En æra er dessverre over. 2. desember stenger VGD.no. Mer info.

Forsvar

vif_support

AP - Kronikk: Skal vi fortsette med hodet i sanden

Robert Mood - Skal vi fortsette med hodet i sanden?

http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Kronikk-Skal-vi-fortsette-med-hodet-i-sanden--Robert-Mood-602672b.html

Leser kronikken til R. Mood. Er enig med noe av det han skriver at vi trenger etterretninger og kampfly, men spesialstyrker ?? Vi trenger ikke spesialstyrker i Norge. Vi trenger allmenn verneplikt, et slagkraftig Heimevern. Fallskjermjegere og kystkommando kommer ikke til å stoppe en invasjon. Telemarks-bataljonen kan forsvares da de oppfyller Norges forpliktelser i utlandet, men utover det, nei...

Også lurer jeg på. Trenger vi i det hele tatt en marine? Slik jeg ser på det trenger vi bare kystvakt og noen mineleggere. Enorme summer går til skip og ubåter, men hva får Norge ut av investeringene i form av forsvar ? Jeg tror ikke vi får ut forsvar i henhold til kroner fra Marinen. Og hva med garden ? Penger rett ut vinduet. For ikke å snakke om alle tomter, festningsverk, eiendommer forsvaret må vedlikeholde.

Her er det mye penger å hente inn så vi slipper å gå utover 2%

2
21 svar
hjbjerke [sitat…] Spesialstyrkene brukes til å "ligge på dypet" (f.eks. bak motpartens linjer hvis man tenker seg litt definerte fronter) og drive oppklarning, så det er en fordel å ha diss...

mente selvsagt: "i tillegg til ubåter og fregatter burde vi hatt et antall korvetter og i tillegg fartøyer av størrelse som de gamle MTB'ene og MKB'ene (små fartøyer med mannskap på ca 20) , som kunne skjules i fjordarmer og blant øyer.

2
DavidSkruiz [sitat…] Egne styrker skal du se langt etter, i den mikroskopiske "liksom hæren" til Norge.

Nå tok du dette ut av sin sammenheng. Jeg svarte på vif_support sitt utsagn om at vi ikke trengte spesialstyrker/jegerkommandoer. Selvsagt trenger vi en sterkere hær enn det vi har og i tillegg til HV - det er vi ikke uenige om. Norge trenger et sterkt og helhetlig forsvar, med nok "støvler" på bakken, i fly og på dekk.

2

Snakker om bortkastede penger....

Klarer bare ikke ta innover meg hva et land uten en hær skal med forsvarets spesialkommando, fallskjermjegere og marinejegere??

2

men spesialstyrker

Spesialstyrkene brukes til å "ligge på dypet" (f.eks. bak motpartens linjer hvis man tenker seg litt definerte fronter) og drive oppklarning, så det er en fordel å ha disse, også i forbindelse med vanlig rekognosering. Disse kommer i tillegg til "oss vanlige" soldater i f.eks. HV og er ikke "i konkurranse" med oss. Som du sier: Forsvarets Spesialkommando/Jegervåpenet vil aldri kunne stoppe en fiende allene, men kan brukes til å samle informasjon som er til hjelp for resten av forsvaret - noen ganger får de spesialoppdrag utover dette.

Trenger vi en marine? Ja med en kystlinje på grovt sett 25 000 km så trenger vi det, men i tillegg til ubåter og fregatter burde vi hatt et antall fregatter og fartøyer av størrelse som de gamle MTB'ene og MKB'ene - små fartøyer med mannskap på ca 20 , som kunne skjules i fjordarmer og blant øyer.

Jeg kan ikke se at det er noen krise om vi går utover 2% av nasjonalbudsjettet, så lenge vi har et relevant forsvar.

HV utgjør ca 3% av forsvarsbudsjettet - allikevel skal det kuttes, noe jeg finner underlig da man allerede omtrent har halvert styrken fra ca 83 000 til rundt 45 000. HV er det eneste reelle territorialforsvar vi har - hæren har en styrke på ca 3 bataljoner.....

1

Jeg mener bestemt at bruke penger på en spesialsoldater og en bitteliten marine blir feil. Overfør heller pengene til hær/heimevern. Det er der et reelt forsvar vil ligge.

Hva har spesialkommandoer opprettet av avgjørende handlinger for en krig. Ingen. Sånne gamle alkishistorier om kompani Linge og SOE hører med til fortiden.

"Ligge dypt" ? Tror du virkelig vi trenger tropper til å ligge dypt om vi noen gang blir angrepet. Vi kommer til å ha mer en nok med å forsvare oss.

