump bli, uten at det påvirker basen s...

Hva tenkte egentlig Mitch McConnell da han fant ut at det beste for det republikanske partiet ville være å gå for frifinnelse? Lever han i håpet om at Donald skal få hjerneslag i løpet av relativt kort tid?

Jeg tror MM prøvde å samle et flertall for å dømme Trump, men da han ikke lykkes i det så prøvde han å ri to hester.

MM har nok innsett at Trump aldri vil bli noe vinnerkort for GOP, men den lojale basen vil ikke tillate at han skrotes.

Hva angår "hvor dement kan Trump bli" så er det vel bare å innse at Trump hadde helt rett da han sa at han kune skyte noen i 5th avenue og likevel ikke miste støtte. Det er ingen bunn for han og hans supportere - når de støtter han selv etter tidenes inkompetanse-show rundt Covid-19 og stormingen av kongressen så snakker vi om tilhørighet på religiøst nivå. Religiøsitet innebærer som kjent blind tro.

4
zetta I storpolitikken er det mange kryssende hensyn. Tror du noen ikke-vestlige land ville akseptert en stor vedvarende strøm av fjerne kulturer? Vanligvis er man meget følsomme for sli...

I storpolitikken er det mange kryssende hensyn. ----------------------------------------------------------------------- Og i din verden er storpolitikken viktigere enn enkeltmenneskene, for ikke å snakke om nestekjærligheten...? ----------------------------------------------------------------------- Tror du noen ikke-vestlige land ville akseptert en stor vedvarende strøm av fjerne kulturer? Vanligvis er man meget følsomme for slikt, hvis man ikke er et selvutslettende vestlig land ----------------------------------------------------------------------- Libanon? Og hvilket vestlig land har utslettet seg selv? Og når skjedde det? ----------------------------------------------------------------------- Her i vesten skal man altså akseptere masseinnvandring fra all verdens land og kulturer i 50 år? 100 år? mer? Hvorfor skal vi sette landets fremtid på spill? All erfaring viser at land med flere jevnstore kulturer får problemer med stabiliteten. ----------------------------------------------------------------------- Skal man dét, du...? Hvilken "masseinnvandring"? Den som består av hovedsakelig svensker (som visstnok største gruppe i alle år)? Importbruder? Er det noen som helst mulighet for at det f.eks. i Norge skal bli "flere jevnstore kulturer"? Fortell, fortell - gjerne med dokumentasjon fra seriøs demografisk og/eller statistikk og forskning. ----------------------------------------------------------------------- Det er asylinstituttet som er så uansvarlig. Dette lokker folk til å betale banditter i dyre dommer og drukne på havet. Og det oversvømmer oss med ukontrollert innvandring, men løser ikke noe for nye innvandrere fyller straks på ----------------------------------------------------------------------- Det er "uansvarlig" å ha en mulighet for mennesker i nød og forfølgelse til å få trygghet og frihet i et annet land enn de måtte flykte fra? Vet du forskjell på innvandring, asyl, flyktninghjelp? (Ikke dét nei, - det ante meg...) Hva tror du det er som får folk til å dra på slik farefull ferd fra hjemlandet sitt? Tror du f.eks. at de alle sammen er helt ville etter å komme til iskalde Norge på grunn av vår rikdom og våre velferdsordninger? (Jeg kan betro deg at de aller fleste ikke vet hva Norge er en gang.) Men disse stakkarene "oversvømmer oss med ukontrollert innvandring", altså? Hvor er disse ukontrollerbare massene hen, da? Hvordan plager de deg og innvirker på ditt liv? -------------------------------------------------------------------------- Det eneste fornuftige ville være store og langvarige internasjonale prosjekt for å skape arbeidsplasser i land som produserer flytninger. -------------------------------------------------------------------------- Å ja, du tror at folk først og fremst flykter på grunn av arbeidsløshet? Jeg tror nesten ikke jeg gidder å svare på noe så … nok sagt. -------------------------------------------------------------------------- Dette krever reell u- hjelp, ikke hjelp for u-hjelpens skyld, men for å skape arbeidsplasser. Det krever oppfølging og kvalitetssikring, ikke det rælet som foregår nå. Og det krever politisk press. Disse landene må faktisk presses til reformer og arbeid mot korrupsjon -------------------------------------------------------------------------- Ja vel. Hvorfor tar du ikke og leverer disse glupe ideene til politikerne fra fylket ditt? Ut fra tidligere erfaring med deg vet jeg jo at KrF eller Partiet de Kristne sannsynligvis er ditt politiske valg. Eller spør presten eller menighetspastoren din.

Jeg har nemlig for meg at blant kristeliøse skal det visstnok være en viktig verdi som kalles nestekjærlighet. Hørt om den?

Eller tenker du at slik luksus som nestekjærlighet bare skal utøves overfor folk av samme farge, nasjonalitet, religiøs gruppe eller kohort...?

4
inspector [sitat…] Alle vil nå glemme at den amerikanske økonomiske utviklingen var svært positiv for mindre enn ett år siden. Klovneriene i de første 3 årene kunne han derfor fått tilgivels...

