Nye VGD er lansert! Mer informasjon

kjøpt bil - mangelfull historikk

RAV 4, 2003, diesel, 2003-modell. Kjøpt hos bilfirma - mai 2016. Tidligere eiere: utenlandske som bor i norge. Betalt 65.000 etter pruting på påstått skiftet viftereim, som forstatt skrek som bare det...

I kjøpekontrakt under Standard/særlige spesifikasjoner: "Tidligere kollisjonsskadet. Mangler servicehistorikk. Sentrallås virker ikke som den skal."

På spørsmål om hva slags kollisjonsskade - "vet ikke".

nov. 2016: verkested: ser ut som lekkasje i varmeregisteret. Verksted får ikke bestilt deler, heller ikke merkeverkstedet Toyota.

- fiktivt chassisnr.

- det viser seg at dette er importbil, kondemnert sådan og hele motoren er byttet ut.

- originalt registrert som rød, nå svart bil

Merkeverksted sier de kan bestille deler ut fra opprinnelig chassis, men at de ikke kan garantere for at det blir riktig. Virker noe tilbakeholdne til dette.

Firmaet er kontaktet og de tilbyr seg det som står under, etter mail fra meg hvor jeg ber om relevant historikk og betingelser for reparasjon.

(bilen kan ikke kjøres så langt, men kunne blitt kjørt til lokalt verksted med påfyll av frostvæske under turen).

tilbudet og svar lyder slik:

"vi får en til å hente bilen for deg. Denne utgiften kan vi dele på to. Begrenset til maks 1500 (dvs. max 750 på hver). Vi dropper da egenandel på 1000, slik at det dekker frakt.

Selve reparasjonen kan vi ta på garantien som bilen ble solgt med, selv om denne har gått ut. Vi ønsker gjerne å overraske deg med en lav sum, men bør kunne ta forbehold om at i "worst case scenario". Det vil i verste fall dreie seg om maks 5000- for din del (jeg har ikke regnet pris og tar i litt ekstra for å være sikker, slik at du ikke blir skuffet).

Utifra informasjonen som er gitt fra verkstedet du har kontaktet, så er det forespeilet at det er lekkasje fra varmeregisteret og dette bør kunne løses uten store kostnader på deler, slik vi har forstått det.

Ang. relevant info og historikk så skal vi sjekke for deg.

Håper selvsagt at vi kan bli enige "med et smil rundt munnen".

mvh .XXX

Siden jeg er dame og ikke kan noe om bil har jeg

Spørsmål:

- vil jeg i fremtiden få problemer med reparasjoner på denne bilen?

- har bilfirma utelatt relevant informasjon, iht informasjonsplikten? (de sier at det holder med det de skrev. pga prisen på bilen).

- vil det være grunnlag for heving av kjøpet?

- hvordan anses tilbudet de har gitt?

1
147 svar

147 svar

Vi ønsker å legge til rette for en god debatt på nettsidene våre, og for å kunne sikre god moderering holder vi nattestengt mellom klokken 00.00 og 08.00.

FredPerry

For å ta det første ført må man vurdere om det er en mangel i kjøpsrettslig forstand ved bilen din. Tar du en kikk på kapittel 4 i Forbrukerkjøpsloven, § 15, vil du se at det er nevnt noen vilkår for hvilken stand det du har kjøpt skal være i.

Første setning: "Tingen skal være i samsvar med de krav til art, mengde, kvalitet, andre egenskaper og innpakning som følger av avtalen."

Altså, bilen skal være i den stand som nevnt i avtalen. Det betyr ikke at man skal forvente en perfekt bil under alle omstendigheter. Man kan inngå en avtale om kjøp av en skikkelig skranglekasse, bare begge parter er klar over og enige om hvilke problemer man får med på kjøpet.

Ser du videre på bokstav B i samme paragraf vil du se et krav om at "tingen", altså bilen, må "svare til det som forbrukeren har grunn til å forvente ved kjøp av en slik ting når det gjelder holdbarhet og andre egenskaper".

Nå vet jeg ikke mer enn det du har skrevet i denne tråden, men ser jo at selger mener han har sitt på det tørre ved å skrive at bilen har vært kollisjonsskadet. Spør du meg er avtalen mangelfull når det ikke opplyses mer om hva slags skade det er snakk om, og det er heller ikke bra at forhandleren ikke kjenner tilstanden på det han selger.

