SlimWhitman Erfaringsmessig så er det veldig lite konstrukttivt som kommer av å diskutere dette. Folk havner alltid i de samme fallgruvene og hersketeknikkene florerer, blant de samme gamle kj...

Jeg er en helt vanlig relativt liberal europeer. Og selv om jeg har et våpenskap og en kunnskap om å bruke innholdet i det som ville fått mange NRA-medlemmer til å gråte av glede er jeg helt sikker på at de ville sett på meg som en leftie/half way commie. Fordi jeg, med mine holdninger og min bakgrunn, overhodet ikke har forståelse for det å eie våpen til selvforsvar. Et slikt behov går ikke inn i mitt begrepsapparat.

Det som er litt spesielt, som jeg ofte har reflektert over, er at dersom jeg var født og oppvokst i USA med ellers samme sosiokulturelle bakgrunn og utdannelse som jeg har, ville jeg nok vært en skikkelig 'gun nut' En sterk tilhenger av 2nd Amendment og det å kunne eie våpen ikke bare til selvforsvar men også til å være del av en 'well regulated millitia' ment å holde de føderale krefter i en viss balanse.

Jeg ville rett og slett hatt et helt annet moralsk og etisk kompass i disse sakene. Farget av min bakgrunn, mitt lands bakgrunn og situasjonen rundt meg. Med det i mente blir det feil av meg å heve meg over, gjøre narr av vanlige borgere av USA.

Det er et helt annerledes land, en annerledes kultur og et annerledes verdisyn der borte. Så annerledes at vi ikke bør la oss lure av et delt språk. Den jevne amerikaner er for oss nesten like fremmed som den jevne kineser. Vi har ikke koder, begreper og referansepunkter for virkelig å forstå dem. Men vi gjør ikke narr av den jevne kineser av den grunn...

Forøvrig interessant det du peker på. Korrelasjonen er muligens ikke direkte men det kan være sammenhenger der.

8
Grad Kan lovlig kjøpe til og med et automatisk våpen eller en pistol?

I Norge kan du lovlig søke om å erverve pistol til bruk i konkurranse i en eller flere skytegrener. Du kan også, om du oppfyller en rekke betingelser, søke om å erverve en halvautomatisk rifle til bruk i konkurranse i dynamisk skyting.

Halvautomatisk hagle og halvautomatisk rifle kan erverves til jakt.

Når man snakker om automatvåpen er det begrepsforvirring ute og går. Et automatisk eller helautomatisk våpen avfyrer et skudd, kamrer et nytt og avfyrer dette osv. inntil man fjerner fingeren fra avtrekkeren.

Et halvautomatisk våpen avfyrer et skudd og kamrer et nytt skudd, men avfyrer det ikke før man gjør en ny operasjon av avtrekkeren. Det hadde vært mest egnet å bruke ordet "selvladende" om slike våpen.

I Norge erverver vi og bruker våpen til jakt og sport-skyting, vi har ingen åpning for at sivile kan eie skytevåpen for selvforsvar og vi har ingen tradisjon for det.

4

Erfaringsmessig så er det veldig lite konstrukttivt som kommer av å diskutere dette. Folk havner alltid i de samme fallgruvene og hersketeknikkene florerer, blant de samme gamle kjedelige argumentene.

Derfor vil jeg påpeke noe som svært sjeldent blir nevnt. Det har bestandig vært ekstremt mye våpen i USA, faktisk flere enn det har vært innbyggere. Allikevel var det ikke før opioidsepidemien inntraff på 70-tallet og utover at masseskytninger først begynte å bli vanlige, og så dagligdagse. Lurer på hvorfor...

3

En hvit mann skyter en skjønnhetssalong eller hva det var og dreper 6 asiatiske kvinner og 2 hvite kvinner. Dette blir per automatikk fremstilt som en rasistisk motivert hendelse. En syrer skyter og dreper 10 hvite mennesker og plutselig blir folk fra Midtøsten kategorisert som hvite når narrativen om hvite masseskytere kollapser. Hvis folk fra midtøsten er hvite, var pokkermeg jesus også hvit. Hvis folk fra midtøsten er hvite, kan de ikke lengre påberope seg å være offer for rasisme fra hvite. Hvis folk fra midtøsten er hvite, er hvitheten deres pokkermeg en kilde til hvite privilegier.

