zetta [sitat…] Det spiller ingen rolle. Poenget er å roe ned den brede massen. Det kan bare gjøres med gode argumenterer. Det er faktisk en stor andel tenkende mennesker hos de røde. Det...

Hvor mange gjennomganger må det ha da? Alle omtellinger, evalueringer, rettstvister og "avsløringer" har jo alle vist det samme. Valget var et av de mest sikre korrekt utførte i nasjonens historie. Alt er offentliggjort, men selvfølgelig bare på offisielle sider, da disse ikke viser det Breitbart, OAN, underholdningsdelen av Fox News, Resett eller Document sier, man skjønner jo at de ikke vil innrømme de har feil, da de tjener uhorvelige mengder på å holde narrativet.

La meg spør, helt konkret her, hva mener dere skal til før ballen legges død?

1
Nexuscrawler Hvor mange gjennomganger må det ha da? Alle omtellinger, evalueringer, rettstvister og "avsløringer" har jo alle vist det samme. Valget var et av de mest sikre korrekt utførte i na...

La meg spør, helt konkret her, hva mener dere skal til før ballen legges død?

Det vet vi svaret på: At Trump tildeles valgseieren, selv om han tapte. Det er det eneste som vil få dem til å gi seg. Det forstår alle med noenlunde intelligens.

1
Nexuscrawler Hvor mange gjennomganger må det ha da? Alle omtellinger, evalueringer, rettstvister og "avsløringer" har jo alle vist det samme. Valget var et av de mest sikre korrekt utførte i na...

La meg spør, helt konkret her, hva mener dere skal til før ballen legges død?

Jeg har sagt det flere ganger: samarbeid med motparten, undersøk de områdene som de røde mener er mistenkelige. Det må en åpen undersøkelse til, det går ikke bare å henvise til enkelte dommere osv. Selve påstandene må granskes offentlig. Da kan det bli ro. Den røde bevegelsen drives faktisk av tenkende mennesker med argumenter. Folk biter ikke på hva som helst Trump sier. Den fremstillingen fra msm er grunnleggende feil

I Maricopa, Arizona pågår det en valgundersøkelse. Det er et sirkus uten like, med trenering, trusler, krangling, mystiske branner.. Det viser seg ufattelig vanskelig å utføre disse undersøkelsene

1
zetta [sitat…] Jeg har sagt det flere ganger: samarbeid med motparten, undersøk de områdene som de røde mener er mistenkelige. Det må en åpen undersøkelse til, det går ikke bare å henvis...

I Maricopa, Arizona pågår det en valgundersøkelse.

Resultatet blir som forventet

Hvor mange millioner dollar skal skattebetalerne bruke på dette sprøytet?

Jeg foreslår et mye enklere og billigere system: Republikanerne tar de bevis og indisier de mener og ha for domstolene, så kan de avgjøre. Det er slik tvistemål har blitt behandlet i USA i 200 år.

1

Selv tror jeg nå at det faktisk var omfattende valgjuks organisert helt på toppen av Obama og co. Motivet er der, de har lykkes å demonisere Trump og fremstille ham som verste mennesket siden nazi-tiden. Dermed kan han bekjempes med alle midler.

Men jeg må innrømme at jeg føler usikkerhet pga manglende innsikt. Det er mye som er komplisert, det sier seg selv at dette blir veldig vanskelig hvis alt kommer helt fra toppen

Det spørs om ikke Biden var litt for ærlig da han sa at han og Obama hadde skapt den mest omfattende og innviklede valgfuskorganisasjonen i amerikansk politikks historie. Men jeg får holde en mulighet åpen for at jeg kan snu i denne saken. Vi får se hva som kommer frem etterhvert

1
Zen0n [sitat…] Resultatet blir som forventet Hvor mange millioner dollar skal skattebetalerne bruke på dette sprøytet? Jeg foreslår et mye enklere og billigere system: Republikanerne tar...

Hvor mange millioner dollar skal skattebetalerne bruke på dette sprøytet?

Du må huske på at Forbes er sterkt partiske. Og hva som er uavhengige aktører i noe som helst her er veldig komplisert.