Hva du som kjøper har "grunn til å forvente" er et noe mer åpent spørsmål. Du har fått opplyst at bilen har vært kollisjonsskadet. For mange ville det nok vært god nok grunn til å lete videre, men igjen kan man jo la tvilen komme deg til gode i den forstand at det faktisk var en antageligvis hel og grei bil du så for deg, og størsteparten av kakediagrammet av befolkningen er ikke nødvendigvis mer opplyst enn at de tar det for god fisk og dermed "forventer" at bilen man ser foran seg er i ålreit stand.

Du spør om det er grunnlag for heving av kjøpet. For å kunne heve må det som jeg skrev innledningsvis foreligge en mangel. Regelen du må se på da, er forbrukerkjøpsloven § 16. For ditt tilfelle er det bokstavene A og B som er interessante å lese:

En ting har mangel dersom:

"a) den ikke er i samsvar med ett eller flere av kravene i § 15

b) selgeren ved kjøpet har forsømt å opplyse om forhold ved tingen eller dens bruk som han eller hun burde kjenne til, og som forbrukeren hadde grunn til å regne med å få, dersom unnlatelsen kan antas å ha virket inn på kjøpet"

§ 15 nevnte jeg over her. Om dine forventninger til bilens egenskaper (tilstand) og at den skulle være i samsvar med det som står i avtalen. Avtalen sier at bilen har vært kollisjonsskadet, men ikke hvor stor skaden var. Forstår det slik at det ikke ble opplyst om at den var kondemnert.

Neste punkt i bokstav B er om selger har forsømt å opplyse om forhold som han burde kjenne til. Legg merke til at det står "burde kjenne til". Ikke for eksempel "som han kjenner til." Det er altså ikke slik at en selger kan slippe unna hvis det er snakk om en opplysning som er såpass vesentlig at han burde kjenne til den.

Riktignok kan man ikke forvente at selger har noe mer telepatiske evner enn deg, og om han han heller ikke fikk opplysninger om omfanget av skadene fra forrige eier, kan man objektivt sett hevde at han ikke kan klandres for det. Likevel, en bilforhandler, stor eller liten, må kunne forventes å være såpass profesjonell at han faktisk bør vite slike vesentlige ting om det han selger. Min mening er i hvert fall at kondemnering er et såkalt forhold som selger burde kjenne til.

Siste del av setningen i § 15 B: "...dersom unnlatelsen kan antas å ha virket inn på kjøpet."

Jeg regner med at de aller fleste ville latt være å kjøpe en bil som tidligere har vært kondemnert. Hvert fall for en pris som egentlig ikke er spesielt lav sammenlignet med andre RAV4 fra samme tid.

Kjenner jeg bruktbilforhandlere rett vil de nok hevde at bilen er solgt som den står. Og igjen påpeke dette med at det ble opplyst om kollisjonsskaden i kontrakten. Da er det veldig fint med § 17 i Forbrukerkjøpsloven. Den sier nemlig at selv om en ting er solgt "som den er" eller med "lignende forbehold", vil det fortsatt være en mangel hvis denne tingen er i "dårligere stand enn kjøper med rimelighet hadde grunn til å forvente på bakgrunn av forbeholdet, prisen, og forholdene ellers."

Selger sa bilen var kollisjonsskadet. Greit nok. Men en "kollissjonsskade" være så mangt. Forrige eier kan ha sklidd inn i postkassestativet i bunnen av bakken, knust en lykt og fått trykket inn støtfanger og en skjerm. Det er ikke spesielt alvorlig. Airbager løser seg ikke ut, bjelker, ramme og karrosseri er inntakt og vil likevel bevare sin styrke etter et slikt uhell.

Noe helt annet er det når bilen har vært kondemnert. Riktig nok kan en billig bil kondemneres av forsikringsselskapet fordi det er billigere enn å reparere den med tanke på markedsverdi. Og med norske verkstedpriser skal det ikke nødvendigvis SÅ mye til for at en 2010 modell Renault blir kondemnert fordi seks år gamle franske biler er verdt omtrent like mye som en av veskene til Mette-Marit. Når det er sagt blir det for tungvint å spekulere i slike ting. Faktum er at bilen var kondemnert. Den ble ansett som et vrak.