3
Noreger En må faktisk vise ID for å kjøpe våpen samt fylle ut endel papirarbeid. I mange stater er det også flere krav. Alkohol trenger en bare ID og det er ikke noe papirarbeid. Det er fa...

"angrepsvåpen"? Hvorfor skal du ta ifra folk AR-15 når det våpenet sjelden blir brukt ved masseskytinger? Så hvis du vil forhindre masseskytinger må du vel stoppe salg av pistoler? SOm er best brukt?

Angrepsvåpen er den norske oversettelsen på 'assault weapons', noe AR-15 klassifiseres som. Enda pistoler blir mest bruk er det også fordi USA har overveldende mange masseskytninger i måneden, men når det kommer til de dødeligste skytemassakrene i USA sin historie er det AR-15 som troner toppen. AR-15 ble blant annet brukt under Las Vegas, Bernardino, Sandy Hook, Sutherland Springs og Parkland.

Etter Port Arthur i Australia hvor det også ble brukt AR-15 tok regjeringen handling og forbød/la til restriksjoner på tilgangen til slike våpen. Det samme skjedde i Canada etter Nova Scotia angrepene og i New Zealand etter Christchurch terrorangrepet. Det viser handlekraftige regjeringer og ettertiden har vært positiv for å redusere slike angrep.

USA har allerede passert 100 masseskytninger bare i år, og din strategi er å drive med tåkeprat, kverulere, stråmannsargumentere og stikke hodet under sanden - greit nok jeg forventet ikke mer fra deg. Jeg ønsker kun at færre amerikanere skal dø i slike tragedier som nå har blitt en helt daglig affære i USA, og så lenge våpenlovene får stå urørt har alle disse siste årene med handleløs apati, tanker og bønn ikke gitt resultater til å minske masseskytningene.

Og igjen, siden du har vanskeligheter med å forstå, så snakker vi ikke om å ta fra alle amerikanerne våpen, men å innføre reguleringer og ytterligere bakgrunnssjekker og helst en lengre prosess får man får kjøpt våpen (dette inkluderer også pistoler) - lignende som vi ser i Japan. Dessverre har republikanerne sine hensynsløse våpenpolitikk igjennom tiår med propaganda fra våpenlobbyen allerede skapt permanente problemer som det vil ta generasjoner å redusere, men man må begynne et sted og jobbe med å redusere den fanatiske våpengalskapen, og gjøre det vanskeligere for hvem som helst å bare dra til butikken å kjøpe krigsvåpen på en dag.

3
Bantor M-16 er kampriflen som er utviklet fra jaktgeværet AR-15. AR-15 kom før M-16. Det er ikke noe skarpt skille mellom kampvåpen og jaktvåpen. I gamle dager i USA, før våpenindustrien...

Det er ikke noe skarpt skille mellom kampvåpen og jaktvåpen. I gamle dager i USA, før våpenindustrien var like utviklet som i dag, ble ofte våpen og ammunisjon lansert som jaktvåpen. Dette selv om de egentlig hadde til hensikt, å forslagsvis være våpen til militær bruk.

Feil. Det var alltid et skarpt skille mellom soldatvåpen og jaktvåpen; ikke minst her i Norge hvor jegerne generelt foretrukket meget forskjellige egenskaper i sine skytevåpen mens militære helt fra begynnelsen stilte meget forskjellige krav på våpen, jaktvåpen i virkeligheten var lite populært for soldatene. Selv i 1800-tallets USA var det et skille der mellom jaktvåpen og våpen ment mot mennesker i krigstid, mange tenker utvilsomt på "Kentucky Rifle"-riflegeværet - men dette var raskt utklasset av militære riflegeværer som ikke så lik imponerende ut for ettertiden.

AR-15 oppsto som et resultat av militær etterspørsel for erstatning av eldre boltrifler og såkalte "slagrifler", en slags krysning mellom boltriflen og magasinriflen (AG-3 var et slikt) med dertil egnede ammunisjon - som produserte ArmaLite AR-10 i 1956, bare tilfeldigheter og dårlige avgjørelser avverget US. Army fra å velge AR-10 som ble satt i begrenset produksjon i 1957. AR-15 var i virkeligheten en 5,56mm variant av AR-15 som ble testet for første gang i 1958. 5,56mm kaliber var i utgangspunktet militært da man ville ha en krysning mellom magasinriflen (M2 Carabine) og slagriflen (M-14). Colt overtok AR-15 i 1959, som markedsføres som et soldatvåpen i de første årene, og vunnet seg den første ordren fra US. Army - i 1963 oppsto M-16.

