Nye VGD er lansert! Mer informasjon

De store Avstandene i universet

I Natt hadde jeg en interesant drøm om at avstandene i universet er der for en grunn Jeg vet det bare er en drøm men jeg lærer mye i drømme

Det er ikke bare en vitenskapelig forklaring hvorfor avstandene mellom solsystemene er så store med mange ting er det en mening bak alt

Meningen at skjebnen ville det slik at avstandene mellom solsystemene er så store er fordi :

Få skal kunne reise mellom Solsystemene slik at hver planet kan ha sin egen utvikling uforstyrret fra andres, dette gjelder spesielt planeter under utvikling som Jorden

Vi Vil Aldri Reise til et annet solsystem med Nasas teknologi aldri

Skjebnen vil ikke tilate dette med annet det blir en stor samfunnsendring på jorden.

Utfallet kan da bli et sammarbeid med andre solsystemer som har teknologi å reise lange avstander

Med dette er jeg både pessimistisk og optimistisk

Jeg er pessimistisk til at Jorden alene vil klare å reise til et annet solsystem

Jeg er derimot optimistisk til at det er mulig å reise til andre solsystemer med teknologi vi ikke har men som noen Få i universet har privileget til å bruke.

Det Nytter ikke å prøve alene Jorden vil Aldri så lenge den eksistere klare å reise til et annet solsystem

Men tenk over det er det virkelig en mening bak at det er så store avstander i universet jeg mener det er det.

Dette hadde vært hyggelig å bare kunne sette seg på et romskip og reise til andre solsystemer på et par timer/dager

Desverre er realiteten for Jordens teknologi en annen

Jorden som er en planet under utvikling har ikke kommet til et slikt nivå av utvikling og vil trolig grunnet all elendigheter og uenigheter m.m aldri nå en slik utviklingsnivå alene.

Skjebnen vil aldri tilate vi klarer å komme til et annet solsystem slik vår utvikling er idag.

Eneste håpet ligger i sammarbeid med andre bebodde kloder men siden jorden er en planet under utvikling har ingen mennesker fra andre steder i universet sett seg villig å "offentlig" ta kontakt med menneskeheten allefall enda

2
14 kommentarer

Planeswalk

At det ligger en mer dynamisk drivkraft bak universet en det vi kjenner til idag har jeg stor tro på

--Jeg regner det for å være slik : Virkeligheten ER en dynamisk drivkraft. Universet er en del av det, og vi er en del av det, og virkeligheten som dynamisk drivkraft står både bak oss samtidig som vi påvirker og deltar i den dynamiske drivkraften.

Men dette står likevel langt fra "intelligent design", da sistnevnte kun er en speiling av mennesket i universet. Dvs.:Vi forklarer virkeligheten ut fra oss selv, hvordan vi selv virker og handler (f.eks.vi velger noe og styrer noe - derfor tror vi også at dette er kraften bak universet).

Eventuelt: Universet er en dynamisk drivkraft, men er en del av en mer omfattende virkelighet som er en uendelighet.

Eventuelt: Universet er alt som finnes, og er en dynamisk drivkraft.

Uansett: Drivkraften førte til vår oppblomstring (blant annet) og vår oppblomstring førte til økende makt og muligheter for oss selv.

Hvis det finnes en helhetlig bevissthetsstruktur som vi er en del av, kan det f.eks.være Jordens organismer samlet (der vi er "hjernen"?), eller/og en universell bevissthetsstruktur.

Slike hentydninger er dog "farlige" fordi de nettopp speiler oss selv i universet. De "overfører" våre egne egenskaper til universet, som om det skulle brydd seg om hva vi mener og er.

For å være helt ærlig tror jeg ikke at menneskets nåværende funksjonalitetsmåter og bevissthetsbruk er kapable redskaper til å danne en betydelig innsikt om virkelighet "beyond" universet og kanskje ikke engang kapabel til å danne en særlig god og brukandes innsikt om universet engang.

Men det kan snus på ganske enkelt.

1

ranfinsen

For å være helt ærlig tror jeg ikke at menneskets nåværende funksjonalitetsmåter og bevissthetsbruk er kapable redskaper til å danne en betydelig innsikt om virkelighet "beyond" universet og kanskje ikke engang kapabel til å danne en særlig god og brukandes innsikt om universet engang.

Det går jo an å håpe at det sitter en liten "Einstein" på et patentkontor og rabler ned noen hårreisende gode formler i dette øyeblikket...

:-)

1

Planeswalk

--Kan være, men Einsteins ideer selv kom først fram i lyset da mange nok mennesker var kapable til å kunne forstå et minimum av hva han mente (relativitetsteori). Fram til da var det bare rabbel for allmennheten.

I lys av hva jeg har skrevet i andre debatter nylig på ulike fora, så kan vi kanskje være enige om (?) at en ekstremt større detaljkunnskap om universet og det som evt.er "utenfor" vil ligge utenfor vanlige menneskelige kommunikasjons-og forståelsesmetoder.

Skal man ta store steg i denne sammenheng, må vi nok først ha kunnet forandre det grunnleggende, altså hvordan vi omhandler og bruker "viten" og "ideer" og hvordan vår bevissthet fungerer, for ikke å snakke om teknologiens utviklingspunkt.

For at apen skal gjenkjenne seg i speilet, må det et menneske til (her en metafor på en "større sammenheng") og et speil, og det å bringe apen foran speilet. Noe liknende er nok tilfellet når det gjelder en ekstremt mye større detaljkunnskap om universet enn hva vi har nå, samtidig som det også vil utfordre gjeldende kommunikasjonsprosesser (enten det er matematikk eller språk).

Men selv innenfor dagens paradigmer av bevissthetsbruk, teknologi, samfunnsforhold etc.kan vi nok nå ganske mye lenger ihht.visse typer kunnskap enn der vi er nå. Stort sett er mulighetene for mennesket større enn de fleste i en samtid tenker på i hverdagen, og slik har det alltid vært :-)

1

Lignende temaer

Bilde

Historie

Historie

Bilde

Miljø og Klima

Miljø og Klima

Bilde

Vitenskap

Vitenskap

Bilde

Luftfart og Samferdsel

Luftfart og Samferdsel

Bilde

Politiet

Om godt arbeid og ikke så godt arbeid fra politiet

Laster...