Gitt at det er helt standardisert slik som over så kan deltekst og søk brukes.

F.eks. for mengde nedbør:

=DELTEKST(tekstfelt;1;SØK("mm";tekstfelt;1)-1)")

Tekstfelt for aktuelt felt i tabellen

1=startposisjon

SØK("mm";tekstfelt;1)-1) Antall tegn fram til "mm" fratrukket 1 slik at det blir før "mm".

Formelen returnerer tegnene foran "mm", dvs slik at bare tallverdien kommer fram.

1
Laster...