Det var etter M-16 oppsto den halvautomatiske AR-15 kom ut til sivilmarkedet - presist i året 1964. Selv om M-16 kom til militæret i 1965, hadde US. Army for lengst valgt våpenet som i utgangspunktet var utviklet som et militært våpen. I fakta, restriksjonsfrie salg av AR-15 til sivilister fram til 1980-tallet da kriminelle og gærninger begynte å bruke dette våpenet, er dårlig kjent, men knyttet til politi/sivilkontroll og geværlagsorganisasjoner som den gang hadde meget strenge våpenholdsregler.

AR-15 "selges over disken" helt siden 1964, men det var i virkeligheten etter Colts lisensrettighetene på AR-15 løpt ut, våpensalget begynte å komme utenfor kontroll med større og større mangel på restriksjoner. Siden 1988 hadde AR-15 spredt seg ut til meget mange våpenprodusenter, meget mange helt uten skrupler som Colt tross alt hadde. AR-15 i sivilsalg i 1964-1989 var nemlig sterkt begrenset og underlagt restriksjoner, da geværlag og organisasjoner var foretrukket fremfor sivilpersoner. Mye tyder på at eksplosjonen i sivilsalg av AR-15 etter 1989, da den første ikke-Colt AR-15 dukket opp, skyldes Hollywood-påvirkning - og i 1994 ble halvautomatvåpen forbudt for ti år framover.

I 2004 var det bare få hundretusener som var solgt i 1964-1994, de fleste for rekreasjon og skytningskonkurranser - i 2013 hadde det eksplodert til hele fire millioner, og nå mellom fem og seks millioner AR-15 hadde blitt spredt ut i sivilmarkedet. I 1964 var det helt utenkelig med militærgraderte våpen utstilt i dusin på dusin på veggen bak disken - nå er dette svært vanlig. Meget mange som kjøper dette, tror de har "makten", men dette er meget sterkt malplassert fordi halvautomatvåpen uten ekstrautstyr kan ikke måle seg med automatvåpen, og en sivilskytter kan ikke slåss mot en trent soldat.

" - The market was limited pretty much exclusively to Civilian Marksmanship Program (CMP) competitions and an occasional veteran or gun enthusiast - "

Våpensalget siden 1980-tallet da alle restriksjoner var opphevet og det blir helt fritt med å reklamere og selge skytevåpen til folk som lot seg påvirkes av underholdningsindustrien, blant annet Hollywood med John Wayne i spissen, hadde fulgt til at det er nå flere skytevåpen enn det er mennesker. Og ennå har det vist seg at en liten minoritet har mer enn håndpistol i sitt hjem, litt for mange kunne ikke slutte med å kjøpe og kjøpe. Våpenforbudet i 1994-2004 hadde fulgt til en manisk ideologisk vekking som gjør at altfor mange besluttet seg for å kjøpe våpen uten å konkludere med at det var i deres interesse, og det er notert at dette lederføres med politiske vinkling.

Det er veldig lite kjent - spesielt fra Irland i 1900-1916 - at meget mange interne konflikter hendt ofte lenge etter det var en økning i våpenkjøp som dermed politiseres inn i en farefull polariseringstendens hvor folk mer og mer overbevises om at de burde skaffe seg våpen. Som med valget av Obama i 2008 og hans gjenvalg, våpenkjøp hadde blitt en form for oppvigleri mot landets myndighetene og det veldige samfunnet. AR-15 selges nærmest sinnssykt - slik at det nå er flere hundre våpenprodusenter, og disse selges ikke lenge til bestemte kundegrupper som geværlag og skytterklubber, men til hvem som helst med få forholdskontrollstiltak på bordet. Mange gikk til skytterklubber for å lære seg våpenbruk.

Det samme har vært sett flere ganger gjennom historien - før interne konflikter bryter ut når sivilister går løst på hverandre eller begynner å gjøre bruk av ordtaket om at makten springer ut av geværmunningen. AR-15 kommer til å drepe millioner hvis USA skulle eksplodere, uten at det vil gjøre noe forskjell når trente soldater må reetablere lov og orden.

I mange århundrer her i Europa har vi lært. Nemlig at friheten er ikke med vold. Friheten er når volden utebli.

