Jeg klarer ikke å finne noen begrensning på et navns lengde. Så ut ifra det lovverket jeg leser, så skal det være greit.

Referanse

Litt offside, mener jeg at jeg en gang leste om en samisk dame som kaldte ungen sin for noe så sprøtt som nmbagui%uhjyTj35uG&Bjujb47u3h7H¤U&5kigjdfio

eller noe lignende. For å se statens reaksjon. Tror ikke det ble slått ned på noe, og antar hun skiftet til et vanlig navn i etterkant. Men dette kan jeg ikke bekrefte da jeg ikke finner artikkelen igjen.

1

Kan jeg f.eks. kalle barnet mitt for john f. Kennedy?

Vel, Homer Simpson heter jo J. i mellomnavn.

At han seinere fant ut at J står for Jay, bare understreker det.

1

Jeg lurer på om man kan bruke et initial som mellomnavn.

På attenhundretallet var det vanlig at farsnavnet ble brukt som etternavn, morsnavnet dersom hun var enslig. Så hektet man på -sen eller som (Hansen, Johnson), eller dersom det var morsnavnet så hektet man på -dotter eller -sine.

Men så ble det vanlig å bruke gårdsnavnet som etternavn, og da ble forbokstaven til faren (eller moren) brukt som mellomnavn.

Jeg tror det fortsatt skal være mulig å bruke en bokstav som mellomnavn.

1

Harry S Truman hadde en s som mellomnavn. Uten punktum etter. Fordi det ikke er forkortelse for noe.

2
GARDSDATTRA [sitat…] På attenhundretallet var det vanlig at farsnavnet ble brukt som etternavn, morsnavnet dersom hun var enslig. Så hektet man på -sen eller som (Hansen, Johnson), eller derso...

På attenhundretallet var det vanlig at farsnavnet ble brukt som etternavn,

Før i tiden hadde folk flest bare et navn, og det var fornavnet. I tillegg la man til patronymet ved behov. Dvs hvem en var sønn eller datter av. Som en saksopplysning. Det var ikke et navn på samme måte som i dag.

I tillegg til det igjen la man ofte til gårdsnavnet. Heller ikke som et navn, men mer som en adresse dersom en fikk brev o.l. Hvis man flyttet til en annen gård, så var det å skifte gårdsnavn/adresse.

Ved navneloven av 1923 ble alle pålagt å ha et etternavn. Mange valgte da gårdsnavnet. Andre valgte patronymet eller et "stivnet patronym" fra forrige generasjon.

1
GARDSDATTRA [sitat…] På attenhundretallet var det vanlig at farsnavnet ble brukt som etternavn, morsnavnet dersom hun var enslig. Så hektet man på -sen eller som (Hansen, Johnson), eller derso...

På attenhundretallet var det vanlig at farsnavnet ble brukt som etternavn, morsnavnet dersom hun var enslig.

Konseptet "etternavn" var svært uvanlig helt frem til 1923 (da den første navneloven kom). Skillet mellom personer som hadde samme fornavn ble i stor grad gjort via tilnavn ("økenavn").

Det var heller ikke vanlig å bruke patronym som tilnavn i størstedelen av landet, det var mer vanlig å bruke stedsnavn (Bakke-Per, Nils (i) Bakken), yrkesbetegnelser (Ola Smed), eller egenskaper (Blinde Anders). Patronymer var noe mer utbredt nord for Trøndelag.

Mer om dette, les NOU 2001:1 Lov om personnavn: Tradisjon, liberalisering, forenkling.

1
Laster...