Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Elbil-politikken lite gjennomtenkt.

Det kan virke som dagens elbil-politikk ble kokt sammen over en flaske rødvin.

«La de kjøre gratis i bommene, og på ferger. Ja, og gi de gratis parkering og lading. Og ingen årsavgift. Hva med momsfritak? Genialt, så slenger vi med kollektivfeltene.»

Men etter den søte kløe, kommer den sure svie. Bomselskaper og fergeselskaper sliter med tapte inntekter og kollektivfeltet er fult. Staten begynner også merke de reduserte inntektene. Så nå ser vi at enkelte bomselskaper og fergeselskaper fjerner helt eller reduserer sine subsidier av elbiler. Staten tar nå også inn en «liten»årsavgift og mange gratis parkeringsplasser er borte. Gratis lading er også på vei ut.

Men her er den store «elefanten i rommet»: Veiavgiftene på bensin og diesel som skal finansiere våre veier.

For bensin og diesel er denne avgiften til staten nå:

Veiavgift bensin 5,19 kroner pr. liter

Veiavgift diesel 3,80 kroner pr. liter

Den finnes riktig nok også en direkte avgift til staten på strøm:

Forbruksavgift 16,32 øre pr. kWh

Men dette blir som en dråpe i havet å regne, spesielt om man antar at en elbil bruker ca. 2 kWh pr. mil og en bensin/diesel-bil ca. 0,5-1.0 l pr. mil.

Så hva er løsningen på denne «elefanten i rommet»?

Jeg tror løsningen er å fjerne veiavgiften fra bensin og diesel og innføre en km-avgift for alle biler som kreves inn via staten eller forsikringsselskaper. Det vil da selvsagt være mulig å differensiere den etter drivstoff og i så måte subsidiere elbiler, men jeg tror jo høyere andel elbiler jo mindre vil forskjellen bli. En annen fordel er at man slipper å betale veiavgift for å klippe plenen eller ta seg en båttur ;-)

Noen som har tanker om hvordan fremtidens veier skal finansieres om alle kjører elektrisk?

1
187 svar

187 svar

Logg inn med Schibsted

Du må være innlogget for å svare på dette innlegget!

Gå til innlogging

passat06

Fint at det skilles mellom elbilister og elbilfanatikere som en undergruppe. Sistnevnte omfatter etter mitt syn noen miljøforkjempere, mens de fleste rett og slett bare er vanvittig gjerrige og skal ha alt gratis. Dessverre gir dette alle elbilister et stempel...

3

En_ganske_snill_mann

Sistnevnte omfatter etter mitt syn noen miljøforkjempere, mens de fleste rett og slett bare er vanvittig gjerrige og skal ha alt gratis.

He he he!

1

Kapteinhivoghoi

Vi finner flere interessante tall for statens klimasatsing i Miljøverndepartementets budsjettforslag for 2017. Satsingen på bevaring av regnskog under fjerne himmelstrøk er velkjent. I 2015 ble det betalt nesten 3 milliarder for disse tiltakene. Brasil og Indonesia, begge blant verdens mest korrupte land, har fått 1 milliard hver for å bevare sin regnskog. Av andre land som har fått betydelige, om enn mindre beløp, er Tanzania, Colombia, Vietnam, Guyana, Peru, Mexico, Etiopia og Kongo. Norge har også lovet å bidra med i overkant av 1 milliard kroner til Verdensbankens Karbonfond. Dette er omtrent det dobbelte av hva Storbritannia og Tyskland bidrar med hver for seg. Fra starten og frem til utgangen av 2014 var det blitt utbetalt 14 milliarder til den internasjonale skogssatsingen. I tiden 2015–2020 er intensjonen å videreføre den satsingen med minst 3 milliarder i året, så i 2020 vil den være kommet over 30 milliarder om disse intensjonene følges.

Det er forresten et aldri så lite paradoks at det i Norge har funnet sted et påtakelig fall i nettoutslipp av klimagasser hvis man tar med opptak i skog. I Nasjonalbudsjettet for 2017 (Tabell 3.14) rapporteres det binding av kulldioksid i norsk skog på 10 millioner tonn i 1990 og 25 millioner tonn i 2004 og 2014. Trekkes dette fra de ellers rapporterte utslipp, finner vi nettoutslipp på 41 millioner tonn i 1990, 31 millioner tonn i 2004, og 28 millioner tonn i 2014. Ifølge dette skulle Norge ha mer enn overoppfylt sine forpliktelser og mål ved hjelp fra naturen og uten noen som helst kvotekjøp. Grunnen til at dette ikke er blitt tatt hensyn til er internasjonale regler som setter en grense på 3% av samlede utslipp for hva som kan godtas som binding i skog. Dette er ikke så lite forunderlig, all den stund en noe tvilsom og vanskelig verifiserbar satsing på regnskog under fjerne himmelstrøk ansees som viktige klimatiltak.

Det er på sin plass å nevne at Norges tiltak mot utslipp av klimagasser er uten betydelse i den store sammenheng. Utslipp av klimagasser er et globalt problem, i den grad det er noe problem i det hele tatt. Disse gassene blir raskt spredt i atmosfæren; det spiller ingen rolle hvor de kommer fra. Norges utslipp er kun 0,1% av verdens totale utslipp og således ubetydelige fra et globalt perspektiv.

2

Kompressor-V8

Ikke mat det sorte linje-trollet.

2

blackline

Dette skjønner du hvis du vil Kompressor.

Alternativet til å ikke ha gulrotpolitikk for kjøp av elbil, vil selvfølgelig være å bruke pisk mot fosilbilene. Og det rammer meg på samme måte som deg. Jeg har tross fremdeles dieselkjerre selv. Jeg håper bare at "gulrøttene" varer så lenge at det blir tilgjengelig en elbil som også passer for meg. Bruks og prismessig.

1

Kompressor-V8

Hva er galt med bensin egentlig? Er det ikke bare å sørge for at bensinmotoren blir renere og renere og til slutt renser seg selv?

Jeg tror fortsatt ikke at bensinbiler blir borte. Til det er reguleringene for dårlige på verdensbasis og markedet og etterspørselen etter bensin og diesel for stor.

1

Kompressor-V8

1

Someone

Hva tenker vi?

At jeg egentlig ikke bryr meg så mye, men velger bil etter lommebok og behov der og da ;)

1

Lignende temaer

Bilde

Motorsport

Motorsport

Bilde

Båt og Sjø

Båt og Sjø

Bilde

Motorsykkel

Motorsykkel

Bilde

Fotball - Internasjonal

Fotball - Internasjonal

Bilde

OL

OL

Laster...