3
aicat [sitat…] Joda, det er det - i alle fall her i landet. Det er ikke tilatt å gå på jakt med en halvautomatisk rifle som kan skyte 20-30 enkeltskudd uten å ta ladegrep. Jaktrifler i N...

Du er litt upresis her. Halvautomatiske våpen som for eksempel Sauer 303 eller Benelli Argo er helt kurante jaktvåpen i Norge under gjeldende og kommende lovgivning. Men det er, og det vil bli, en begrensning på magasinkapasitet. Den gjeldende begrensningen er at man ikke kan lade et halvautomatisk våpen under jakt med mer enn ett skudd i kammeret og tre i magasinet. Det er også nylig innført begrensninger på omsetning av høykapasitetsmagasiner til halvautomatiske rifler.

Jaktrifler i halvautomat-utførelse har noen fordeler. De er lettere å betjene for mennesker med førlighetsproblemer. De har mindre rekyl enn tilsvarende boltrifler. Og i den rette skytters hender kan de være mer egnet til rask jakt på vilt, eksempelvis drivjakt på villsvin. Bakdelene for mange halvautomatiske jaktrifler er en mer plundrete mekanikk og et lavere presisjonspotensiale. Det å 'la dyret slippe unna' er et dårlig argument. Helst skal det første skuddet være dødelig og hvis man er uheldig og skadeskyter bør det være ønskelig å være klar for oppfølgings-skudd så snart som mulig. Her kan halvautomatiske våpen ha en fordel.

3

Jeg tror at mengden våpen i samfunnet er bare én av flere faktorer som gjør at Norge/Finland på en ene siden har veldig få drap med skytevåpen pr. kapita, mens USA har skremmende mange.

For det første vil jeg hevde at de vårt samfunn er sosialt mer stabilt og ikke så preget av spenninger som i USA. I sosiologien er økonomiske forskjeller uptket som én hovedfaktor bak kriminalitet. Så vi er liker i Norge/Finland enn i USA.

Som nummer to vil jeg hevde at innbyggere i Norge har større tillitt til samfunnet, staten og sine medborgere enn hva de har i USA, og opplevere sin hverdag som tryggere. Videre har vi nok bedre utbygget psykiatri enn i USA, noe som nok kan ta unna for mye.

SÅ vil jeg fremme min egen idé her: Vi har ikke normalisert bruk av våpen eller dødelig makt som en måte å løse konflikter. Jeg vil hevde at amerikansk kultur har gjort det "akseptabelt" å trekke fram et skytevåpen når en konflikt oppstår eller når man føler seg truet. I Norge mener jeg at å drepe noen ikke uten videre er blant alternativene man vurderer når man er i en konflikt. Vi akspeterer kanskje heller å forbli underlegen og stikke av, gi seg, heller enn å stå på stoltheten og retten, og dra våpen. Dette medfører dessverre situasjoner som at man må "finne seg i" å bli ranet, trakassert, banket av forbrytere og voldsmenn.... noe som også er uheldig for tillitten til samfunnet, men det blir ikke skyting ut av det.

I USA er det i en del statet "stand your ground laws" og "castle laws" som tillater innbyggere å bruke dødelig makt snarere enn å stikke av, forlate hjemmet. Dette kommer ikke ut av intet, og uten at jeg er historiker/antropolog/sosiolog så mener jeg at dette stammer fra nybygger-tiden og dannelsen av USA som nasjon, da hver man skulle klare seg selv uten å involvere myndighetene.

Dette blir litt langt, men til slutt vil jeg nevne problemet med skytenvåpen som et forsvar eller beskyttelse: Et skytevåpen for selvforsvar brukes for å stoppe en person ved å påføre denne såpass store skader at personen blir uskadeliggjort. Men resultatet blir at noen blir hardt skadet eller drept, situasjonen ender ille. Det er veldig vanskelig å de-eskalere en slik situasjon. Det ender ikke med en blåveis eller neseblod og såret stolthet.

3

Det er nok umulig å ta ifra våpnene til alle sammen der. Til å begynne med kunne jo selvsagt de som er sterkest motstandere levere inn sine våpen frivillig og deretter sette skilt utenfor huset sitt at her er det ingen våpen.

Så kunne vi jo ventet å se etter det da. Det er vel mulig at flere ville gitt dem ifra seg etter hvert.