1
vif_support Jeg mener bestemt at bruke penger på en spesialsoldater og en bitteliten marine blir feil. Overfør heller pengene til hær/heimevern. Det er der et reelt forsvar vil ligge. Hva har...

"Ligge dypt" ? Tror du virkelig vi trenger tropper til å ligge dypt om vi noen gang blir angrepet. Vi kommer til å ha mer en nok med å forsvare oss.

Ja, de vil trenges for å få et så godt bilde av motparten som mulig. Jeger/spesialsoldatfunksjonen er blant annet å gi militære enhetssjefer en oversikt over hva som skjer i områder som ikke er direkte observerbare for egne styrker - og derved kanskje minske muligheten for overraskelser.

1

Mood har selvsagt helt rett. Norges forsvar har aldri vært svakere noensinne i moderne tid. Vi hadde faktisk et mye sterkere forsvar den 8.april, dagen før Tyskerne kom.

Vi er vel det eneste landet i verden snart uten en hær. Og snart blir vi kanskje det eneste landet uten helikopter til hæren.

Dessuten, uten allmenn verneplikt for et så lite land som Norge, så er det bare å glemme et invasjonsforsvar. Et par ninjaer vinner aldri en krig, langt derifra.

1

Vi må ha et sjøforsvar, ellers vil vi bli helt utmanøvrert. Men som med hæren vår, kan vi nok bare håpe på at sjøforsvaret klarer å "holde fortet" til hjelp kommer. Det er jo en stor fordel for allierte om de slipper å invadere et allerede okkupert Norge for å hjelpe oss. For eksempel. Sjøforsvaret må være såpass at det kan utgjøre en reell trussel mot en invasjon fra sjøen.

Slagkraftig HV blir litt feil. Poenget med HV var vel egentlig å sikre mobiliseringen av Hæren. Eventuelt sinke en fiende til hæren, med all sin slagkraft kunne komme og redde dagen. Hva HV skulle gjøre på sikt i en langvarig konflikt vet jeg ikke, men jeg ser for meg at de hadde gått tilbake til det sivile igjen eller blitt sendt til Hæren for å erstatte tap. Eventuelt hatt stående vakthold av viktig infrastruktur.

At HV har tatt over det territorielle ansvaret fra den gamle mobiliseringshæren gir lite mening. HV er ikke trent eller utrustet for det. Det må i så fall en stor omorganisering til. Jeg vil tro at man må organisere HV i større enheter, sansynligvis i bataljoner som et minimum. Men da flytter man samtidig HV nærmere Hæren. Muligens kunne man bare slå disse to sammen. Lokale infanteribataljoner og en "regional" brigade som kan slukke branner. Men selv dette ville nok kostet mer enn hva politikerne våre vil bevilge.

Sånn som ting er i dag er uansett bakvendt. En eneste brigade, med tre "kampbataljoner". Disse er spredd ut geografisk over halve Norge. De er også spredt typemessig, panserbataljon, mekanisert infanteribataljon, lett infanteribataljon. It's a mess. Ikke noe eget luftvern.

Spesialstyrker er en stor fordel, men kanskje ikke nødvendig. De vil sikkert øke hærens effektivitet betraktelig. Men om pengene vi bruker på dem ville gitt mer pang om de ble brukt på ordinære styrker vet jeg ikke.

1
Bekkelokk Vi må ha et sjøforsvar, ellers vil vi bli helt utmanøvrert. Men som med hæren vår, kan vi nok bare håpe på at sjøforsvaret klarer å "holde fortet" til hjelp kommer. Det er jo en st...

Poenget med HV var vel egentlig å sikre mobiliseringen av Hæren.

Ikke bare, intensjonen med HV var også at det skulle være den stedlige/lokale delen av Forsvaret. Mobiliseringshæren skulle settes inn der det trengtes (i nord for eksempel).En viktig del av de tidligere rep øvelsene i hæren var nettopp oppsetting og frakt av hærstyrker nordover. HV skulle tidligere (når vi hadde en hærstruktur av noe substans) underlegges kommandostrukturen i hæren: ved et gitt antall oppmøtte i HV (tror det var 70% av mannskapene møtt), skulle kommandoen over dem overføres til (infanteri)regimentene - dvs: HV distriktene var kun "oppsettende" enheter. På grunn av den begredelige utviklingen av hæren og nedleggelse av diverse hærregimenter har HV blitt det eneste territorielle delen av forsvaret av noe størrelse.

1
Bekkelokk Vi må ha et sjøforsvar, ellers vil vi bli helt utmanøvrert. Men som med hæren vår, kan vi nok bare håpe på at sjøforsvaret klarer å "holde fortet" til hjelp kommer. Det er jo en st...