Alle vil nå glemme at den amerikanske økonomiske utviklingen var svært positiv for mindre enn ett år siden.

Børsen utviklet seg positivt, ikke realøkonomien. Grunnen til det er at Trump har trykket dollar og økt statsgjelden enormt mye.

For å forklare forskjellen: Norge kunne doblet mengden norske kroner i omløp og gitt hver og en av oss en sjekk som doblet vår egenkapital. Over natten ville boligprisene i Norge doblet seg, men vi ville fortsatt bodd i det samme huset og vi ville fortsatt ikke hatt råd til huset vi ønsker oss for det har også blitt dobbelt så dyrt.

Det eneste som ville skjedd er at misforholdet mellom din lønnsinntekt og kostnaden på et ordinært hus ville blitt enda større. I realiteten hadde lønnsmottakeren kommet enda lenger unna huset de ønsker seg og kun de aller rikeste ville blitt reelt rikere. Slik man ser i USA...

3

Hva kommer vi til å huske Trump for etter 4 år i det ovale kontor?

Hans enorme populæritet

Obama etter 4 år.. 66 millioner stemmer ved valget i 2012 ( ca. -3.5 millioner stemmer i forhold til 2008). Trump etter 4 år... 74 millioner stemmer ved valget i 2020 (ca. +11 millioner stemmer i forhold til 2016)..

Så det man kommer til å huske er nok det forvridde mediebildet som er presentert.. Er nå ikke mange presidenter i nyere amerikansk historie som har hatt en slik økning i oppslutning etter 4 år i jobben..Tydeligvis gjort en god jobb, hvis ikke skulle han opplevd samme nedgang som f.eks obama.

Ellers er det mye humor i hans periode.. vanskelig å plukke.. for det er for mange godbiter.. men kanskje en av de store favorittene er da han avlyste et besøk til danmark fordi de ikke ville selge han grønland.. businessgenet > presidentgenet

3

Hva kommer vi til å huske Trump for etter 4 år i det ovale kontor?

Jeg mener som de fleste i tråden at han vil bli husket som historiens verste president i USA. Jeg var den første som opprettet tråd i "politikk-internasjonal" den gang han lanserte at han skulle "run for President" og den gale, kriminelle narsissisten har overoppfylt mange ganger min skepsis fra den gangen. Jeg trodde han kom til å være uegnet, og sjeldent har jeg hatt mer rett. Jeg har forlengst sett at jeg tok for forsiktig i, mannen er jo ikke bare uegnet, han er farlig.

3
aicat [sitat…] Det er flere saker Trump vil bli husket for i ettertid 1. Hans katastrofale takling og neglisjeringen av farene ved og av Covid 19-pandemien med det resultat at USA i dag...

Mine topp tre:

1. Annonserte i god tid før valget om at dersom han tapte, så var det grunnet valgfusk. 2. Prøvde å hindre postvesenet i å få frem stemmene før valgdagen, men ble stoppet av rettsvesenet. 3. Prøvde å få visepresidenten til å gjennomføre et statskupp under sertifiseringen av valget.

Hva han gjorde før dette er irrelevant. Han er USAs verste president fordi han er den eneste som har forsøkt å begå et statskupp.

3

Hva kommer vi til å huske Trump for etter 4 år i det ovale kontor?

I tilfelle ikke alle har fått det med seg:

Lest We Forget the Horrors: A Catalog of Trump’s Worst Cruelties, Collusions, Corruptions, and Crimes

The Complete Listing: Atrocities 1 to 1,056

Det sier minst like mye om medløperne som om Trump selv.

3
Xavi7 Skremmende å lese hvordan GOP har begynt å renske unna partifeller som stemte for riksrett mot Trump. Demokratiet har aldri vært i større fare enn nå. Det må skje noe med Trump de...

Oppfordrer deg til å høre siste utgave av Pod Save America "Republicans cancel a Cheney".

En grundig gjennomgang hva som er stoda i GOP i dag. Et parti blottet for ideologi, tradisjonelle politiske saker (skattekutt etc) de brenner for.

Alt som betyr noe for 9 av 10 republikanere er å redde sin egen politiske karriere. Hvilket går gjennom å gjøre ræva si 100% tilgjengelig for Trump og MAGA-klanen. Krydret med "owning the libs"/trolling.

Kanskje den mest gjennomført konservativt stemmende republikaneren i kongressen (Cheney) blir omtalt som "RINO" av kulten. Kevin McCarthy "is sick and tired of her". Selv om han dager etter 6. januar tok et dundrende oppgjør med Trump. Etterhvert som han forstod at Trump ikke var politisk død, så snudde han 180 grader og gikk etter Cheney.

En gjennomgang viser at flere av de mest ivrige etter å logre for Trump, historisk sett fremstår som de mer moderate/sentrumspolitikerne i GOP. Deres hig etter karriere og makt styrer dem.

Romney og Cheney har historisk sett langt mer konservativ retning på sin stemmegivning. Men siden de altså nekter å være med på den store løgnen om at "valget ble stjålet", så er de altså "RINO" blant kulten.