Nå er det 400 millioner våpen på sivile hender og mer enn nok ammunisjon til at dette er en utopi å avvæpne med makt.

La oss si at det er 100 millioner våpeneiere i USA, muligens et lavt tall, men for enkelhetens skyld.

Når det gjelder lover og forordninger som er kontroversielle i historien regnes vel en 80% av befolkningen som følger dette som veldig bra.

DA ER DET 20 MILLIONER IGJEN EN MÅ BRUKE MAKT PÅ.

La oss si at det ville vært en rekordmessig enighet om dette. Ved at selskaper ikke handlet med våpeneiere; samfunn frøs dem ut og diskriminerte imot dem. Slik som for eksempel akademia i Norge aktivt diskriminerer og stigmatiserer alle som ikke er "liberale", slik at en hadde 95% som gikk med på dette.

95% regnes jo som (i vitenskapelig øyemed) en veldig solid margin som gjerne holder statistikk pålitelig. Et veldig høyt tall.

DA ER DET 5 MILLIONER IGJEN EN MÅ BRUKE MAKT PÅ.

Av disse 5 millioner er det veldig sannsynlig at det er en overveiende mengde av "hardcore" tilhengere av 2nd/1st amendment. La oss si at av disse vil kanskje 20% kunne skrelles av.

DA HAR VI 4 MILLIONER IGJEN Å BRUKE MAKT PÅ.

Disse fire millioner har sannsynligvis alle som en flere våpen og masse ammunisjon og er ALLEREDE samordnet i stor grad. Husk at ikke noe av dette kan skje fort slik at det blir tid til å konsolidere seg.

Skal en da sende militæret i USA, FBI, politiet og andre feds imot disse med våpenmakt? Da har en et blodbad som vil tiltrekke seg mer sympatisører ovenfor våpeneierne enn den andre veien. Jeg tviler sterkt på at en plutselig vil få en rekke folk som vil melde seg til å skyte ned eget folk for at de skal gi ifra seg våpnene sine.

DET ER DETTE, som er utfordringen til det blå teamet. Det er selvsagt en stor mengde av de på det rød teamet som vil gi etter her (de fleste), men de siste 4 millioner vil ikke gi ifra seg sine våpen. Da er det vel mulig at feds vil bruke atomvåpen imot disse (slik en blå politiker nevnte en tid tilbake).

Uvirkelig å forstå om en sitter i Norge og stort sett aldri har opplevd å kunne ta en tur til en kommersiell skytebane eller kjøpe seg en pistol til egen beskyttelse. Men er det uvirkelig det borte?

Dette er en enveisrute, som det blå teamet er villig til å starte borgerkrig over? Jeg tror nok ikke det.

*Det var vel knapt 8 MG-42 som drepte flesteparten av Amerikanerne ved Omaha Beach.

*En liten skokk jøder med kun noen få pistoler, rifler og ET maskingevær holdt en forsterket Tysk bataljon med artilleri og stompionerer vekk i over to måneder under krigen. Og dette var herdete SS-soldater og ikke feite politifolk eller moderne Amerikanske halvsoldater.

*En liten enhet av Russiske styrker i Stalingrad holdt et kornlager imot overveldende odds med lite våpen.

Historien er FULL av eksempler på at motivasjon kan overgå alt. Er disse som vil avvæpne alle mindre redd for å dø enn de som vil miste alt om de taper? Tror nok ikke det nei.

2 To Keep And To Bear - YouTube

Som de sier der borte, og som Leonidas svarte til Perserne når de bad spartanerne om å gi ifra seg sine våpen: MOLON LABE!!

2

En diskusjon om våpenlover i USA ender altså med at en fyr spør om Jesus var hvit. Vi har våre utfordringer vi også.

2
CinemaMaestro [sitat…] Hva? Rasebegrepet brukes hver eneste dag, hvert eneste sekund i USA, både i lov, statistikk og i den offentlige debatten. Hvordan tror du man skiller ut hatkriminalitet ba...

Se mitt redigerte svar.

"den hvite rase-teorien" er for lengst forkastet og lempet på skraphaugen. Du plasserer deg nå så langt ut i gjørma som det er mulig å komme..

Ikke at jeg ble overrasket det aller minste.

Og dette er mitt svar på hva DU legger i hvit.

