Filosofi

Noob_Saibot

"Jeg tenker, altså er jeg"

Også kjent som "Cogito ergo sum" er et villedende uttrykk for det Descartes egentlig ønsket å si. I "Refleksjoner" korrigerte han det til: "Jeg er, jeg eksisterer, er nødvendigvis sant når det blir framsatt av meg eller unnfanget i min bevissthet."

Så er det sagt.

1
10 svar

Noob_Saibot skrev: Også kjent som "Cogito ergo sum" er et villedende uttrykk for det Descartes egentlig ønsket å si. I "Refleksjoner" korrigerte han det til: "Jeg er, jeg eksisterer, er nødvendigvis sant når det blir framsatt av meg eller unnfanget i min bevissthet."

Så er det sagt. -------------------------------------------------------- ja, det er stor forskjell på de to utsagnene. Da jeg er kommer før jeg tenker.

1
2by4 Noob_Saibot skrev: Også kjent som "Cogito ergo sum" er et villedende uttrykk for det Descartes egentlig ønsket å si. I "Refleksjoner" korrigerte han det til: "Jeg er, jeg eksistere...

Han mente jo ikke å påpeke noe så opplagt at dersom du er bevisst så må du eksistere. Han mente jo at det er det eneste vi kunne være sikre på.

Jeg opplever å være bevisst og det er det eneste jeg opplever direkte, alt annet oppleves gjennom sansene (forestillingen om at jeg sanser) og er indirekte.

At jeg sanser er en tolkning bevisstheten gjør ut fra de tanker som jeg selv skaper, jeg opplever ikke sansene direkte.

At jeg tror jeg sanser noe utenfor meg selv eller sanser min egen kropp er en tolkning jeg gjør ut fra tanken om at det finnes noe utenfor min egen bevissthet.

At det finnes andre bevisstheter i verden/universet er noe jeg opplever gjennom sansene og derfor kan jeg ikke være sikker på at det finnes andre bevisstheter eller et univers rundt meg.

Ergo, det eneste jeg kan være sikker på er at jeg er bevisst. Alt annet jeg opplever kan like godt være en illusjon jeg selv har skapt i min bevissthet for å fylle den med mening. Kanskje jeg ikke en gang er et menneske? Kanskje er jeg alle mennesker, dyr, atomer og bare opplever det å være bevisst gjennom et uendelig antall simulasjoner. Kanskje er jeg rett og slett den ene Gud/bevissthet. Folk snakker ofte om kollektiv bevissthet som om vi var individer som deler noe felles, men kanskje vi bare er inkarnasjoner av èn bevissthet som opplever verden gjennom disse simulasjonene?

1
Demonslayer Han mente jo ikke å påpeke noe så opplagt at dersom du er bevisst så må du eksistere. Han mente jo at det er det eneste vi kunne være sikre på. Jeg opplever å være bevisst og det e...

men kan du bevise bevistheten? at du eksisterer fysisk kan du bekrefte ved å se og føle,men at "jeg tenker" beviser vel ikke bevistheten. Du kan si: "jeg tenker at jeg tenk at jeg tenker..." men det er jo bare å grave seg ut av bevistheten, ikke å komme seg inn i den for å vise at den er der. uten å vite hva som er til grunn kan du jo vel ikke bevise det?

1

Øh....nå er jo sansningen noe som gjengir kun illusjoner, dvs.re-presentasjoner av noe som eksisterer. For at en illusjon skal kunne finnes, må den være en illusjon av noe. Altså må eksistens til for å skape illusjoner. Vår bevissthet skaper ikke eksistens, det er eksistens som skaper vår bevissthet. Vi begynte å sanse lenge før vi fikk en refleksiv tolkning/vurdering av at vi sanser. Mennesker sanser ikke noe "slik det er". Vår sansning er bare en av mange mulige. Altså er vår sansning et forsøk på å klassifisere ulike former og variasjoner av energi. Tenkningen kom lenge etter sansningen. Så man kan tolke Descartes slik: "Da jeg begynte å tenke at jeg er, forsto jeg at jeg er".

Jeg kan jo selvsagt ta helt feil:)

1
OpMiFu men kan du bevise bevistheten? at du eksisterer fysisk kan du bekrefte ved å se og føle,men at "jeg tenker" beviser vel ikke bevistheten. Du kan si: "jeg tenker at jeg tenk at jeg...

Det eneste vi kan *bevise*, er eksistens. Det er umulig å motbevise eksistens. Det er svært lett å bevise eksistens. Det at vi har en dialog på internett er i seg selv eksistens. Men der stopper det. Alt utover "eksistens" er illusjoner. Dvs.det er fremdeles noe som finnes, men vår måte å sanse og forstå det på er *vår* måte. Et forsøk. Eller en illusjon om man vil.