At bilen har vært skadet og at bilen har vært vraket er to veldig forskjellige ting. Den er altså i dårligere stand enn det du som kjøper "med rimelighet hadde grunn til å forvente".

Konklusjonen slik jeg ser det, er at det her dreier seg om en mangel slik Forbrukerkjøpsloven definerer mangel.

Hva har du som kjøper så krav på når det er mangel på Toyotaen din? Reglene om dette finner du i Forbrukerkjøpslovens kapittel 6. Første regel her er § 26, som sier at dersom det foreligger mangel, har du som kjøper rett til å

a) holde kjøpesummen tilbake. b) velge mellom retting eller omlevering. c) kreve prisavslag. d) kreve heving. e) kreve erstatning.

Å holde kjøpesummen tilbake er jo umulig siden det er noen måneder siden du kjøpte bilen. Retting eller omlevering er henholdsvis umulig og upraktisk. Man kan ikke "rette" det faktum at bilen har vært kondemnert, og forhandleren har antageligvis ikke en identisk uskadet RAV4 på lur som du kan få i stedet. Erstatning som nevnt i bokstav E er heller ikke aktuelt, siden erstatning går ut på å erstatte et tap, og du har jo ikke lidd noe rent økonomisk tap som følge av dette.

De to punktene som blir aktuelle for deg er altså c: prisavslag eller d: heving.

For reglene om prisavslag kan du lese forbrukerkjøpsloven § 31. Som sier at dersom bilen ikke kan rettes eller omleveres, kan du kreve et "passende prisavslag slik at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand".

Du kan altså kreve et prisavslag tilsvarende mellomlegget sånn ca. på en brukt 2003 modell RAV4 diesel som ikke har vært vesentlig kollisjonsskadet og hva nå din måtte være verdt slik den var da du kjøpte bilen. Jeg har veldig liten peiling på bruktprisene på 13 år gamle Toyotaer, men at en som er bygget opp etter totalskade vil være mindre verdt enn en uskadet bil er rimelig klart. For å kaste ut et tall som andre som kanskje har giddet å lese så langt i dette innlegget kan rette på, vil jeg foreslå et prisavslag i området mellom 15 og 20 000.

Når det gjelder heving av kjøpet etter § 32 er jeg usikker. For å kunne heve må mangelen ved varen og avtalebruddet det har resultert i være såpass alvorlig, eller retting for selger være så upraktisk at det ikke vil ha noen hensikt å opprettholde kjøpsavtalen deres. Men så er det jo det evige spørsmålet om hvor alvorlig skaden på bilen har vært, og nøyaktig hva som har skjedd med den i ettertid.

Som SL500 påpeker kan det hende at bilen har blitt fagmessig reparert og at det er snakk om et karosseribytte. Opplysningene i vognkortet ditt tyder jo på det. Sånn sett kan det hende at bilen din faktisk er "ok", og at den i realiteten ikke har dårligere egenskaper enn andre RAV4er som ikke har vært skadet. Det er selvfølgelig en mangel at det ikke har blitt opplyst om omfanget av skadene, men om den er stor nok til at du kan heve kjøpet framfor å kreve et prisavslag er ikke noe jeg tør si for bastant.

Når det er sagt pleier Forbrukertvistutvalget å være veldig forbrukervennlige når de avgjør tvister, så hvis du velger å gå den veien er det ingen umulighet at det ender med heving av kjøpet. Selv om jeg i utgangspunktet har mer tro på et prisavslag.

Kort om selgers håndtering av klagen din. Det virker som om du kun har reklamert på feil på varmeregisteret, ikke de mangelfulle opplysningene om de gamle skadene. Sånn sett syns jeg faktisk selger virker ganske rimelig i den mailen du har limt inn. Noe diffust prisoverslag, men jeg har vært ute for forhandlere som ikke vil reparere biler som faktisk er innenfor garanti, så for meg virker det overraskende hyggelig av de.

Skal du gå videre anbefaler jeg deg først å gjøre det klart for selger hva du egentlig er misfornøyd med, og at du ønsker å reklamere. At det ikke er varmeregisteret som er hovedproblemet ditt, men det at bilen har vært kondemnert. Dette anbefaler jeg deg å gjøre skriftlig, slik at du har dokumentasjon til senere.

