Nye VGD er lansert! Mer informasjon

De store Avstandene i universet

I Natt hadde jeg en interesant drøm om at avstandene i universet er der for en grunn Jeg vet det bare er en drøm men jeg lærer mye i drømme

Det er ikke bare en vitenskapelig forklaring hvorfor avstandene mellom solsystemene er så store med mange ting er det en mening bak alt

Meningen at skjebnen ville det slik at avstandene mellom solsystemene er så store er fordi :

Få skal kunne reise mellom Solsystemene slik at hver planet kan ha sin egen utvikling uforstyrret fra andres, dette gjelder spesielt planeter under utvikling som Jorden

Vi Vil Aldri Reise til et annet solsystem med Nasas teknologi aldri

Skjebnen vil ikke tilate dette med annet det blir en stor samfunnsendring på jorden.

Utfallet kan da bli et sammarbeid med andre solsystemer som har teknologi å reise lange avstander

Med dette er jeg både pessimistisk og optimistisk

Jeg er pessimistisk til at Jorden alene vil klare å reise til et annet solsystem

Jeg er derimot optimistisk til at det er mulig å reise til andre solsystemer med teknologi vi ikke har men som noen Få i universet har privileget til å bruke.

Det Nytter ikke å prøve alene Jorden vil Aldri så lenge den eksistere klare å reise til et annet solsystem

Men tenk over det er det virkelig en mening bak at det er så store avstander i universet jeg mener det er det.

Dette hadde vært hyggelig å bare kunne sette seg på et romskip og reise til andre solsystemer på et par timer/dager

Desverre er realiteten for Jordens teknologi en annen

Jorden som er en planet under utvikling har ikke kommet til et slikt nivå av utvikling og vil trolig grunnet all elendigheter og uenigheter m.m aldri nå en slik utviklingsnivå alene.

Skjebnen vil aldri tilate vi klarer å komme til et annet solsystem slik vår utvikling er idag.

Eneste håpet ligger i sammarbeid med andre bebodde kloder men siden jorden er en planet under utvikling har ingen mennesker fra andre steder i universet sett seg villig å "offentlig" ta kontakt med menneskeheten allefall enda

2
14 kommentarer

Kommentarer

Logg inn med Schibsted

Du må være innlogget for å kommentere på dette innlegget!

Gå til innlogging

XtraGal3

FomalhautB Ja, eller at Universet er bevist og inteligent selv ?

1

FomalhautB

Ja, eller at Universet er bevist og inteligent selv ?

At det ligger en mer dynamisk drivkraft bak universet en det vi kjenner til idag har jeg stor tro på. Det interresante for oss mennesker å finne ut, som jeg føler også var det du søkte litt etter i ditt første innlegg, er vel hvilken plass vi mennesker har i universet og om vi på noen måte er del av en større "plan".

Å finne ut om det er livsformer andre steder i universet mener jeg vil være et stort og viktig skritt i å besvare nettopp disse spørsmålene.

1

Planeswalk

At det ligger en mer dynamisk drivkraft bak universet en det vi kjenner til idag har jeg stor tro på

--Jeg regner det for å være slik : Virkeligheten ER en dynamisk drivkraft. Universet er en del av det, og vi er en del av det, og virkeligheten som dynamisk drivkraft står både bak oss samtidig som vi påvirker og deltar i den dynamiske drivkraften.

Men dette står likevel langt fra "intelligent design", da sistnevnte kun er en speiling av mennesket i universet. Dvs.:Vi forklarer virkeligheten ut fra oss selv, hvordan vi selv virker og handler (f.eks.vi velger noe og styrer noe - derfor tror vi også at dette er kraften bak universet).

Eventuelt: Universet er en dynamisk drivkraft, men er en del av en mer omfattende virkelighet som er en uendelighet.

Eventuelt: Universet er alt som finnes, og er en dynamisk drivkraft.

Uansett: Drivkraften førte til vår oppblomstring (blant annet) og vår oppblomstring førte til økende makt og muligheter for oss selv.

Hvis det finnes en helhetlig bevissthetsstruktur som vi er en del av, kan det f.eks.være Jordens organismer samlet (der vi er "hjernen"?), eller/og en universell bevissthetsstruktur.

Slike hentydninger er dog "farlige" fordi de nettopp speiler oss selv i universet. De "overfører" våre egne egenskaper til universet, som om det skulle brydd seg om hva vi mener og er.