2
IndocteCollectio Jeg tar alltid avstand fra ren rasisme når jeg finner eller for den fram. Jeg skrev litt lenger opp at du nå febrilsk forsøker å dreie diskusjonen. Slapp av, jeg lar meg ikke lure....

Jeg tar alltid avstand fra ren rasisme når jeg finner eller for den fram. Jeg skrev litt lenger opp at du nå febrilsk forsøker å dreie diskusjonen. Slapp av, jeg lar meg ikke lure. Rasisme skal fordømmes og tas avstand fra.

Men du skal få et svar på Black Lives Matters, her peker ordet svart på Afroamerikanere i all hovedsak, men noen egen rase er de ikke, ei heller påstår de selv at de det..

Og CRT er kommet til for nettopp å avdekke rasisme, du vet det?

Rasisme? Rasisme kan jo ikke eksistere i din verden når rase som begrep ikke eksisterer, og når rase visstnok ikke brukes på noen som helst måte for å inndele folkegrupper i USA (mot enhver form for fakta). Critical race theory handler om å forske på påstått sosial urettferdighet fra ett raseperspektiv. Rase, rase, raseperspektiv. Det er derfor begrepet "race" brukes for å beskrive denne akademiske grenen.

BLM står ikke for african american lives matter, men "black lives". Begrepet "svart". Vennligst forklar begrepet "svart".

Igjen, svar meg på spørsmålet: tilhører folk fra midtøsten rasen hvit? Mørkhudede indere svarte? Hva med hvite sørafrikanere som har emigrert til USA, er de afroamerikanere?

2
CinemaMaestro Ja. Hvit er en rasegruppe. Svart er en rasegruppe. Gul er en rasegruppe. Jeg spør deg om folk fra midtøsten i dine øyne tilhører den hvite rasegruppen. Deretter spør jeg deg om hvi...

Ja. Hvit er en rasegruppe. Svart er en rasegruppe. Gul er en rasegruppe. Jeg spør deg om folk fra midtøsten i dine øyne tilhører den hvite rasegruppen. Deretter spør jeg deg om hvilken gruppe afrikanske albinoer og mørkhudede indere tilhører.

Rasisme f.eks. handler ikke nødvendigvis om noe som finnes – raser – men om forestillinger om at raser eksisterer. Så skulle man tro at dersom raser ikke finnes, finnes heller ikke rasisme. Men selv om raser neppe finnes, forhindrer ikke det at alt for mange har nettopp forestillinger om raser.

Rasebegrepet er det ingen seriøse forskere innen antropologi, anatomi, etnologi etc. som lenger bruker. Men rasebegrepet henger igjen hos en del høyre-ekstreme grupper - som KKK, fascister og nynazister. Men at det finnes anatomiske strukturer som er genetisk bestemt er vel kjent. Her kan du lese litt mer om et tema som har vært diskutert mange ganger tidligere:

https://vgd.no/utdebattert/innvandring-rasisme-og-flerkultur/tema/1854962/tittel/hva-er-rasisme-antisemittisme-og-islamofobi/side/1

Ingen forskere bruker i dag betegnelsen «raser» for å beskrive forskjeller mellom ulike folkegrupper. Men ordet rasisme er i bruk for å beskrive holdninger knyttet til diskriminering av grupper av mennesker.

Den gang FN-resolusjon A/RES/3379 ble vedtatt i november 1975 nevner resolusjonen spesielt tre regimer som faller inn under kriteriene for rasisme knyttet til apartheid – som er et ord som ble brukt i Sør-Afrika som rett og slett betyr adskillelse for å markere et skille mellom hvite og svarte. Disse landene var Zimbabwe (Rhodesia - rasistregimet til Ian Smith) og apartheidregimet i Sør Afrika som begge har et felles opphav i form av europeisk kolonialisme og imperialisme. Det tredje landet var Israel som gjennom sin okkupasjon av de palestinske områdene og sin apartheidpolitikk i disse områdene også representerer en form for ny-kolonialisme i tillegg til apartheid-liknende lover og administrative bestemmelser. I dag er ordet rasisme ikke primært brukt om hudfarge, men om et skille mellom en gruppe som anser seg som overlegen (hegemonisk) vis a vis en annen gruppe. Sionisme er en slik form for rasistisk ideologi.

United Nations General Assembly Resolution 3379, adopted on 10 November 1975 by a vote of 72 to 35 (with 32 abstentions), "determine[d] that Zionism is a form of rasism and racial discrimination".