Det roer ingen på den røde siden at det kommer bastante påstander fra den andre parten. Det er samtale som må til. En dialog hvor det kommer tilsvar, tilsvar på tilsvar osv

Det er absurd å kalle dette sprøyt. Når det ligger trusler om borgerkrig i lufta tror jeg det er lurt å investere tid og penger på denne saken ja

1

Dette var jo som ventet og bare nok en "etterforskning" som ikke omhander det sakene handler om. Slik det blå teamet og deres apparat har lansert omtellinger, som ikke betyr noe, siden problemet er noe helt annet.

Maricopa county ble tidligere bedt om å ikke nullstille stemmemaskinene og det ble en "subpoena" her som ble rett og slett ignorert. Dermed kan alle bevis være slettet eller tuklet med. Det er ingen offentlig tilgang til disse maskinene i det mellomrommet imellom valgresultatene og opp til disse "undersøkelsene".

Dommer Randall Warner (en Demokrat) avslo Desember 25 kravet om beordre en subpoena. Han sa derimot at det kunne sendes inn et nytt søksmål med annen formulering. Problemet er igjen at det gikk en viss tid hvor disser serverne var utenfor det offentlige bildet.

Det blå teamet hadde en bedre kampstrategi basert på TO prinsipper. Det ene er at det er den ANDRE part som har en bevisbyrde noe som er korrekt nok. Det andre prinsipp som det blå temaet har brukt hele tiden og som har skapt mye av grobunnen for skepsis hos de rød er at alle tekniske og antagonistiske juridiske sprell har blitt brukt for å trenere en prosess som simpelthen spurte etter åpenhet og ettersyn.

For eksempel, vet IKKE veldig mange at det har aldri dreid seg om at en skulle telle om stemmer. Alikevel har det blå teamet (også deres forsvarere på denne siden) konstant kommet med dette som et argument for at prosessen gikk riktig for seg. Likedan er det veldig mange som ikke ser forksjellen i at retten ikke hører en sak, vurderer at saken ikke har relevans i deres distrikt, kontra at saken gikk for retten og bevis ble lagt fram.

Det er DERFOR dette forblir en informasjonskrig hvor det viktigste er å få fram sannheten og ikke trenere et behov for svar. Så lenge det siste vektlegges av det blå laget og det første vektlegges av det rød, vil dette ikke bli lagt dødt som evne og sannsynligvis prege det blå teamet sin presidentperiode inntil de klarer å kvele opposisjon over tid. Samtidig kan det se ut som om det blå teamet nå jobber for å endre senatsreglene slik at de kun trenger en majoritet for å lage store reformer, som f. eksempel å gi Puerto Rico to senatsstemmer og samme med Washington DC. Dette vil sannsynligvis lede til at det rød teamet aldri igjen vil kunne ha sentatsmajoritet.

Herifra og til et senatsflertall hvor det blå teamet stemmer for å beslaglegge alle skytevåpen er den mest kritiske fasen de nærmeste tre årene. Det er DA en vil se om Amerika har blitt en fullstendign enpartistat, selv om mange nok vil hevde at de rød og blå stort sett alltid har vært et og samme parti. Hva som skjer når det blå teamet fjerner første og andre grunnlovstillegg er et åpent spørsmål, men jeg tror nok den økonomiske realiteten (kanskje) vil overskygge dette når dollaren begynner å miste kjøpekraft og obligasjonsrentene begynner å løpe løpsk.

2
zetta [sitat…] Du må huske på at Forbes er sterkt partiske. Og hva som er uavhengige aktører i noe som helst her er veldig komplisert. Det roer ingen på den røde siden at det kommer bast...

Når det ligger trusler om borgerkrig i lufta tror jeg det er lurt å investere tid og penger på denne saken ja

Når det ligger trusler om borgerkrig i lufta så burde man vel strengt tatt hanket inn dem som fremmer disse truslene, også kjent som landsforrædere. Ikke invitere dem på te og visesang.

1

zetta, jeg vet ikke hvor dypt dette stikker, men at det i en eller annen versjon var organisert er det altfor mye som tyder på om dette skulle vært mulig.

Det blå temaet har jobbet med dette i mange mange år. tilgmed under Obama ble det jobbet med dette, men det var aldri noe særlig stress om dette før Trump kom til makta og utfordret både MIC, den dype staten og USA's vannvittige utenrikspolitikk.