1
Planeswalk Det eneste vi kan *bevise*, er eksistens. Det er umulig å motbevise eksistens. Det er svært lett å bevise eksistens. Det at vi har en dialog på internett er i seg selv eksistens. M...

Jeg tror dere legger litt for mye i dette egentlig.

Grunnen til at Descartes kom frem til dette, var at han ville finne noe han kunne være sikker på, for å ha et utgangspunkt å basere _viten_ på. Han sa derfor at han skulle tvile på alt som det logisk sett gikk an å tvile på. Det han endte opp med til slutt var at han kunne ikke tvile på at han selv tviler. Altså, at uansett om det ikke eksisterer noenting rundt ham, så eksisterer iallfall han.

Derav setningen "Cogito ergo Sum".

Denne oppdagelsen førte så til nye "oppdagelser", for nå hadde han et utgangspunkt. Han tenkte som så at; siden han tvilte, så var han ikke perfekt. Og siden han visste at han ikke var perfekt, så måtte han ha en forestilling om noe perfekt. Og en forestilling kan aldri være større enn det den avspeiler, ergo finnes det NOE perfekt. Og noe som er perfekt kan bare være Gud. Ergo finnes Gud.

Dersom dere vil kan jeg fortsette med resten en annen dag, men dere skjønner opplegget.

---------------------------------------------------------------------- "640 kb burde være nok for hvem som helst" - Bill Gates "Når folk er enige med meg, får jeg alltid følelsen av at jeg må ta feil" - Oscar Wilde

1
OpMiFu men kan du bevise bevistheten? at du eksisterer fysisk kan du bekrefte ved å se og føle,men at "jeg tenker" beviser vel ikke bevistheten. Du kan si: "jeg tenker at jeg tenk at jeg...

OpMiFu skrev: "men kan du bevise bevistheten? at du eksisterer fysisk kan du bekrefte ved å se og føle,men at "jeg tenker" beviser vel ikke bevistheten."

Du tviler på at man kan bevise bevisstheten ved å tenke, men kan du tvile på at du tviler? Kan du tvile på at du tenker? Nei, mener Descartes, og derfor er tekning det eneste sikre. Og siden han tenker, så må han også eksistere. Sansene er derimot ikke sikre. Vi vet for eksempel at vi kan ha hallusinasjoner, og hallusinasjoner er ikke virkelighet. Derfor kan vi ikke være sikre på sanseinntrykkene.

1
Gringorilla Jeg tror dere legger litt for mye i dette egentlig. Grunnen til at Descartes kom frem til dette, var at han ville finne noe han kunne være sikker på, for å ha et utgangspunkt å bas...

Gringorilla skrev:

"Grunnen til at Descartes kom frem til dette, var at han ville finne noe han kunne være sikker på, for å ha et utgangspunkt å basere _viten_ på. Han sa derfor at han skulle tvile på alt som det logisk sett gikk an å tvile på. Det han endte opp med til slutt var at han kunne ikke tvile på at han selv tviler. Altså, at uansett om det ikke eksisterer noenting rundt ham, så eksisterer iallfall han.

Derav setningen "Cogito ergo Sum".

Denne oppdagelsen førte så til nye "oppdagelser", for nå hadde han et utgangspunkt. Han tenkte som så at; siden han tvilte, så var han ikke perfekt. Og siden han visste at han ikke var perfekt, så måtte han ha en forestilling om noe perfekt. Og en forestilling kan aldri være større enn det den avspeiler"

--Så langt har (din forståelse av) Descartes rett. Men så går han rett i baret...:

"ergo finnes det NOE perfekt. Og noe som er perfekt kan bare være Gud. Ergo finnes Gud."

---Det blir på nivå med: Nå fryser jeg så ille, at jeg blir såpass utålmodig at jeg ikke gidder å se kampen ferdig, så jeg stikker hjem. Descartes var viktig for sin tid, men kom rett og slett ikke lenger. Descartes kunne ikke forstå *hvorfor* mennesker har en forestilling om noe perfekt. Denne forestillingen eksisterer kun fordi vi utvikler oss. Fordi verden er i endring. For å kunne ha en forestilling om at noe ikke er i endring, dvs.perfekt, må man ha en trang til å nå det perfekte. Altså må man være i utvikling/endring. Troen på det perfekte har sitt grunnlag i en gammel sivilisasjonsbasert forestilling om stillstand. Man trodde at jorda sto i ro, og senere trodde man at sola sto stille. Denne typen paradigme er basert på en opplevelse av at noe er i stillstand. Det er naturlig for mennesker å tenke slik, fordi vår daglige verden framstår som noe som står i ro.

Det blir en slags komb.av instinkter, samfunnsenighet og sansning som sørger for opplevelsen av at noe kan være perfekt eller i stillstand, eller upåvirket.

1
Persona OpMiFu skrev: "men kan du bevise bevistheten? at du eksisterer fysisk kan du bekrefte ved å se og føle,men at "jeg tenker" beviser vel ikke bevistheten." Du tviler på at man kan be...