For å være helt ærlig tror jeg ikke at menneskets nåværende funksjonalitetsmåter og bevissthetsbruk er kapable redskaper til å danne en betydelig innsikt om virkelighet "beyond" universet og kanskje ikke engang kapabel til å danne en særlig god og brukandes innsikt om universet engang.

Men det kan snus på ganske enkelt.

1

Planeswalk

Ja, eller at Universet er bevist og inteligent selv ?

---Jeg mener ikke å være en språknerd, men det er en grunn til at "bevisst" og "bevist" skrives ulikt. Dette må du lære deg så du ikke skaper for mange forvirringer :-)

Frøroivg snjøkenr vi lekevil vha mniengen er, slev om vi sketokr ltit om åp ondrene av & tli :-)

1

XtraGal3

---Jeg mener ikke å være en språknerd, men det er en grunn til at "bevisst" og "bevist" skrives ulikt. Dette må du lære deg så du ikke skaper for mange forvirringer :-)

Du har rett skrivefeil er ikke så farlig untaket er når det endre mening

det jeg mente er at universet har bevisthet det er en mulighet

1

FomalhautB

Meningen at skjebnen ville det slik at avstandene mellom solsystemene er så store er fordi :

Få skal kunne reise mellom Solsystemene slik at hver planet kan ha sin egen utvikling uforstyrret fra andres, dette gjelder spesielt planeter under utvikling som Jorden

Vi Vil Aldri Reise til et annet solsystem med Nasas teknologi aldri

Skjebnen vil ikke tilate dette med annet det blir en stor samfunnsendring på jorden.

Utfallet kan da bli et sammarbeid med andre solsystemer som har teknologi å reise lange avstander

Med dette er jeg både pessimistisk og optimistisk

Jeg er pessimistisk til at Jorden alene vil klare å reise til et annet solsystem

Jeg er derimot optimistisk til at det er mulig å reise til andre solsystemer med teknologi vi ikke har men som noen Få i universet har privileget til å bruke.

Det Nytter ikke å prøve alene Jorden vil Aldri så lenge den eksistere klare å reise til et annet solsystem

Men tenk over det er det virkelig en mening bak at det er så store avstander i universet jeg mener det er det.

Dette hadde vært hyggelig å bare kunne sette seg på et romskip og reise til andre solsystemer på et par timer/dager

Desverre er realiteten for Jordens teknologi en annen

Jorden som er en planet under utvikling har ikke kommet til et slikt nivå av utvikling og vil trolig grunnet all elendigheter og uenigheter m.m aldri nå en slik utviklingsnivå alene.

Skjebnen vil aldri tilate vi klarer å komme til et annet solsystem slik vår utvikling er idag.

Eneste håpet ligger i sammarbeid med andre bebodde kloder men siden jorden er en planet under utvikling har ingen mennesker fra andre steder i universet sett seg villig å "offentlig" ta kontakt med menneskeheten allefall enda

For at det skal være grunnen til avstandene mellom stjernene, så forbeholder det at det er en intellligent design bak universet og at universet er bygd rundt menneskene og ikke omvendt.

Vår nærmeste stjerne er 4,4 lysår, eller ca. 44 billioner kilometer unna, men da stjernene har en enorm gravitasjonspåvirkning, ville solsystemet vårt blitt påvirket enormt av de nærmeste stjernene hvis de var mye nærmere og ville risikert at vårt solsystem hadde vært så ustabilt at jorden aldri ville vært bebolig. I tillegg ville vi vært mye mer utsatt for stråling fra andre stjerner, samt mye større fare når andre stjerner eksploderer, samt at risikoen for kollisjon mellom systemene vill vært veldig stor, da galaksen og stjernene er i konstant bevegelse. Så man kan nok faktisk driste seg til å si at menneskene (og vår ufattelige stabile planet) kan eksistere nettopp fordi det er så stor avstand :)

Vi vil aldrig kunne resie til andre solsystemer med Nasa`s nåværende teknologi, eller noen andre romorganisasjoners heller for den saks skyld, som er kjemiske raketter.

Men jeg er selv helt overbevist om at det er teknologisk mulig å reise til andre solsystemer, og deler din blanede optimisme og pessimisme, da det ikke er de teknologiske fremtidige mulighetene det står på, men den samfunsmessige, økonomiske og politiske utviklingen som vil være avgjørende. Men hvis det nåværende teknologiske utviklingen fortsetter nogenlunde som nå, så er vi nok ca. 100 - 200 år unna til det vil være mulig. Men da vil det stå på nettopp de andre overnevnte faktorer.