Det er interessant å se at de som er varme støttespillere av de blå her i Norge fortsatt går rundt og innbiller seg at dette er en ren "might makes right", så lenge det ikke kan finnes noen bevis, selv om hele tiden etter valget har vært dominert av ensidig trenering av åpenhet.

Jeg tror ikke USA vil ende opp i borgerkrig MED MINDRE det blå teamet skaper en føderal intensjon om å oppheve det andre grunnlovstillegget og begynner å ta ifra folk skytevåpnene. Da er vel egentlig alt mulig.

Amerikanere er egentlig mer lik folk flest når det gjelder eget hus og hjem. Akkurat slik NATO og det Amerikanske militærvesenet er fullstendig udugelige til å føre konflikter utenriks imot andre enn forsvarsløse folk; så er nok kontrasten mye større på hjemmebane. Om vi ser FBI, politivesenet og ATf begynne å ta ifra folk våpen er det nok ikke lenge før noen stater bryter ut; aktiverer sin nasjonalgarde og da har vi verdens desidert største hjemmehær rundt ethvert gatehjørne.

Nå passerer snart antall folk med 10 eller mer skytevåpen 15 millioner; antall skarpskyttere (definert som folk som kan treffe en tier eller nier på 200 yards i mer enn halvparten av skuddene) er sikkert snart 40 millioner og det er iallfall 100 millioner som er kapable av å bruke våpen på daglig basis. Mange av disse folkene vil neppe gi fra seg sine våpen uten kamp.

Det som kan (og vil) stoppe dette er en økonomisk katastrofe ikke bare i USA, men Vesten forøvrig. Jeg tror faktisk dette vil bringe mer ro enn de klassiske dommedagsteoriene om det motsatte.

Tilbake til hva som skjedde ved siste valg. Hvis det hele koker ned til at en av partene må gi seg, så ser iallfall ikke jeg noe BEDRE politisk klima i USA uansett. Dette er noe vi i Norge må følge med på så vi ikke blir direkte dratt inn i dette igjennom NATO.

Det kommer ikke på tale hverken for meg eller noen i min slekt å møte opp for å skyte på Russiske gutter om USA vil lage noe styr det. Jeg tror nok STORE STORE deler av Norges land vil ta samme valg. For et par uker siden fikk jeg overtalt sønnen til en venn av meg om å ikke gjøre førstegangstjeneste etter en lengre tid med historieleksjoner og opplysning om andre muligheter. Likedan skal ingen i min familie bidra med å skyte eller drepe en eller annen brunhudet "terrorist" i et eller annet filleland fordi USA vil det. Kommer ikke på tale.

Jeg tror situasjonen imellom USA og Russland (dessverre) henger isammen med behovet for å skape et falskt bilde av at Trump var en Russisk agent. Så kyniske og full av Realpolitik er nemlig dagens USA politikkere.

1

zetta, jeg vet ikke hvor dypt dette stikker, men at det i en eller annen versjon var organisert er det altfor mye som tyder på om dette skulle vært mulig.

Det blå temaet har jobbet med dette i mange mange år. tilgmed under Obama ble det jobbet med dette, men det var aldri noe særlig stress om dette før Trump kom til makta og utfordret både MIC, den dype staten og USA's vannvittige utenrikspolitikk.

Det er interessant å se at de som er varme støttespillere av de blå her i Norge fortsatt går rundt og innbiller seg at dette er en ren "might makes right", så lenge det ikke kan finnes noen bevis, selv om hele tiden etter valget har vært dominert av ensidig trenering av åpenhet.

Jeg tror ikke USA vil ende opp i borgerkrig MED MINDRE det blå teamet skaper en føderal intensjon om å oppheve det andre grunnlovstillegget og begynner å ta ifra folk skytevåpnene. Da er vel egentlig alt mulig.

Amerikanere er egentlig mer lik folk flest når det gjelder eget hus og hjem. Akkurat slik NATO og det Amerikanske militærvesenet er fullstendig udugelige til å føre konflikter utenriks imot andre enn forsvarsløse folk; så er nok kontrasten mye større på hjemmebane. Om vi ser FBI, politivesenet og ATf begynne å ta ifra folk våpen er det nok ikke lenge før noen stater bryter ut; aktiverer sin nasjonalgarde og da har vi verdens desidert største hjemmehær rundt ethvert gatehjørne.

