Problemet her på de polske bilene er jo utslippene. Putter de på samme dritt som skipene kjører rundt i bør de forbys. Man blir dårlig bare av å kjøre bak en slik.

1
Kompressor-V8 Problemet her på de polske bilene er jo utslippene. Putter de på samme dritt som skipene kjører rundt i bør de forbys. Man blir dårlig bare av å kjøre bak en slik.

Noen ganger ønsker man virkelig at det rullet rundt biler med apparater som plukket opp slike polakker.

Og da med personell ombord som hadde myndighet til å få de bilene vekk.

Ville nok gjort mer for luftkvaliteten i byene våre enn hvilket som helst dieselforbud.

1
Iseran2770 [sitat…] Siden staten tjener mer på 98 oktan (enda høyere avgifter) burde ikke produktet forsvinne fra markedet. Det er tross alt noen som er villige til å betale en krone mer pr....

Siden staten tjener mer på 98 oktan (enda høyere avgifter) burde ikke produktet forsvinne fra markedet. Det er tross alt noen som er villige til å betale en krone mer pr. liter.

Jeg betaler glatt en krone mer pr. liter for å kjøre på den kvaliteten Porsche anbefaler for motoren i min bil.

1
sl500 [sitat…] Du kan gjerne nagle FRP til denne saken også da det er like mye deres skyld som venstre. Fritt fra husken. Venstre ba om 80 øre i økte drivstoff avgift på tradisjonelt dri...

Problemet er vel at hvis FRP hadde gått med på en løsning med økte ddrivstoffavgifter (men billigere drivstoff enn den bio-drit-løsningen som man endte opp med) så ville media hengt seg veøldig opp i dette og det samme ville andre partier og det ville blitt mange artikler om dette fremsztilt som om FRP ikke holder løfter osv. For dem som leser bare overskrifter så villede fått et helt feil bilde av FRP og om folk får et feil inntrykk så taper man velgere.

Da kan det dessverre være bedre å godta noe sånt tull med dyr og dårlig og miljøfiendtlig biodrivstoff og få fred fra media og ha en høy velgerandel og på sikt få gjennom mer god politikk ved å ha mer makt enn om man hele tiden skal drasse på små tullepartier som skal bestemme en del, og særlig der miljø nevnes.

Det er nok godt mulig utslippene i Norge hadde vært mindre om FRP hadde fått bestemme, for da hadde det vært lavere avgifter på nye biler og mange gamle forurensende biler kunne vært byttet ut med nye biler. Og istedenfor reglene som var før der mange valgte en liten motor med masse forurensning pga hk-avgift så kunne folk valgt motorer selv og helelr tatt de store som ofte forurenser mindre. Bare for å ta en sammenligning så vil en Fiat 500 med en liten bensinmotor ha et NOX-utslipp på ca det dobbelte av en Ford Mustang med 421 hk. Begge to nye og med bensinmotor. Man finner tallene på vvegveseent sin nybilvelger. Fiat 500 har 31-34 mg/km, mens Mustangen har 34 om jeg ikke husker helt feil. Gjett hvilken den lokale MDG-politikeren kjører? Utslippsverstingen selvfølgelig. Man ville vel sikkert blitt kjeppjaget (jaget bort meden kjepp av kortreist biologisk nedbrytbart trevirke som hjar hatt opptak av CO2 som sin livsoppgave) av MDG hvis man kom med en Mustang med 421 hk, for de fleste miljøvenrere vil nok tro en slik Mustang er en miljøversting, mens de tror den lille Fiaten er miljøvennlig der den slipper ut mange gnager så mye NOx som min bil.

Og man hadde hatt bedre veier så man slipper å gasse og bremse masse på svingete krøtterstier og kjøre opp og ned bakker og idiotene som absolutt skal ligge klint inntil forankjørende hadde heler kjørt forbi i venstrefeltet istedenfor å ligge klint inntil forankjørende og stadig måtte bremse når avstanden til forankjørende går fra uforvarlig nær til farlig nær.

1
rosmebraad De kan vel fyte opp noen kraftige vulkanutbrudd og nulle ut generasjoners klimakamp.....

Nå er det vel ikke lenge før MDG vedtar et forbud mot vulkanutbrudd :-)

Eller kanskje de vil vedta at det skal være vulkanutbrudd siden det hindrer flytrafikken som de er så imot (bortsett fra når de selv skl ut å reise da, for det var jo mye bruk av fly blant dem som skulle til et stort MDG-møte (årsmøte eller noe sånt var det vel).

1
SUV Problemet er vel at hvis FRP hadde gått med på en løsning med økte ddrivstoffavgifter (men billigere drivstoff enn den bio-drit-løsningen som man endte opp med) så ville media heng...

Problemet er vel at hvis FRP hadde gått med på en løsning med økte ddrivstoffavgifter (men billigere drivstoff enn den bio-drit-løsningen som man endte opp med) så ville media hengt seg veøldig opp i dette

Helt riktig vurdert.

FrP's velgere vil ikke ha avgiftsøkninger på drivstoff og da var det veldig viktig å stå hardt på at de ikke akseptere et øre mer enn det regjeringen hadde forslått.