2
Homo_Erectus Kan du nå kutte ut? Because the federal government classifies the Arab population as whites, it’s been difficult for demographers to collect information about this group, but ther...

Leste du ikke posten hvor jeg viste til at Rashida Tlaib, en av de mest progressive, rabiate venstreaktivistene i kongressen, gneldret over å bli kategorisert som hvit?

Og denne artikkelen argumenterer for å klassifisere arabere som en egen rase! De bruker begrepet "their own racial category". Herregud, du lager argumentene mine for meg.

2
Noreger En må faktisk vise ID for å kjøpe våpen samt fylle ut endel papirarbeid. I mange stater er det også flere krav. Alkohol trenger en bare ID og det er ikke noe papirarbeid. Det er fa...

En må faktisk vise ID for å kjøpe våpen samt fylle ut endel papirarbeid. I mange stater er det også flere krav.

Alkohol trenger en bare ID og det er ikke noe papirarbeid.

Det er faktisk slik at om en er tidligere straffet eller har mentale problemer kan en nektes å kjøpe våpen.

Så i dette tilfelle hadde denne fyren psykiske problemer, var schizofren og hadde en historie med vold og fikk likevel kjøpt et semi-automatisk angrepsvåpen etter bare en dag! Hvor var bakgrunnssjekken? Hvis det virkelig ble begått en bakgrunnssjekk og han ble sett som egnet til å kjøpe slike våpen styrker det bare påstanden over hvor nytteløse og ubrukelige disse lovene er i dag. Ingen rimelige personer ville gitt han et våpen vis disse faktaene var på bordet før massakren.

2
SlimWhitman Ja, det er sikkert vanskelig. Er ikke det derfor et godt argument for å behandle folk som individer, i stedet for gjennom gruppetilhørlighet? Er det forresten innafor at CNN, som a...

beskriver denne massemorderen som en som innehar "hvit moral", hva nå enn det betyr

Kanskje at "hvit moral" er i dag det nye kodeordet for massemorderens "dårlige moral".... Litt "mor Nille"-logikk...

En massemorder har hvit hud...han har også en bestemt type moral...ergo har massemordere "hvit moral".....og siden massemordere har en dårlig moral, så er det å være hvit i huden synonymt med å ha dårlig moral....

2
Bantor Nei, det fungerer ikke sånn som det er nå. Nå skal det sies at det er få kontroverser rundt rifleskyting. Pistol og hagleskyting er derimot mer kontroversielt. Problemet er at vi i...

Bantor:

Problemet er at vi ikke kan ha en sivil våpenlov som anerkjenner ikke kompetente mennesker som autoriteter på slik skyting. Jeg er jeger og tidligere pistolskytter, i Norge. I dine innlegg hinter du om problemer med våpenloven og praktiseringen av denne - og med «våpenloven» regner jeg med at du inkluderer forskriftene og rundskriv.

Det ville være interessant å høre mer om dine ankepunkter rundt dette.

2
En_ganske_snill_mann Bantor: Problemet er at vi ikke kan ha en sivil våpenlov som anerkjenner ikke kompetente mennesker som autoriteter på slik skyting. Jeg er jeger og tidligere pistolskytter, i Norge...

Det ville være interessant å høre mer om dine ankepunkter rundt dette.

- Pistolskyting.

Min skepsis til norske våpeneiere ble skjerpet for noen år siden. Dette i forbindelse med debatten som politiets våpenbruk. Jeg er tilhenger av at politiet skal bruke den metoden for å skyte som de bruker i dag.

Vi blir fortalt at pistolskyting kun er sport/idrett, og ikke kamptrening. Likevel opplevde vi at folk fra disse miljøene i debatten forsøkte å slå i bordet med at de var pistolskyttere, og at de derfor implisitt hadde relevant kompetanse på politimessig bruk av våpen.

ISSF har internasjonalt motarbeidet den måten politiet skyter på. Blant annet ved å støtte våpenkontroll organisasjoner, som mener at diverse Glock tilhengere er de relevante autoritetene på politiets våpenbruk. Siden jeg er sterkt uenig med dem, spør jeg meg selv om hvilken hensikt disse skyteaktivitetene i det hele tatt har.

- Hagleskyting er det tegn til bedring på, i og med at sporting blir en stadig mer utbredt disiplin for jegere.