Hvis du har en forsikringsavtale som dekker advokatutgifter kan du selvfølgelig benytte deg av denne. Et brev fra en advokat pleier som regel å sette ting i sving hos de fleste. Men som det er nevnt over her er det ikke nødvendigvis verdt å betale normal timepris for en advokat for en slik sak. Du har en billig bil, med et forholdsvis lavt økonomisk krav - og advokater er dyre. Med litt uhell i hellet kan du risikere å gå i null.

I så fall anbefaler jeg deg heller å gå veien via Forbrukertvistutvalget. Det er like gratis som et råd fra en sisteårs jusstudent med svart belte i bruktbilkrangling.

4

majaja

Kort om selgers håndtering av klagen din. Det virker som om du kun har reklamert på feil på varmeregisteret, ikke de mangelfulle opplysningene om de gamle skadene. Sånn sett syns jeg faktisk selger virker ganske rimelig i den mailen du har limt inn. Noe diffust prisoverslag, men jeg har vært ute for forhandlere som ikke vil reparere biler som faktisk er innenfor garanti, så for meg virker det overraskende hyggelig av de.

Tusen hjertelig takk for hjelpen. Dette var flott for meg.

dette tilbudet med varmeregisteret kom de med etter at jeg påpekte at bilen var kondemnert uten å ha fått vite om det og når jeg truet med Forbrukerrådet. Og at vi ikke fikk bestilt deler.

Syntes selv det var litt rart med reparasjon etter at garanti var gått ut. Men jeg hørte i telefonen at han ikke likte seg, man hører slikt når man har levd en stund.

Jeg hadde IKKE kjøpt bilen om jeg visste at det var et ombygget vrak uten referanse til verksted. Never.

2

FredPerry

dette tilbudet kom de med etter at jeg påpekte at bilen var kondemnert uten å ha fått vite om det og når jeg truet med Forbrukerrådet.

Har vært ute for et tilfelle hvor en første generasjon Audi A3 ble avertert med antiskrens og xenonlys. Viste seg at den ikke hadde antiskrens og xenonlysene var av den typen man kjøper fra Kina og som ikke har andre egenskaper enn å blende folk.

Selger tilbød først en avtale hvor hun som eide bilen skulle få de to neste servicene gratis, men det endte med at han måtte gi henne et prisavslag på 15 000.

2

majaja

saken avsluttet.

Fått igjen mer penger enn jeg ga for den, selv om jeg hadde kjørt med den masse. Og ingen trekk for bruksfradrag. Kom meget godt ut av det mot at jeg skrev under at jeg ikke skulle ut i media med det.

en del underveis hvor eieren av bilfirma forsøkte seg litt til, men jeg fulgte de gode rådene her inne og sørget for kun å ha skriftlig kommunikasjon via e-mail og sms. han ville helst ta ting på telefon.

Kjøpt en annen bil, fått bistand av en bilmekaniker. Håper det blir bra.

takker masse.

3

rosmebraad

Bra, spennende historie dette!

(Så lenge ikke VGD er media og ikke andre går på lignende smeller samme sted.)

Håper at godtfolk er meget skeptiske til bruktbiler og forstår at det er forskejll på ny bil med garanti og gamle hauger

1

majaja

(Så lenge ikke VGD er media og ikke andre går på lignende smeller samme sted.)

Firmaet er jo ikke navngitt. De var veldig redde for å komme i den lokale avisen, ettersom det kunne knyttes (vitende eller uvitende, ikke vet jeg..) til den mye omtalte saken i Grimstad (Olsen Bil).

Men han fikk presisert flere ganger under avsluttende kontraktskriving at "selv om du ikke har rett, velger vi å gjøre på denne måten"- han kalte det "goodwill". (det var deres forslag å betale mer mot taushet).

På det tidspunktet kunne kan kalt det hva som helst. Jeg sikret meg riktig ordlyd i kontrakt - tok pengene, takket for avtalen og ønsket ham lykke til videre.

Mistenker at han kommer til å møte verre situasjoner - ut fra moralen å dømme. Men det er ikke min business, heldigvis.

2

undert4k

Uff, regner med at du er singel? Du hørtes ut som en fæl dame og ha med å gjøre. :)

Morsomt at du utover i tråden plutselig blir juss ekspert selv.