Biodrivstoffet ligger flere år frem i tid og innen det kan det hende at flere politikere innser at det var et idiotisk forslag. Dessuten kan det være Støre og Slagsmål Vedum som styrer Norge på det tidspunktet.

2

Og noen få år frem i tid så gjelder det ikke bare eldre biler heller. Det er blitt vedtatt at fra 2020 så skal det være blandet inn 20% biodrivstoff. Min bil er fra 2015, og i brukermanualen (eller hva det nå heter) så står det at den ikke skal ha mer enn maks 10% biodrivstoff, ellers kan det skje mye rart og galt med den. Det betyr da at de har vedtatt at en bil som ble kjøpt splitter ny like før vedtaket innen den blir 5 år gammel ikke lenger skal få tak i bensin som den kan bruke.

1

SUV skrev: "Det betyr da at de har vedtatt at en bil som ble kjøpt splitter ny like før vedtaket innen den blir 5 år gammel ikke lenger skal få tak i bensin som den kan bruke."

Mens dieselbilene som man "ønsker å stoppe/fjerne" får fritt frem. Det blir i alle fall mer og mer økonomisk idioti å kjøpe ny bil. Er uforutsigbart for _alle_.

1

Blir vel snart slik at folk må bytte til ny bil annahvert år. De med dårlig økonomi kommer dårlig ut med slik politikk. I tilegg står det da masse brukandes biler som til slutt aldri blir solgt. Det påvirker vel miljøet å bygge en ny bil også. Når man kjøper en ny bil til flere hundre tusen så må man kunne forvente at man får brukt opp bilen.

En merkelig og uforutsigbar politikk som førest når det gjelder bil.

1

Og om det Hegnar skriver i sin leder er riktige tall, så kan man lure på hva politikere i dette landet har mellom øra.

1
Herinacius På gamle biler er det vel tetninger og slikt i motor som er verst ute, tåler ikke etanolen er det vel. Motoren i min har noe svekket kompresjon, antagelig gummitetningene i ventile...

På gamle biler er det vel tetninger og slikt i motor som er verst ute, tåler ikke etanolen er det vel. Motoren i min har noe svekket kompresjon, antagelig gummitetningene i ventilene

Det at motoren din bruker olje kan skyldes flere forhold, og her kommer ventiltetningene inn i bildet. Dårlig komp skyldes som regel at ventilene ikke tetter på kompresjonstakten, eller at sylindervegger er blitt for glatte. Ventilene kan fikses ved å slipe ventilsetene og sylinder hones, eventuelt bores opp. I tilfelle du honer må du skifte fjærpakke og borer du opp, må også stempel skiftes.

1
HarleyEarl Nøyer meg med å poste denne fra Trygve Hegnar. Det verste er at han har helt rett.

Han har helt rett. " Norske politikere er enten dumme, kunnskapsløse eller frekke. ". Først viser de kunskapsmangel vedr den gang de anbefalte dieselbiler, de forurenset minst. Så, blir det biodiesel med palmeolje,jaja....kanskje det gir sporer til palmer i norge, det kunne trenges. Vi er og blir et av de værste landene på forurensing.....................mener politikerene tydeligvis? En prikk på verdenskartet. Kanskje begynne i riktig rekkefølge...med de som virkelig forurenser, men de vil ikke være med på gutteleken.

2

Dette var Trygve Hegnars leder i Finansavisen lørdag 10. desember 2016.

Norske politikere er enten dumme, kunnskapsløse eller frekke. Mange av våre lesere har spurt om det virkelig er sant at det på Stortinget er flertall for å putte mat og skog på tanken. Svaret er ja. I budsjettet for 2017 står det at det innen 2020 skal innblandes 20 prosent biodrivstoff i bensin og diesel. Forslaget ble presset frem av Venstre, men altså godtatt av miljøvernminister Vidar Helgesen (H) og regjeringen. Det er angivelig et grønt klimatiltak.

Vedtaket er dessverre verre enn vi trodde. Skulle innblandingen skje, må det båndlegges mellom ni og ti millioner mål med raps-produksjon bare for å få frem de nødvendige biodrivstoffliterne. Dette er ingen spøk. Ni til ti millioner mål med dyrket mark tilsvarer omtrent all dyrket mark i Norge!

Legger vi til grunn at norske bønder ikke har tenkt å legge ned all virksomhet, må denne rapsproduksjonen, som altså gir biodrivstoff, leies i utlandet.

10 millioner mål.

Det er så fantastisk og urealistisk at vi må ta detaljene.

85 prosent av biodrivstoffet kommer i dag fra rapsproduksjon og gir, ifølge agronom Øystein Heggdal, 95 liter biodrivstoff pr. mål. Professor Anders Elverhøy og dr. ing. Stein B. Jensen hevder at det bare kommer ut 60 liter biodrivstoff pr. mål, men det ligger altså i dette området.

I Norge omsettes det i dag 170 millioner liter biodrivstoff, og ved et krav om 20 prosent innblanding vil det være behov for 850 millioner liter (noen hevder 600 millioner liter). Da gir størrelsen på rapsarealene seg selv. Ni til ti millioner mål. Enten i Norge eller i utlandet.