Nå passerer snart antall folk med 10 eller mer skytevåpen 15 millioner; antall skarpskyttere (definert som folk som kan treffe en tier eller nier på 200 yards i mer enn halvparten av skuddene) er sikkert snart 40 millioner og det er iallfall 100 millioner som er kapable av å bruke våpen på daglig basis. Mange av disse folkene vil neppe gi fra seg sine våpen uten kamp.

Det som kan (og vil) stoppe dette er en økonomisk katastrofe ikke bare i USA, men Vesten forøvrig. Jeg tror faktisk dette vil bringe mer ro enn de klassiske dommedagsteoriene om det motsatte.

Tilbake til hva som skjedde ved siste valg. Hvis det hele koker ned til at en av partene må gi seg, så ser iallfall ikke jeg noe BEDRE politisk klima i USA uansett. Dette er noe vi i Norge må følge med på så vi ikke blir direkte dratt inn i dette igjennom NATO.

Det kommer ikke på tale hverken for meg eller noen i min slekt å møte opp for å skyte på Russiske gutter om USA vil lage noe styr det. Jeg tror nok STORE STORE deler av Norges land vil ta samme valg. For et par uker siden fikk jeg overtalt sønnen til en venn av meg om å ikke gjøre førstegangstjeneste etter en lengre tid med historieleksjoner og opplysning om andre muligheter. Likedan skal ingen i min familie bidra med å skyte eller drepe en eller annen brunhudet "terrorist" i et eller annet filleland fordi USA vil det. Kommer ikke på tale.

Jeg tror situasjonen imellom USA og Russland (dessverre) henger isammen med behovet for å skape et falskt bilde av at Trump var en Russisk agent. Så kyniske og full av Realpolitik er nemlig dagens USA politikkere.

1

zetta, jeg vet ikke hvor dypt dette stikker, men at det i en eller annen versjon var organisert er det altfor mye som tyder på om dette skulle vært mulig.

Det blå temaet har jobbet med dette i mange mange år. tilgmed under Obama ble det jobbet med dette, men det var aldri noe særlig stress om dette før Trump kom til makta og utfordret både MIC, den dype staten og USA's vannvittige utenrikspolitikk.

Det er interessant å se at de som er varme støttespillere av de blå her i Norge fortsatt går rundt og innbiller seg at dette er en ren "might makes right", så lenge det ikke kan finnes noen bevis, selv om hele tiden etter valget har vært dominert av ensidig trenering av åpenhet.

Jeg tror ikke USA vil ende opp i borgerkrig MED MINDRE det blå teamet skaper en føderal intensjon om å oppheve det andre grunnlovstillegget og begynner å ta ifra folk skytevåpnene. Da er vel egentlig alt mulig.

Amerikanere er egentlig mer lik folk flest når det gjelder eget hus og hjem. Akkurat slik NATO og det Amerikanske militærvesenet er fullstendig udugelige til å føre konflikter utenriks imot andre enn forsvarsløse folk; så er nok kontrasten mye større på hjemmebane. Om vi ser FBI, politivesenet og ATf begynne å ta ifra folk våpen er det nok ikke lenge før noen stater bryter ut; aktiverer sin nasjonalgarde og da har vi verdens desidert største hjemmehær rundt ethvert gatehjørne.

Nå passerer snart antall folk med 10 eller mer skytevåpen 15 millioner; antall skarpskyttere (definert som folk som kan treffe en tier eller nier på 200 yards i mer enn halvparten av skuddene) er sikkert snart 40 millioner og det er iallfall 100 millioner som er kapable av å bruke våpen på daglig basis. Mange av disse folkene vil neppe gi fra seg sine våpen uten kamp.

Det som kan (og vil) stoppe dette er en økonomisk katastrofe ikke bare i USA, men Vesten forøvrig. Jeg tror faktisk dette vil bringe mer ro enn de klassiske dommedagsteoriene om det motsatte.

Tilbake til hva som skjedde ved siste valg. Hvis det hele koker ned til at en av partene må gi seg, så ser iallfall ikke jeg noe BEDRE politisk klima i USA uansett. Dette er noe vi i Norge må følge med på så vi ikke blir direkte dratt inn i dette igjennom NATO.