Viktig også å se muligheten for å reise til andre stjerner i 2 faser, den første er å sende noe "ikke levende" eks. sonder, og den neste er å sende levende mennesker, da sistnevnte krever å løse en stor rekke andre utfordringer enn selve fremdriftsmekanismen.

Dette vil også skje stegvis, i første omgang så er det snakk om å kunne reise til de aller nærmeste stjerner, ca. 10 lysårs avstand fra jorden. Dette vil kunne la seg gjøre ved å "kun" oppnå 10 - 20 % av lysets hastighet, som vil kunne bringe oss til de nærmeste stjerner på en 40 - 50 års reise, og vi kjenner til flere fremtidriftssystemer som i teorien vil kunne muligjøre det. For å reise lengre derimot, må vi opp mot lysets hastighet, noe som også i teorien er teknologisk mulig å oppnå (eks. ved en iterstellar scramjet).

For de som syntes mulighetene for å reise mellom stjernene er interresant, så annbefaller jeg å søke på "Project Daedalus" som er av de eneste seriøse forslag gjort av vitenskapelige kretser for et "stjerneskip"

Eller "Project Orion" som baserer seg på "nuclear puls propulsion", som faktisk kunne vært mulig allerede idag, men grunnet internasjonale traktater på bruk av atomeksplosjoner i rommet, ikke lar seg gjøre.

1

Planeswalk

da det ikke er de teknologiske fremtidige mulighetene det står på, men den samfunsmessige, økonomiske og politiske utviklingen som vil være avgjørende

---Jeg vil faktisk si at dette kun gjelder i dag. Skal mennesket ta viktige steg ihht.slike utviklinger må det en grunnleggende *holdningskulturell* endring til. Holdningskultur = summen av hvilken innstilling mennesker samlet har. Summen av mennesker er summen av individer. Dette begynner altså på det individuelle plan.... Vi har allerede begynt å innse at teknologipotensialet er meget stort på rimelig kort tid. Vi mangler kun å innse at økonomi og politikk styres av oss selv - menneskene. I dag har vi ikke skjønt dette - og regner dem som overstyrende strukturer.

Men det er nok kun et spørsmål om tid...

1

XtraGal3

Nei jeg har aldri sagdt at Jorden varer i 20-50 år bare at byråkratiet og systemet på jorden er treige med å sette i verk nye ting fordi det bryter med A4 standard samt etiske og økonomiske grunner

dvs tatt i betraktning slik samfunnet er nå vil vi aldri reise til andre steder i universet

1

RomMannen

dvs tatt i betraktning slik samfunnet er nå vil vi aldri reise til andre steder i universet

Ikke slik som det ser ut nå nei, men det langt ifra umulig!

1

XtraGal3

Ser du tolker inlegget mitt som om jorden ikke vil eksistere lenge nok det mente jeg ikke

Jorden vil nok eksistere lenge men Vi vil uansett ikke komme til andre solsystemer

Sant vi vet ikke om hvor lenge vår nåværende siviliasjoner varer

Inlegget er skrevet tatt i bektrakning hvordan siviliasjonen er nå og hva den er på vei til.

1

RomMannen

Inlegget er skrevet tatt i bektrakning hvordan siviliasjonen er nå og hva den er på vei til.

Det er en annen ting, slik som det ser ut nå er vi på vei mot et "mad max" scenarioxD Jeg gir det 20-50 år:P

1

RomMannen

Du sier at jorden ikke vil eksistere lenge nok. Altså jorden vil nok eksistere ganske lenge med mindre en vi blir truffet av en komet eller noe slikt. Tenk deg hvor langt vi har kommet bare på de siste 50 årene!? Vi har vært på månene vi har vært på mars (ikke med menneske riktig nok). Alt det pluss så mye mye mer.

Tenk deg hvor vi er om 50 år? eller om 100 år? tenk deg hvor vi er om 1 million år? Om 1 million år er nok menneskerasen spredt over hele galaksen.

Men spørsmålet er:

Vil vår moderne sivilisasjon eksistere så lenge?

1

Lignende temaer

Bilde

Historie

Historie

Bilde

Miljø og Klima

Miljø og Klima

Bilde

Vitenskap

Vitenskap

Bilde

Luftfart og Samferdsel

Luftfart og Samferdsel

Bilde

Politiet

Om godt arbeid og ikke så godt arbeid fra politiet

Laster...