2
Bantor [sitat…] - Pistolskyting. Min skepsis til norske våpeneiere ble skjerpet for noen år siden. Dette i forbindelse med debatten som politiets våpenbruk. Jeg er tilhenger av at politie...

Hvordan politiet vil gjennomføre selve skytingen, det rent skytetekniske og hvilke krav de har til våpenets funksjon, får de selv finne ut av. De må nok gjøre noen avveininger og vurderinger som ikke passer inn i trenings og konkurranseskyting for sivile.

Men hvis man ser på den jevne politibetjents skyteferdigheter, evne til å treffe det de sikter på, og trygg håndtering av våpen når det ikke peker i retning av en blink tør jeg påstå at politilauget har mye å lære av det sivile skyttermiljøet. Det er mye ruskete våpenhåndtering for å si det med milde ord. Når det påpekes har politifolk dog en tendens til å bli litt sutrete. Noe som blir å rette baker for smed. Årsaken til at den jevne politibetjent ofte ikke er noe særlig flink til å håndtere sitt våpen er jo at arbeidsgiver ikke gir vedkommende tid til å trene tilstrekkelig med det i arbeidstiden.

Til det siste du nevner - det står for meg som noe av en gåte at det skulle være politifaglig interesse for hvordan hagleskyting utøves, som sport eller jaktform. Men du snubler over et poeng likevel. Sporting og skeet gir bedre hagleskyttere enn jegertrap gjør.

2
perchri Å ha våpen er vel egentlig ikke så herrens farlig? USA kan du i flere stater bære våpen, skjult eller synlig. Norge er det strenge regler, blantannet bare det å ha et våpen liggend...

Å ha eit våpen liggande ladd er rein idioti. Eit ladd våpen som ligg ulåst kan kven som helst få tak i, noko som har skjedd mange gangar i USA der blant anna ungar har funne ladd våpen og ved uhell skutt nokon. I tillegg vil eit våpen som ligg ladd få fjærer til å bli slappe slik at når ein skal bruke våpenet så er det stor sjanse for feilfunksjon.

2
En_ganske_snill_mann Jeg tror at mengden våpen i samfunnet er bare én av flere faktorer som gjør at Norge/Finland på en ene siden har veldig få drap med skytevåpen pr. kapita, mens USA har skremmende m...

Jeg tror at mengden våpen i samfunnet er bare én av flere faktorer som gjør at Norge/Finland på en ene siden har veldig få drap med skytevåpen pr. kapita, mens USA har skremmende mange.

For det første vil jeg hevde at de vårt samfunn er sosialt mer stabilt og ikke så preget av spenninger som i USA. I sosiologien er økonomiske forskjeller uptket som én hovedfaktor bak kriminalitet. Så vi er liker i Norge/Finland enn i USA.

Ja, men dette nevnes lite. Og andelen av våpenvold hvor våpenet har ulovlig anskaffet (dealer med smuglervåpen f.eks) er jo også relativt høy i USA. Og en av de mest regulerte delstatene, Illinois, sliter jo voldsomt.

Sveits er vel det landet med tilnærmet mest "amerikaniserte" våpenlover, men en hører jo ikke akkurat så mye om masseskytinger der heller.

Ofte trekker disse våpenlovtilhengerne frem Australia som et suksessland etter streng våpenlovgivning etter Port Arthur i 96, men ser en 25 år tilbake i tid og 25 år frem i tid i forhold til den massakren så kan en vel kanskje ikke så at streng våpenlovgivning har medført mindre drap.

2

Det er en grunnleggende mangel på kunnskapsnivå og utdanningsnivå i en for stor del av befolkningen der borte. Vær glad du bor en plass der en slik voldsforherliggende idiot-mentalitet ikke infiserer en stor del av de som til enhver tid er rundt deg i samfunnet.

Hvilken personlig sikkerhet får de som ikke ønsker å bevæpne seg?

1
Folkflesk Det er en grunnleggende mangel på kunnskapsnivå og utdanningsnivå i en for stor del av befolkningen der borte. Vær glad du bor en plass der en slik voldsforherliggende idiot-mental...

Hvilken personlig sikkerhet får de som ikke ønsker å bevæpne seg?

Jeg hadde kun en 32 kalibers revolver der borte og det holdt for meg. Men når en har fått denne friheten er det ikke noe en er villig til å gi ifra seg til folk som ikke akkurat har gode hensikter.

1
Laster...