Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Uendelighet

Noe av det som gjør livet meningsfyllt og spennende og som utløser lysten til å leve/livsgnisten, er for meg begrepet uendelighet. Vi er ofte på jakt etter en begynnelse og en slutt for å få en forståelse om ting, mennesker setter alt i system for å kunne forstå. En snakker om universets begynnelse “the big bang” og utvidelsen av universet, om utvidelsen har økt i tempo eller om universet utvider seg saktere med tiden og en prøver å finne ut om universet vil dø ut/slukke med tiden. Er det ikke en energilov(i fysikken) som sier at energi verken kan skapes eller forsvinne, bare overføres fra en energiform til en annen? Er ikke alt rundt oss energi, ulike former for energi, naturkreftene med mere…? Er ikke alt i universet energi? Hvis energi ikke kan skapes eller forsvinne, vil ikke det si at energi ikke har noen begynnelse eller slutt? vil ikke det si at energi alltid har eksistert? Det var gjerne energi i andre former før “the big bang” gjerne også samme type former energi som i dag. Kanskje det var et univers før “the big bang” som hadde skrumpet inn og dødd ut og samlet alt i en hop med en kjerne som igjen eksploderte og ble til et nytt univers(energi som har blitt overført til noe nytt?) Det er uendelighet som gir meg livsgnisten, begreper som begynnelse og slutt gir meg frysninger ned over ryggen, et kaldt tomt mørke uten energi, men heldigvis kan ikke energi opphøre, men bare ta andre former. Jeg klarer ikke å forstå begreper som begynnelse og slutt, uendelig gir mer mening! For matematikere gir det nok sikkert mindre mening da uendelig ikke er et fastsatt tall. Jeg tror at for å forstå, kan en ikke alltid tviholde på faste rammer innen matematikk, men det er et godt hjelpemiddel til å forstå tid og rom.

Det gir meg også glede/livsgnist å ikke kunne få klar viten om alt, at det eksisterer en uendelighet av muligheter, en uendelighet av visdom/viten, at en aldri kan forske seg ferdig. Det høyeste fjell eksisterer ikke. For hvert fjell en bestiger opplever en sannhet i form av viten og/eller visdom. En kan klatre i all evighet, og toppen når en aldri. Hadde en nådd toppen, hadde livet vært ferdig, men det er ingen topp, forhåpentligvis og heldigvis.

Kanskje universet bare er en celle inni et annet univers!

1
18 kommentarer
Trådvisning
Hele diskusjonen

Pip_6

Her stiller du mange bra spørsmål.

Jeg tror jo mere på plasmakosmologiens modell av universet, og da blir våre kunnskaper om universet fort noe andeledes. Man innser at vi kan ha 'stilt naturen spørsmålene' på feil måte. -Og kanskje enkelte ganger 'ignorert svaret'.

-Dette er bare mine funderinger og tanker, og må ikke sees på som representativt for plasmakosmologi. -Det bedrives tung forsking på plasmakosmologi, som overhode ikke kobles til religion.

I Plasmakosmologi er universet evig (-vi har ikke 'lært spørsmålet' ;o). Der forbindes hele naturen i kosmos til èn kraft; -den elektriske. Galakser er forbundet med 'Univesets elektromagnetiske skala', Stjerner/Solen er forbundet med galaksens skala, Jorden er forbundet med Solen, og Livet er forbundet med Jorden. Man kan også si denne elektriske kraften 'lærer', -da den skaper, former, opprettholder og beveger alt i hele naturen. -Dette kommer jo ganske godt tilsyne i våre nære omgivelser. Vår nære natur 'samarbeider' på et ganske høyt nivå for å opprettholde seg selv, og den syntes 'lære' ganske bra. -På 'vår skala', -eller 'livet på jordas skala', om du vil. Bruker elektrisk kraft, 'signaler' for å kunne bevege store masser. -Her på Jorden er atmosferiske og geologiske forhold slik, at energien har 'funnet ut' at den kan lage skapninger som oss. Gjennom å bruke celler med DNA som 'blueprint', skaper energien (veldig effektivt) strukturer av celler som samarbeider og 'til slutt' utgjør skapninger som oss selv. ..-Takk for dèt-.. ;o)

Jeg kobler dette til våre tanker om en 'gud'. Og det finners veldig godt grunnlag for å se på gud som 'naturens kosmiske energi', både i mytogi og religion. Jeg finner godt grunnlag for å se på gud som 'naturens kosmiske energi' selv. Hvis det nå er 'denne energien' som; -skaper, -former, -opprettholder, -og beveger, meg og alt rundt meg, samt er selve 'motoren i våre tanker'.

'Vi er energisert stjernestøv'. -Carl Sagan.

REM-Electrolite

1

Lignende temaer

Bilde

Historie

Historie

Bilde

Miljø og Klima

Miljø og Klima

Bilde

Vitenskap

Vitenskap

Bilde

Luftfart og Samferdsel

Luftfart og Samferdsel

Bilde

Politiet

Om godt arbeid og ikke så godt arbeid fra politiet

Laster...