Det kommer ikke på tale hverken for meg eller noen i min slekt å møte opp for å skyte på Russiske gutter om USA vil lage noe styr det. Jeg tror nok STORE STORE deler av Norges land vil ta samme valg. For et par uker siden fikk jeg overtalt sønnen til en venn av meg om å ikke gjøre førstegangstjeneste etter en lengre tid med historieleksjoner og opplysning om andre muligheter. Likedan skal ingen i min familie bidra med å skyte eller drepe en eller annen brunhudet "terrorist" i et eller annet filleland fordi USA vil det. Kommer ikke på tale.

Jeg tror situasjonen imellom USA og Russland (dessverre) henger isammen med behovet for å skape et falskt bilde av at Trump var en Russisk agent. Så kyniske og full av Realpolitik er nemlig dagens USA politikkere.

1

zetta, jeg vet ikke hvor dypt dette stikker, men at det i en eller annen versjon var organisert er det altfor mye som tyder på om dette skulle vært mulig.

Det blå temaet har jobbet med dette i mange mange år. tilgmed under Obama ble det jobbet med dette, men det var aldri noe særlig stress om dette før Trump kom til makta og utfordret både MIC, den dype staten og USA's vannvittige utenrikspolitikk.

Det er interessant å se at de som er varme støttespillere av de blå her i Norge fortsatt går rundt og innbiller seg at dette er en ren "might makes right", så lenge det ikke kan finnes noen bevis, selv om hele tiden etter valget har vært dominert av ensidig trenering av åpenhet.

Jeg tror ikke USA vil ende opp i borgerkrig MED MINDRE det blå teamet skaper en føderal intensjon om å oppheve det andre grunnlovstillegget og begynner å ta ifra folk skytevåpnene. Da er vel egentlig alt mulig.

Amerikanere er egentlig mer lik folk flest når det gjelder eget hus og hjem. Akkurat slik NATO og det Amerikanske militærvesenet er fullstendig udugelige til å føre konflikter utenriks imot andre enn forsvarsløse folk; så er nok kontrasten mye større på hjemmebane. Om vi ser FBI, politivesenet og ATf begynne å ta ifra folk våpen er det nok ikke lenge før noen stater bryter ut; aktiverer sin nasjonalgarde og da har vi verdens desidert største hjemmehær rundt ethvert gatehjørne.

Nå passerer snart antall folk med 10 eller mer skytevåpen 15 millioner; antall skarpskyttere (definert som folk som kan treffe en tier eller nier på 200 yards i mer enn halvparten av skuddene) er sikkert snart 40 millioner og det er iallfall 100 millioner som er kapable av å bruke våpen på daglig basis. Mange av disse folkene vil neppe gi fra seg sine våpen uten kamp.

Det som kan (og vil) stoppe dette er en økonomisk katastrofe ikke bare i USA, men Vesten forøvrig. Jeg tror faktisk dette vil bringe mer ro enn de klassiske dommedagsteoriene om det motsatte.

Tilbake til hva som skjedde ved siste valg. Hvis det hele koker ned til at en av partene må gi seg, så ser iallfall ikke jeg noe BEDRE politisk klima i USA uansett. Dette er noe vi i Norge må følge med på så vi ikke blir direkte dratt inn i dette igjennom NATO.

Det kommer ikke på tale hverken for meg eller noen i min slekt å møte opp for å skyte på Russiske gutter om USA vil lage noe styr det. Jeg tror nok STORE STORE deler av Norges land vil ta samme valg. For et par uker siden fikk jeg overtalt sønnen til en venn av meg om å ikke gjøre førstegangstjeneste etter en lengre tid med historieleksjoner og opplysning om andre muligheter. Likedan skal ingen i min familie bidra med å skyte eller drepe en eller annen brunhudet "terrorist" i et eller annet filleland fordi USA vil det. Kommer ikke på tale.

Jeg tror situasjonen imellom USA og Russland (dessverre) henger isammen med behovet for å skape et falskt bilde av at Trump var en Russisk agent. Så kyniske og full av Realpolitik er nemlig dagens USA politikkere.

1

zetta, jeg vet ikke hvor dypt dette stikker, men at det i en eller annen versjon var organisert er det altfor mye som tyder på om dette skulle vært mulig.

Det blå temaet har jobbet med dette i mange mange år. tilgmed under Obama ble det jobbet med dette, men det var aldri noe særlig stress om dette før Trump kom til makta og utfordret både MIC, den dype staten og USA's vannvittige utenrikspolitikk.

