Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Uendelighet

Noe av det som gjør livet meningsfyllt og spennende og som utløser lysten til å leve/livsgnisten, er for meg begrepet uendelighet. Vi er ofte på jakt etter en begynnelse og en slutt for å få en forståelse om ting, mennesker setter alt i system for å kunne forstå. En snakker om universets begynnelse “the big bang” og utvidelsen av universet, om utvidelsen har økt i tempo eller om universet utvider seg saktere med tiden og en prøver å finne ut om universet vil dø ut/slukke med tiden. Er det ikke en energilov(i fysikken) som sier at energi verken kan skapes eller forsvinne, bare overføres fra en energiform til en annen? Er ikke alt rundt oss energi, ulike former for energi, naturkreftene med mere…? Er ikke alt i universet energi? Hvis energi ikke kan skapes eller forsvinne, vil ikke det si at energi ikke har noen begynnelse eller slutt? vil ikke det si at energi alltid har eksistert? Det var gjerne energi i andre former før “the big bang” gjerne også samme type former energi som i dag. Kanskje det var et univers før “the big bang” som hadde skrumpet inn og dødd ut og samlet alt i en hop med en kjerne som igjen eksploderte og ble til et nytt univers(energi som har blitt overført til noe nytt?) Det er uendelighet som gir meg livsgnisten, begreper som begynnelse og slutt gir meg frysninger ned over ryggen, et kaldt tomt mørke uten energi, men heldigvis kan ikke energi opphøre, men bare ta andre former. Jeg klarer ikke å forstå begreper som begynnelse og slutt, uendelig gir mer mening! For matematikere gir det nok sikkert mindre mening da uendelig ikke er et fastsatt tall. Jeg tror at for å forstå, kan en ikke alltid tviholde på faste rammer innen matematikk, men det er et godt hjelpemiddel til å forstå tid og rom.

Det gir meg også glede/livsgnist å ikke kunne få klar viten om alt, at det eksisterer en uendelighet av muligheter, en uendelighet av visdom/viten, at en aldri kan forske seg ferdig. Det høyeste fjell eksisterer ikke. For hvert fjell en bestiger opplever en sannhet i form av viten og/eller visdom. En kan klatre i all evighet, og toppen når en aldri. Hadde en nådd toppen, hadde livet vært ferdig, men det er ingen topp, forhåpentligvis og heldigvis.

Kanskje universet bare er en celle inni et annet univers!

1
18 kommentarer
Trådvisning
Hele diskusjonen

KapteinKaos

Hvis universet varer evig så får vi bare håpe på at det finnes en "mekanisme" som samler stråling sammen igjen. Etterhvert som stjernene brenner så omdannes masse til energi i form av stråling som sprer seg fra stjernen til rundt overalt. Og stråling er ikke noe som av seg selv omdanner seg til ny masse, mer om det kan man lese om termodynamikken. Flere artikler på emnet er på wikipedia.

I så måte, samt at universet leverer videre i milliarder av år, så blir det mer og mer en tynn suppe av stråling, samt kanskje mange sorte hull eller andre stjernerester som vi kanskje ikke kan benytte oss av uansett.

Så da får vi håpe på at universet trekker seg sammen igjen og at det igjen, forhåpentligvis, gir en etterfølgende ny start. Alternativt at finner på en måte å skape oss et nytt univers som vi kan rømme inn i....he-he! I mellomtiden så får vi prøve å fylle dagene med noe vi liker. :-)

1

Xena10

å blir det mer og mer en tynn suppe av stråling, samt kanskje mange sorte hull

Hva skjer hvis to sorte hull kolliderer mon tro?

1

KapteinKaos

Det finnes teorier/betraktninger rundt dette, men disse er nok noe usikre... Det antas å gå sammen i et tyngre hull og noe sånn som at visse mengder energi kan frigis bl.a. pga. ulik rotasjonsretning (rotasjonsenergi) til de sorte hullene. Men dette er nok utenfor mitt nivå, så jeg tror ikke har har noe videre svar. :-)

1

Lignende temaer

Bilde

Historie

Historie

Bilde

Miljø og Klima

Miljø og Klima

Bilde

Vitenskap

Vitenskap

Bilde

Luftfart og Samferdsel

Luftfart og Samferdsel

Bilde

Politiet

Om godt arbeid og ikke så godt arbeid fra politiet

Laster...