3

sl500

Jeg syntes bilforettningen nå opptrer svært så ryddig. Da gjenstår det bare å bli enige om detaljene rundt hevingen. Det kan være greit å være klar over at bilforetningen kan kreve deg for et bruksfradag for tiden du har disponert bilen. Da må man betale et beløp pr kilometer man har kjørt bilen. Ikke sikkert det blir et tema man det kan fort bli det hvis bilforretningen oppfatter deg som urimelig når du i tilegg krever erstattning for ditt og datt eller skulle falle for fristelsen til å bli hovmodig.

3

majaja

Ikke sikkert det blir et tema man det kan fort bli det hvis bilforretningen oppfatter deg som urimelig når du i tilegg krever erstattning for ditt og datt eller skulle falle for fristelsen til å bli hovmodig.

de må oppfatte meg som de vil. Saken er juridisk ganske klar så får vi se på detaljene. De opptrer "ryddig" fordi de skjønner at de har en dårlig sak og at jeg truet med å gå videre med den.

Når de attpåtil lyver i skriftlig form - er det kanskje ikke de smarteste de har satt til å håndtere slikt.

Jeg tror ikke de hadde hevet kjøpet dersom jeg ikke hadde påpekt lovhjemler og annet - som jeg fikk hjelp til her inne.

1

sl500

de må oppfatte meg som de vil. Saken er juridisk ganske klar så får vi se på detaljene. De opptrer "ryddig" fordi de skjønner at de har en dårlig sak og at jeg truet med å gå videre med den.

Ja,de har en dårligere sak en deg men du bør ha i bakhodet at de ikke har en tøddel å tape på om du hadde klaget de inn til forbrukertvistutvalget. Det værste som kunne skje bilforretningen er den avtalen du nå har fått.

Siden du har fått opplyst om at bilen har vært kollisjonskadet i kontrakten og det står klart å tydelig om karosseribytte i vognkortet på et språk alle nordmenn bør kunne forstå. Derfor kan det hende du ikke hadde fått medhold i kravet om heving av kjøpet. Kanskje du bare hadde oppnåd ett prisavslag eller i værste fall ingen ting hvis bilforretningen hadde påstått at du hadde sett vognkortet i forbindelse med kontraktskriving. Fremvist til deg under punktet kollisjonskadet i kontrakten.

Det hadde også vært en mulighet for at bilforretningen kunne hevdet du har reklamert for sent etter avhendingsloven § 4-19 reklamere innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Burde ha oppdaget mangelen kan jo fint være når du fikk vognkortet i hånden. Det er jo ikke unormalt å kikke i det for å finne ut om man er eier til en verdigjennstand man nettopp har betalt kr 65000 for.

Så det juridiske i denne saken er ikke så klokkeklar som du har konkludert med selv om det er en sansynlighets overvekt for at forbrukertvist utvalget hadde konkludert med heving av kjøpet.

Det er ivertfal galt å tro at hvis man truer med forbrukerrådet og forbrukertvistutvalget så blir en proffisjonel selger redd og man får viljen sin. De har lite eller ingen ting å frykte fra den kanten i omtvistede reklamsjoner. Hadde dommene til forbrukertvistutvalget vært søkbare på firma navn hadde det nok hatt en preventiv effekt og man ville unngå å få for mange saker mot seg.

2

M-T

I kjøpekontrakt under Standard/særlige spesifikasjoner: "Tidligere kollisjonsskadet. Mangler servicehistorikk. Sentrallås virker ikke som den skal."

Skjønner at det er lett for oss å si i etterkant, men til neste gang du kjøper bil må du unngå slike objekter. Både manglende servicehistorikk og en ullen kollisjonshistorikk tyder på at man bør gå videre til en annen bil. Men håper det ordner seg for det, hold oss oppdatert!

Her er en type bil jeg ville vurdert ut ifra kravene dine. Men det aller beste ville vært om du klarer å lease en helt ny bil, da får du en helt annet trygghet. Og over tid kan det fort bli billigere å lease en ny bil fremfor å holde en gammel bil vedlike.

2

Lignende temaer

Bilde

Motorsport

Motorsport

Bilde

Båt og Sjø

Båt og Sjø

Bilde

Motorsykkel

Motorsykkel

Bilde

Fotball - Internasjonal

Fotball - Internasjonal

Bilde

OL

OL

Laster...