Det er interessant å se at de som er varme støttespillere av de blå her i Norge fortsatt går rundt og innbiller seg at dette er en ren "might makes right", så lenge det ikke kan finnes noen bevis, selv om hele tiden etter valget har vært dominert av ensidig trenering av åpenhet.

Jeg tror ikke USA vil ende opp i borgerkrig MED MINDRE det blå teamet skaper en føderal intensjon om å oppheve det andre grunnlovstillegget og begynner å ta ifra folk skytevåpnene. Da er vel egentlig alt mulig.

Amerikanere er egentlig mer lik folk flest når det gjelder eget hus og hjem. Akkurat slik NATO og det Amerikanske militærvesenet er fullstendig udugelige til å føre konflikter utenriks imot andre enn forsvarsløse folk; så er nok kontrasten mye større på hjemmebane. Om vi ser FBI, politivesenet og ATf begynne å ta ifra folk våpen er det nok ikke lenge før noen stater bryter ut; aktiverer sin nasjonalgarde og da har vi verdens desidert største hjemmehær rundt ethvert gatehjørne.

Nå passerer snart antall folk med 10 eller mer skytevåpen 15 millioner; antall skarpskyttere (definert som folk som kan treffe en tier eller nier på 200 yards i mer enn halvparten av skuddene) er sikkert snart 40 millioner og det er iallfall 100 millioner som er kapable av å bruke våpen på daglig basis. Mange av disse folkene vil neppe gi fra seg sine våpen uten kamp.

Det som kan (og vil) stoppe dette er en økonomisk katastrofe ikke bare i USA, men Vesten forøvrig. Jeg tror faktisk dette vil bringe mer ro enn de klassiske dommedagsteoriene om det motsatte.

Tilbake til hva som skjedde ved siste valg. Hvis det hele koker ned til at en av partene må gi seg, så ser iallfall ikke jeg noe BEDRE politisk klima i USA uansett. Dette er noe vi i Norge må følge med på så vi ikke blir direkte dratt inn i dette igjennom NATO.

Det kommer ikke på tale hverken for meg eller noen i min slekt å møte opp for å skyte på Russiske gutter om USA vil lage noe styr det. Jeg tror nok STORE STORE deler av Norges land vil ta samme valg. For et par uker siden fikk jeg overtalt sønnen til en venn av meg om å ikke gjøre førstegangstjeneste etter en lengre tid med historieleksjoner og opplysning om andre muligheter. Likedan skal ingen i min familie bidra med å skyte eller drepe en eller annen brunhudet "terrorist" i et eller annet filleland fordi USA vil det. Kommer ikke på tale.

Jeg tror situasjonen imellom USA og Russland (dessverre) henger isammen med behovet for å skape et falskt bilde av at Trump var en Russisk agent. Så kyniske og full av Realpolitik er nemlig dagens USA politikkere.

1

Og nå skjedde dette igjen. ET INNLEGG som blir kopiert flere ganger.

Dette er veldig irriterende, men er ikke meg...

1
Brezjnev [sitat…] Når det ligger trusler om borgerkrig i lufta så burde man vel strengt tatt hanket inn dem som fremmer disse truslene, også kjent som landsforrædere. Ikke invitere dem på t...

Ja, det er sikkert en glimrende måte å senke spenningen på. Nå høres du jo verre ut det meste en skal oppleve i disse dager.

Med "landsforæder" mener du de skal skytes og? For det er vel fortsatt dødsstraff for slikt i USA.

Jeg kan garantere deg at om dette skjer, så er det ingen her som lenger vil snakke om hva som Skjedde ved 2020 valget.

1
Noreger Ja, det er sikkert en glimrende måte å senke spenningen på. Nå høres du jo verre ut det meste en skal oppleve i disse dager. Med "landsforæder" mener du de skal skytes og? For det...

Det er vel fortsatt dødsstraff for slikt i USA, ja, dog ikke automatisk. Det er sikkert en del som burde blitt ført til retterstedet, men for de fleste vil nok et lengre opphold i et Roy Moore-drevet fengsel være tilstrekkelig.

Dette regner jeg egentlig med at selv dem som blir satt inn vil støtte, da de pleier å være enig i at kriminelle ikke skal dulles med. Å spre trusler om borgerkrig er noe av det mer kriminelle man kan driv med.