Poenget med HV var vel egentlig å sikre mobiliseringen av Hæren

Hvilken hær?

Mobiliseringshæren er borte...

HV som er delt i 2 med HV-I og HV-F er mobiliseringshæren, der HV-I mobiliserer først med sine 2000-3000 mann(Som er litt mindre enn Hæren fullt mobilisert). Deretter HV-F med sine 40.000 mann. Hærens oppgave er å holde brohodene som NATO allierte trenger for å lande i Norge(Noe som kan ta fra 1 til 3 måneder ifølge NATO øvelser der QRF styrker ble aktivert).

1
vif_support Jeg mener bestemt at bruke penger på en spesialsoldater og en bitteliten marine blir feil. Overfør heller pengene til hær/heimevern. Det er der et reelt forsvar vil ligge. Hva har...

hva spesialkommandoer har gjort etter WWII? de har operert på Balkan, Irak, Afghanistan, Mali, Somalia for å nevne noe. de har vært helt avgjørende for at norske/allierte operasjoner har blitt gjennomført på bakgrunn av kvalitetsetteretning, blant annet. de nyter stor respekt I det internasjonale spesialkommandomiljøet og regnes som å være I verdensklasse.

de deltar også I ekstremt vanskelige situasjoner som ordinære mannskap ikke er trent til. de har vært I sving ved gisselsituasjoner, bl a I India.

de bistår også politiet I ekstremsituasjoner, som kapringsepisoden på Torp.

man trenger ALLTID kompetente menn som kan "ligge dypt", særlig ved et angrep. deres oppgave er ikke det samme som infanteriets.

jeg har ikke hørt noen gode argumenter her for å legge ned miljøene, foruten pengespørsmålet. uten denne type spisskompetanse blir Norge et meget mer sårbart land, bade I fred og konflikt.

1
vif_support Snakker om bortkastede penger.... Klarer bare ikke ta innover meg hva et land uten en hær skal med forsvarets spesialkommando, fallskjermjegere og marinejegere??

Snakker om bortkastede penger....

angående marinen.. I en tid der det desverre hardner til igjen I nordområdene, er det avgjørende å ha kapabel militær tilstedeværelse også til sjøs. det er ille nok som det er.

problemet er F35-kjøpet, som binder opp så mye ressurser. DER snakker vi bortkastede penger!

men det kunne man ha løst ved å handle fabrikknye F16 istedetfor til en langt billigere pris pr enhet (ca 20 mill USD versus ca 90 mill for F35).

F16 produseres fortsatt, med mye moderne snadder installert. I tillegg har vi infrastruktur og spisskompetanse både teknisk og taktisk.

1
vif_support Snakker om bortkastede penger.... Klarer bare ikke ta innover meg hva et land uten en hær skal med forsvarets spesialkommando, fallskjermjegere og marinejegere??

Et knippe ninjaer har ingen verdens ting med et invasjonsforsvar å gjøre, men man må huske på at dagens norske militærvesen er et resultat av at den kalde krigen er forbi....ingen framtidig trussel var fasiten fra "ekspertene"

Så en ikke eksistertbar landsstyrke er selvsagt et resultat av denne utopien....et land uten framtidige trusler.

1
Vigilius_Osloensis [sitat…] angående marinen.. I en tid der det desverre hardner til igjen I nordområdene, er det avgjørende å ha kapabel militær tilstedeværelse også til sjøs. det er ille nok som de...

problemet er F35-kjøpet, som binder opp så mye ressurser. DER snakker vi bortkastede penger!

Ja vi burde også kvitte oss med luftforsvaret.

Prikken over I'en liksom. Eneste vestlige land i verden uten luftforsvar.......

1
DavidSkruiz Et knippe ninjaer har ingen verdens ting med et invasjonsforsvar å gjøre, men man må huske på at dagens norske militærvesen er et resultat av at den kalde krigen er forbi....ingen...

nei men det har heller aldri vært hensikten med disse spesialkommandoene.

de har sin funksjon, og har åpenbart livets rett, ut fra dagens trusselbilde og relevante risikovurderinger som kompetetente sikkerhetsmyndigheter anbefaler basert på kvalifisert info fra de forskjellige INT-kategoriene.

man agerer alltid ut fra samtiden, så at man valgte å skalere ned forsvaret den gangen, er ikke så underlig. og prioriteringene endrer seg. vi er medlem av en alliance der vi har forpliktelser, det teller også.

men at man ikke begynner å planlegge en styrking av vårt invasjonsforsvar I tider som disse, er ubegripeligt. utover at ingen politikere har noe annet for øye enn budsjett. tragisk.