Nå står det i budsjettvedtaket at 8 prosent av innblandingen skal være «avansert biodrivstoff», hvor det menes tømmer og grot (grener, røtter og topper), men det blir enda verre. Det blir da litt mindre biodrivstoff fra raps, men resten skal komme fra skogen.

Vi skal koke, brenne eller male opp tømmeret for å få ut biodrivstoff som skal blandes med bensin og diesel. Den åpenbare haken med dette er at for å få ut en energienhet til tanken, kreves det 1,2 energienheter i produksjonen (kommer fra EUs eget forskningsorgan JRC). Det blir slik når man skal brenne, koke eller male opp tømmer. Men det blir verre.

For hele poenget med å kreve innblanding av biodrivstoff i bensin og diesel er å få ned klimagassutslippene, og ved tømmerhogst frigjør man jo den CO2-mengden som er i treet og i jordsmonnet. Det tar omtrent 100 år med ny skog for å fange opp like mye CO2 som kommer ut ved hogsten (agronom Heggdal hevder 300 år for å komme i null).

Hele øvelsen med å bruke skogen gir altså større CO2-utslipp enn det som kommer fra fossilt brennstoff.

For å si det litt enklere: Hugger man skog for å skaffe planker (byggmaterialer) blir det frigjort CO2, men mye mindre enn hvis man brenner opp eller koker skogen.

I tillegg til at Norge altså må leie mange millioner mål med rapsproduksjon eller brenne opp skogen, kommer det faktum at vi må drive flatehogst i skogen på enorme områder (ikke pent).

Hva skal vi gjøre med politikere som ikke skjønner dette?

3
q1w2e3r4t5 Dette var Trygve Hegnars leder i Finansavisen lørdag 10. desember 2016. Norske politikere er enten dumme, kunnskapsløse eller frekke. Mange av våre lesere har spurt om det virkelig...

Hva skal vi gjøre med politikere som ikke skjønner dette?

Vi kan dessverre ikke annet enn å takke oss selv.

Vi velger disse fjolsa til å forvalte dette landet for oss.

Som jeg skrev i en annen tråd her:

TIDLIGERE, var det slik at "Den vår herre gir et embede, gir Vår herre også forstand til å forvalte dette godt".

Beviset er her: Vår herre har enten aldri vært her eller så har han i det minste forlatt oss.

1
RickiBK [sitat…] Vi kan dessverre ikke annet enn å takke oss selv. Vi velger disse fjolsa til å forvalte dette landet for oss. Som jeg skrev i en annen tråd her: TIDLIGERE, var det slik at...

TIDLIGERE, var det slik at "Den vår herre gir et embede, gir Vår herre også forstand til å forvalte dette godt".

Beviset er her: Vår herre har enten aldri vært her eller så har han i det minste forlatt oss.

Jeg tviler på at Vår Herre har hatt et ord med i laget når det gjelder våre folkevalgte.

Hadde han hatt det, måtte selv de mest religiøse, sett det som et tegn på å gi opp troen.

Problemet er tosidig. Det største er at regjeringspartiene lar seg presse av tullepartier som V og Krf.

Det andre er at valgsystemet gir slike småpartier uforholdsmessig stor makt. Dersom vi hadde hatt en sperregrense på 8-10%, hadde vi hatt et mye ryddigere politisk landskap.

Dette gjelder i både riks- og lokalpolitikken.

3
Jan [sitat…] Jeg tviler på at Vår Herre har hatt et ord med i laget når det gjelder våre folkevalgte. Hadde han hatt det, måtte selv de mest religiøse, sett det som et tegn på å gi opp...

Det vanvittige er at det ofte knapt spørres fagfolk, folk som jobber med ting, og utredningsutvalg.......

her SKAL klimaet reddes, selv om det koster penger, råvarer, utslipp og skader klimaet(!!)

Tabbelisten brer om seg:

'Månelanding'

'dieseleksos'

'biodrivstoff'

flysetravgift, Rygge nedlagt, mange ble oppsagt. Selvsagt har flytrafikken doblet seg på noen år, og OSL bygger NY UTENLANDSTERMINAL. Så denne avgiften gjorde vel ikke annet enn at Moss-folk mistet jobben, mens deivstofforbruk og utslipp går OPP.

"...dette er vår månelanding......". Pinlig å høre på da det ble sagt, pinlig den dag i dag.

1
rosmebraad Det vanvittige er at det ofte knapt spørres fagfolk, folk som jobber med ting, og utredningsutvalg....... her SKAL klimaet reddes, selv om det koster penger, råvarer, utslipp og sk...

"...dette er vår månelanding......". Pinlig å høre på da det ble sagt, pinlig den dag i dag.

Det verste er at det ser ikke ut som månelandingen er over.

http://www.hegnar.no/Nyheter/Energi/2017/03/Statoil-vil-lage-CO2-lager-i-Nordsjoeen

Statoil søker å bli operatør gjennom statens CCS-prosjekt, som er en direkte arvtaker av månelandingsambisjonene som ble satt for Mongstad under den rødgrønne regjeringen.

1
Laster...