1
zetta Selv tror jeg nå at det faktisk var omfattende valgjuks organisert helt på toppen av Obama og co. Motivet er der, de har lykkes å demonisere Trump og fremstille ham som verste menn...

Motivet er der, de har lykkes å demonisere Trump og fremstille ham som verste mennesket siden nazi-tiden.

I følge Donald Trump - i følge seg selv den beste presidenten siden Abraham Lincoln, så er Joe Biden den verste presidenten i amerikansk historie. Det har han klart å bli på bare 30 dager.

Ta det for hva det er verdt - en trøst i en kald tid.

Jeg har forvørig stor sympati for deg. Og ikke minst dine aller nærmeste.

2
Brezjnev Det er vel fortsatt dødsstraff for slikt i USA, ja, dog ikke automatisk. Det er sikkert en del som burde blitt ført til retterstedet, men for de fleste vil nok et lengre opphold i...

Det er sikkert en del som burde blitt ført til retterstedet, men for de fleste vil nok et lengre opphold i et Roy Moore-drevet fengsel være tilstrekkelig.

Ja, her ser en normiene i full sving ja. Mens de ellers er opptatte av å rakke ned på de "rød statene" om de henretter en massemorder eller to, så er det visst helt velsignet å henrette "kuppmakere" som hverken hadde våpen eller noen beviselig plan om maktovertagelse.

Det er jo klart at dere BlueAnon tilhengere går deres kjæreste mobbeobjekt en høy gang nå..

Så kan en selvsagt se for seg hva som vil skje om du får dine ønsker oppfylt da. Enten får vi en bekreftelse på at USA nå har blitt verre enn alt de kritiserer Kina for; eller så har vi 100 millioner mennesker med 400 millioner skytevåpen som sikkert foretrekker andre alternativer enn en galge eller fengsel fordi de våget å betvile et valgresultat som har mer uregelmessigheter enn det er antall sider i sammendraget fra Muller-rapporten. (Jeg sier sammendrag, for det er vel ingen ved sine fulle fem som tror det er noe som kan ha en større kvantitet i dagens samfunn enn sidene i den TOTALE Muller-rapporten, som forøvrig ikke fant NOE spor etter Russisk "konspirasjon").

Enten har dere fortsatt ikke oppfattet noenting; eller så satser dere nå alt på et kort og klemmer til, med forhåpning om at dette går bra.

En skal sanneligen være glad en bor i Norge. Selv om landet er flust av nikkedukker og NPC'er i skjønn forening.

1
Brezjnev Det er vel fortsatt dødsstraff for slikt i USA, ja, dog ikke automatisk. Det er sikkert en del som burde blitt ført til retterstedet, men for de fleste vil nok et lengre opphold i...

Det er sikkert en del som burde blitt ført til retterstedet, men for de fleste vil nok et lengre opphold i et Roy Moore-drevet fengsel være tilstrekkelig.

Ja, her ser en normiene i full sving ja. Mens de ellers er opptatte av å rakke ned på de "rød statene" om de henretter en massemorder eller to, så er det visst helt velsignet å henrette "kuppmakere" som hverken hadde våpen eller noen beviselig plan om maktovertagelse.

Det er jo klart at dere BlueAnon tilhengere går deres kjæreste mobbeobjekt en høy gang nå..

Så kan en selvsagt se for seg hva som vil skje om du får dine ønsker oppfylt da. Enten får vi en bekreftelse på at USA nå har blitt verre enn alt de kritiserer Kina for; eller så har vi 100 millioner mennesker med 400 millioner skytevåpen som sikkert foretrekker andre alternativer enn en galge eller fengsel fordi de våget å betvile et valgresultat som har mer uregelmessigheter enn det er antall sider i sammendraget fra Muller-rapporten. (Jeg sier sammendrag, for det er vel ingen ved sine fulle fem som tror det er noe som kan ha en større kvantitet i dagens samfunn enn sidene i den TOTALE Muller-rapporten, som forøvrig ikke fant NOE spor etter Russisk "konspirasjon").

Enten har dere fortsatt ikke oppfattet noenting; eller så satser dere nå alt på et kort og klemmer til, med forhåpning om at dette går bra.

En skal sanneligen være glad en bor i Norge. Selv om landet er flust av nikkedukker og NPC'er i skjønn forening.

1
Laster...