3
zetta Trumphatet er fremdeles voldsomt. Men jeg skjønner meg ikke på folk. Vil dere virkelig ha Bidens politikk, med masseinnvandring, globalisering, utflytting av arbeidsplasser, slutt...

Vil dere virkelig ha Bidens politikk, med masseinnvandring, globalisering, utflytting av arbeidsplasser, slutt på amerikansk oljeproduksjon, men import fra Iran og Saudi, woke, hvit skyld, menn i kvinneidrett, kamp mot politiet som følgelig slutter og krimen vokser, gjenger og krim når nye høyder?

Der kom ultrapopulismen og svart-hvittbeskrivelsen til overflaten igjen.

Enkle svar på kompliserte problemstillinger går alltid hjem hos hos en lett-lurt berme av Trump-tilhengere……

3
Nexuscrawler Trump saksøker altså "Big Tech", Twitter, Facebook og Google, for brudd på ytringsfrihetsparagrafen i grunnloven til USA. Problemet er bare at i den står det: "Congress shall make...

Så slik jeg ser det, så lenge disse selskapene ikke er kongressen, kan de da heller ikke være skyldige i grunnlovsbrudd?

Trump er kjent for å ha svært dyktige advokater og jeg er sikker på at de har et godt svar på det. Uansett hva det er tipper jeg Hugo Chavez har en aktiv rolle :)

3
Bleep Himmel og hav, for en tåpelig kommentar! Si meg, hvorfor er dere venstregærninger så himla opptatt av hudfarge? Dere er vel ikke rasister, hele gjengen?

Fordi de er den gruppen det er lettest å manipulere.

Identitet, rase, religion og kulturkrig. De perfekte redskap for eliten som ikke vil ha fokus på seg selv.

Hvorfor tror egentlig venstresiden at Amazon, Google, Facebook osv. spyttet noe sånt som 4 milliarder inn i BLM. Gavmildhet? Den var god du.

4 milliarder som IKKE ble brukt til å bygge opp igjen minoritetssamfunnene som ble ødelagt under BLM-demonstrasjoner i fjor sommer.

3

Det han oppnådde de første 3 årene kommer nå til å drukne i inntrykket av en gammel stut med manglende kognitive evner, en dårlig taper og en oppblåst idiot som dessverre fortsatt har makt til å skape farlige situasjoner.

Som president har han ikke oppnådd annet enn å vise seg som en "gammel stut med manglende kognitive evner, en dårlig taper og en oppblåst idiot".

Det du kanskje mener er at hans bidrag som realitykjendis kommer til å drukne. Det er jeg enig i. På samme måte som at man glemmer at Hitler studerte kunst og var lidenskapelig glad i opera kommer man til å glemme at Trump var en klovn får han ble en trussel.

2

Hva kommer vi til å huske Trump for etter 4 år i det ovale kontor?

En gal, høyreekstrem bølle. Nesten halvparten av den amerikanske befolkning stemte på dette (to ganger!!), og det er noe de bør skjemmes over i mange tiår. Håper republikanerne kommer med normale kandidater ved neste valg.

2

Jeg kommer til å huske en fyr som undergravde det amerikanske demokratiet. En som angrep vaktbikkjen i samfunnet - pressen. En narsissist som lurer folk til å tro at han fremmer deres interesser, når han egentlig jobber for seg og sine. En populist som mener internasjonalt samarbeid er et onde og isolasjonisme et gode, når førstnevnte har ført til fred og sistnevnte til to grusomme verdenskriger.

Det nyttige med Trump er at han har avslørt mange republikanerne som personer uten moralsk kompass. Ikke at man ikke finner slike i Det demokratiske partiet også.

2

Han kommer til å bli husket for flere ting. Først og fremst som den mest inkompetente, ignorante, korrupte og absurde presidenten i USAs historie. Men også som mannen som for alvor fikk høyresiden i USA (og en ikke-ubetydelig andel i Norge og andre land) til å avsløre hvor ekstremt autoritære og ryggrads- og prinsippløse de virkelig er.

2

Trump fortsetter sin forakt for grunnlov og demokrati: https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/aPv8mA/kraftige-reaksjoner-etter-trump-opptak-mye-verre-enn-watergate

For alle tilfellers skyld har tidligere forsvarsministere signert et opprop om at militære styrker ikke må blande seg inn i valget: https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/Qm58nq/ti-forsvarsministre-advarer-mot-militaer-innblanding-i-usa-valget

Det republikkanske partiet er i ferd med å gå til grunne og må snarest ta et oppgjør med denne farlige utviklingen, både i eget parti og i USA.....

2
Xavi7 [sitat…] Håper naiviteten hos de ansvarlige er borte og at tålmodigheten er oppbrukt. Den største manipulatoren verden har sett må straffes, og han må straffes hardt!

Jepp, interessant å se om han i det hele tatt har noen støttespillere igjen etter å ha kastet sine egne opprørere under bussen med talen i natt. Trump må straffes, og de har vel nok å ta av nå med angrepet på Capitol og telefonsamtalen forrige helg....Det beste hadde jo vært om de sikret seg for at han ei heller kan stille til valg ved neste korsvei.

2
Laster...