f8 under oppstart, deretter trykker du sikkerhetsmodus. så skal du komme inn på Admin. slik at du får slettet det.

1
merterje Hva mener du med : f8 under oppstart, er det slik at jeg skal starte maskina på nytt og så taste f8. Jeg har tastet f8 når PCn står på, men det er ingen hensikt.

(1) PC er helt avslutt. (2) Slå på strømmen. (3) Mens PC'n starter opp trykker du på f8-tasten hele tiden med et snaut sekunds mellomrom - da kommer du inn i en spesiell meny og kan trykke på sikkerhetsmodus.

MEN - hvis du ikke har gjort det før så kanskje du ikke skulle det, slik at man ikke kludrer til noe.

Jeg ville prøve denne framgangsmåten [her.

H](https://malwaretips.com/blogs/remove-onesafe-pc-cleaner/)ar du denne?

Altså: (1) Prøv step 1 i den første linken. (2) Hvis ikke det funker så prøv med gratisversjonen i lenke nr 2, den for Malwarebytes.

OG - ligg langt unna alle programmer som lover å bedre ytelse og rense PC. Sky såkalte registerrensere som pesten.

1

Start windows i reovery mode,om ikke det går prrøv gjenoprett til factory setting eller et snaphot i tid som er omregel lagret,hvi alt feiler,gå inn i Biosen og virkelig nultill alt igjen,om du har lyt på et annnet operativytem omlinux eller et annet window åer dette sjansen

1
Laster...