1
Vigilius_Osloensis nei men det har heller aldri vært hensikten med disse spesialkommandoene. de har sin funksjon, og har åpenbart livets rett, ut fra dagens trusselbilde og relevante risikovurderinge...

nei men det har heller aldri vært hensikten med disse spesialkommandoene. de har sin funksjon, og har åpenbart livets rett

Det var ikke problemstillingen. Problemet er at en mikroskopisk spesial ressurs har begrenset verdi sammenlignet med en hær, i et invasjonsforsvar perspektiv.

Man trenger en hær for å kjempe mot en invasjon, og Norge har ingen hær, og heller ingen hær å mobilisere.

Norge skulle ikke ha en trussel i framtiden etter den kalde krigen har ekspertene spådd, så derfor står vi uten en hær i dag.

Bare å vedkjenne seg fakta.

1
DavidSkruiz [sitat…] Det var ikke problemstillingen. Problemet er at en mikroskopisk spesial ressurs har begrenset verdi sammenlignet med en hær, i et invasjonsforsvar perspektiv. Man trenger...

hør... jeg er ikke på noen måte uenig med deg I forhold til invasjonsforsvar, jeg deler din bekymring der. men en spesialkommando har en stor Verdi når den dagen kommer at man kommer I ekstremsituasjoner der man ikke kan forvente at ordinære tropper eller politifolk kan løse situasjonen.

vi bør helt klart ha en stående hær som er mange ganger større enn I dag.

men den spesielle ressursen har vist seg I alle kriger I moderne tid å være verdifull. og noen ganger har slike ressurser vært avgjørende I sivile situasjoner. la oss si Torp. hvor mange offentlige norske organer har skarpskyttere? her var det instrumentelt å ha en skarpskytter for å få kontroll på situasjonen.

George Orwell:

"Folk sover trygt I sine senger fordi røffe men med våpen står klare ved grensen for å drepe for deres skyld."

1

Lignende innlegg

Politikk - Norsk frode57 Siste svar

Ekstrem Fredric Hauge

Det var en ekstrem Fredric Hauge og Bellona som aksjonerte mot bedrifter i Norge. Det husker de av oss som er gamle nok. Hva har skjedd? Kanskje kjøpt og betalt? Og aksjonene på Munch museet og Vigela...
1
5 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Heia arabiske land

Man kan ikke noe annet enn å glede seg over arabiske lands fremgangen i fotball. Fotball er verdens største idrett. Det er morsomt når vi ser hva tribunejubel betyr. Og hvilken revansj for vestlige hy...
1
4 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

1000 drept i brann siden år 2000

Det ikke det glupeste en kan gjøre å bygge hus i tre. Det er for brennbart til å være trygt byggematerialer. Det bør også bli forandring på brannmeldere som brukes. De bør ha både faststrøm 230 V og...
1
4 svar

En stolt regjering . . . . ?

Jeg må si at jeg aldri har hørt så mye pissprat fra en politiker, som fra Mjøs Persen når hun snakket seg bort hos Fredrik Solvang (eller Skavlan som Hansson fra MDG kalte ham). Men jeg regner med at...
Bilde

Matkøene eser ut i Norge: Vil presse Støre

Matkøene vokser over hele landet. – Ingen skal være i tvil om at det er det vi er mest opptatt av når vi forhandler budsjett, sier SV-lederen.


Bilde www.msn.com
1
4 svar
Aktuelt nostalgikern Siste svar

Lesestoff for Norges Bank..

Sentralbanksjefen har uttalt at også den siste renteøkningen er noe som egentlig er/blir uproblematisk for "folk flest"... Så nye økninger er varslet i desember. Det er visst et slags "press" der ute...
1
5 svar

En upopulær regjering . . . . .

I linken står det bl.a,: "Det medfører høye energipriser, flyktningstrøm og det medfører høye matvarepriser. Dette rammer alle sammen. Men det rammer mest de som har minst fra før. Det er regjeringen...
Bilde

En upopulær regjering får nok en utfordring i fanget: — Dette rammer alle sammen

Møter 2023 med at flere nordmenn sliter med å få endene til å møtes, samtidig som det ventes en stor flyktningstrøm.


Bilde www.msn.com
1
3 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Vinter i øst

Hva stoppet Napoleon og Hitler i øst.? Russere er noen kynikere. Nato har gitt Ukraina enorme mengder våpen . Hva med å sende bøtter med strøm? Europa er igjen i krig med Russland. Når går EU land og...
1
2 svar
Laster...