Persona skrev: "Kan du tvile på at du tenker? Nei, mener Descartes, og derfor er tekning det eneste sikre. Og siden han tenker, så må han også eksistere. Sansene er derimot ikke sikre. Vi vet for eksempel at vi kan ha hallusinasjoner, og hallusinasjoner er ikke virkelighet. Derfor kan vi ikke være sikre på sanseinntrykkene."

---Jeg vil snu på dette, og si at vi ikke kan være sikre på sanseinntrykkene FORDI det finnes hallusinasjoner som ikke kan finnes i mindre grad enn noe annet. Eller fordi mennesker ikke er alene. Andre vesener (f.eks.insekter) har et helt annet sanseapparat og får følgelig en helt annen oppfatning av virkeligheten. Vi kan slett ikke være sikre på at mennesker er perfekte, tvert om er det sannsynlig at mennesker er langt fra perfekte. Det vil innebære at vår sansning er utilstrekkelig, og bare et skudd i blinde. Det betyr at måten å oppfatte noe på, er subjektiv uansett, men vår subjektivitet "forstørres" med utviklingen, altså blir vi litt mer objektive for hver epoke med ny lærdom. Med all sannsynlighet er både tilværelsen som vi noensinne kan forestille oss, uendelig, og tilværelse vi ikke vil kunne forestille oss overhodet vil også måtte finnes.

Det spesielle med mennesket, er at vi reflekterer. Cogito ergo sum, vi tenker (refleksivt), derfor har vi et inntrykk av at vi er. Fordi vi har et inntrykk av at vi er, er vi.

1
Planeswalk Persona skrev: "Kan du tvile på at du tenker? Nei, mener Descartes, og derfor er tekning det eneste sikre. Og siden han tenker, så må han også eksistere. Sansene er derimot ikke si...

For å si det litt enklere kanskje: Vår opplevelse av eksistens = beviset på eksistens. Fordi alt som oppleves av oss, oppleves som menneske, ikke som et perfekt vesen. Dermed må vår (artssubjektive) opplevelse bety at vi har en link til noe annet. Men så må vi også gå ut fra at det finnes noe som vi aldri kan sanse.

1

Lignende innlegg

Politikk - Norsk erdetslik Siste svar

Sånn blir det når en bonde skal styre . . . . .

Sånn blir det når en bonde skal styre både skatt og finans, han har neppe peiling / kunnskap om noen av delene. Bønder betaler jo ikke mye skatt, de får for det meste subsidier. Og kalkulatoren til Ve...
Bilde

Smalt til mot Vedum: – 26.000 nordmenn tapte sparepengene sine

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum vil tredoble skatten for fiskerinæringen og hisser opp en hel næring.


Bilde www.msn.com
2
32 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Sabotasje på norske rør

Hvem vil det ramme? Hva skjer med fisken? Biden er den eneste som tjener på sabotasje. Russerne vender seg østover. Hva skjer om det blir atomkrig? Tjernobyl radioaktivt materiale kom over Norge i 1...
2
10 svar
Aktuelt nostalgikern Siste svar

Iran-demonstrasjonene.

Er dette uten interesse her på sidene? Men kan noen forklare hvordan det skal tolkes at man i Søndagsrevyen 2. okt. (på NRK) kan se minst et par kvinner som står i første rekke iført nettopp dette ho...
1
15 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Ikke ytringsfrihet i Norge

I og med at Hulsker må møte i retten for ting han har sagt i fylla så kan vi konstatere at Norge ikke har ytringsfrihet. Norge er en totalitær stat hvor takhøyden for hva som kan sies har blitt for la...
3
9 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Norge har ikke ytringsfrihet

Ser at høyesterett har innskrenket ytringsfriheten i Norge iflg TV2 Nyhetene om hatefulle ytringer. JEG ANBEFALER FOLK Å GÅ RETT HJEM ETTER JULEBORD. Norge har ikke ytringsfrihet. BOIKOTT BARENE!
2
7 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Motbydelig journalistikk

Nå går media mer og mer over til å vise likposer hver kveld så må man spørre hvem de tror de forteller historien sin til. Både NRK og TV2 ødelegger unge mennesker med dette. Ingen nordmenn skal ut i...
2
5 svar

Borgerlig flertall med Venstre og KrF under sperregrensen

NRK - Borgerlig flertall med Venstre og KrF under sperregrensen En ny meningsmåling viser at borgerlig side har flertall på Stortinget, selv med Venstre og Kristelig Folkeparti under sperregrensen
Bilde

Borgerlig flertall selv med Venstre og KrF under sperregrensen

En ny meningsmåling viser at borgerlig side har flertall på Stortinget, selv med Venstre og Kristelig Folkeparti under sperregrensen.


Bilde www.nrk.no
1
4 svar
Laster...