* Hva er lykke?

Tja.

Lykke er vel å leve i fred og harmoni med andre- og seg selv.

Men når jeg ser Dagsrevyen, lurer jeg på om de bør skifte navn til Dødsrevyen.

Det er jo flere kriger på jord enn det er mygg i de dype skogene i Hedmark, en varm sommerkveld.

Akk ja...

1

Vi reflekterer og undrer oss over spørsmål som ofte melder seg i våre liv.

Kor mange liv har du?

Spørsmål om meininga med livet har som premiss at det er skapt av noko/nokon som har hatt ei hensikt med det. I naturen tener individa til at arten held seg ved lag/ekspanderer.

Vondskapens problem er ei metafysisk forklaring på motsetnader/interessekonfliktar/mangelsituasjonar osb som fører til drap, krig, ran ol. Omgrepet tener også til å orsaka eigne haldningar og handlingar, ikkje minst i krig. I kampen mot "vondska" er visst alt tillati. Bombing ikkje minst.

1

Hvis du ønsker en dialog om dine eksistensielle tema,hadde det vært bra om du selv hadde sagt litt om hva du selv tenker om begrepene 'lykke', 'frihet' , 'mening', osv. Da kunne du lettere ha 'styrt' dialogen dit du vil ha den. For er det noe som er det primære hva angår det menneskelige liv ( det enkelte menneskets liv), så er det at det er subjektivt. Og svarene på dine spørsmål blir da også subjektive, dvs. en kan føye til "for deg" på disse spørsmålene.

Det var bare et tema uten spørsmålstegn, 'Det ondes problem'.Kanskje fordi dette er noe allmennmenneskelig , og ikke egentlig noe subjektivt, som 'problem' betraktet. Annet enn at en kanskje kan lure på hva ondskap egentlig 'er', hva som er dens natur og opphav, etc.

Det er vel først og fremst de troende som opplever det som et 'filosofisk' problem. Dvs. erkjennelsen av at ondskapen er menneskelig, og at mennesket er skapt " i Guds bilde".

Jeg er ikke en kristen, og kan dermed trygt konstatere at det for meg forholder seg motsatt: "Gud er skapt i menneskets bilde"

Da får man en bedre innfallsvinkel, om en kan si det slik :).

1

Hva er Lykke?

Lykke er en rus, lykkerus når du har det bra og bekymringsfritt. Et lykkelig liv finnes ikke, mesteparten av tiden er man verken lykkelig eller ulykkelig, mest likegyldig. Jeg tror folk forvirrer et lykkelig liv med et bekymringsfri liv. Det kan ikke oppnås, men det kan forebygges.

Hva innebærer vennskap?

Det du legger i det, du trenger ingen god grunn for å være venn med noen og komme overens, det spiller egentlig ingen rolle. Svaret er subjektivt ikke objektivt.

Hva er det ondes problem?

Finnes det noe ondt? Eller er man bare misfornøyd med resultatet?

Hva er frihet?

Total frihet er vel at alle kan disponere tiden og handlingene sine til akkurat det de vil uten noen dårlige konsekvenser. Men det er ikke sånn verden funker, selv ikke for dyrene i det "fri".

Hva er meningen med livet?

Ingenting. Vi er kun et biologisk resultat av våre forfedre og vår naturlige instinkt er å overleve for så å reprodusere oss. Det er ikke vi som skal "leve" det er genene våres. Det er derfor folk med dårligere gener har en tendens til å ofre seg for folk med bedre gener. Det faktum at folk heller vil satse på sitt individuelle liv og selvrealisering framfor å reprodusere seg viser seg som en feil i naturens biologi. Ikke bryr de seg om sin egen arts fremtid, men de er også deltagelig med på å ødelegge det globale miljøet. Det at de også vil ha en bærekraftig og miljøbevisst fremtid for jordkloden samtidig som de heller vil selv realisere seg selv framfor reprodusere er en motsetning.

Hva er en god hjelper?

Svaret er igjen subjektivt, ikke objektivt.

1
Laster...