Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Vann, kometer og atmosfære

I et dansk program sist helg om mulighetene for liv på andre planeter, ble det opplyst at alt vann på jorden kommer fra kometer som bombaderte jorden med digre isklumper for x antall milliarder år siden. Samtidig ble det sagt at uten atmosære vil alt vann fodampe ut i himmelrommet.

Betyr dette at jorden atmosære som i hovedsak er nitrogen og oksygen var på plass før vannet kom deisende ned?

1
5 kommentarer
Trådvisning
Hele diskusjonen

ostgote

Astrobiologer spekulerer om dette med kometer og dannelsen av livet på jorda:

http://www.astro.uio.no/ita/publikum/nyheter/2009/07/astronytt-2009-07-31.html

Sitat: "En ny studie hevder at kometer ute i verdensrommet, i løpet av de første 1 millioner årene av dannelses-prosessen, hadde store innvendige sjøer av flytende vann i seg. Disse kan ha bidratt med ideelle forhold for utviklingen av tidlig biologisk liv.

Det vannholdige miljøet som var tilstede hos de tidligere kometene, sammen med den store mengden organisk materiale som allerede er blitt oppdaget i kometer, kan ha bidratt med svært så ideelle forhold for at primitive bakterier kunne vokse og formere seg. Det mener i hvert fall professor Chandra Wickramasinghe og hans kollegaer ved Cardiff Centre for Astrobiology, Universitetet i Cardiff. Resultatene av deres forskning ble nylig publisert i International Journal of Astrobiology.

Temaet ved Cardiff har regnet på kometenes varmeforhold slik de var etter at de hadde blitt dannet, av støv mellom stjernene og planetene, for rundt 4,5 milliarder år siden. Dannelsen av vårt solsystem antas å ha blitt sparket igang som følge av sjokkbølger fra en nærliggende supernovaeksplosjon. Supernovaen innførte radioaktivt materiale, som Aluminium-26, inn i det som skulle bli solsystemet, og noe av dette materialet ble en del av kometene. Forskerne hevder at varmen som ble sendt ut fra radioaktiviteten tinte opp materialet i kometene som fra før var frossent, og dannet hav under overflaten som kunne forbli flytende i en million år. Ifølge teamet levner deres utregninger liten tvil om at en stor andel av de 100 milliardene kometer i vårt solsystem faktisk hadde slike flytende kjerner i fortiden.

Indikasjoner på issmelting i nyere tid har nylig blitt oppdaget på bilder av kometen Tempel 1, tatt av “Deep Impact”-sonden i 2005. Forskerne konkluderer at kometer også i nyere tid kunne bli flytende rett under overflaten, ettersom de nærmer seg det indre solsystemet i deres langstrakte baner rundt solen. Tilstedeværelsen av flytende vann inne i kometer gir ytterligere støtte til en mulig sammenheng mellom livet på jorden – og i kometer. Teorien om at livet på jorden oppstod i verdensrommet kalles panspermia, og en av utløperne fra denne teorien går altså på at kometene var kilden til liv."

Jeg tror livet oppstod på jorda der forholdene burde ha vært var langt mer gunstige for liv enn inne i en isklump i rommet.

1

Lignende temaer

Bilde

Historie

Historie

Bilde

Miljø og Klima

Miljø og Klima

Bilde

Vitenskap

Vitenskap

Bilde

Luftfart og Samferdsel

Luftfart og Samferdsel

Bilde

Politiet

Om godt arbeid og ikke så godt arbeid fra politiet

Laster...