Og om dere ikke tror meg; Kontakt Mads Gilbert, professor II i akuttmedisin, ved Universitetssykehuset i Tromsø. Han kan fortelle dere hvor viktig 339 Skvadronen og 139 Luftving er for oss i nord.

Det er vel ikke så ofte at Mads Gilbert er på linje med to topper i forsvaret - nemlig Kjell Grandhagen (tidl. sjef E-tenesten) og Harald Sunde (forrige Forsvarssjef) som begge mener det er helt feil å legge helikoptertjenesten til Sør-Norge - pga. viktigheten med å ha muligheten for medevac nær skadestedet. Når helikopterne befinner sig på Rygge - er det ikke mulig.

Men nå har vi fått en ny forsvarsminister som for første gang siden 1999 er en som selv har avtjent førstegangstjeneste og derfor skulle ha bedre innsikt enn de foregående damene som selv er uten egen militær erfaring - og i tillegg er Bakke-Jensen selv FN-veteran fra UNIFIL. Han vil av egen erfaring vite hvor viktig det er for både moral og stridsevne at man vet at om man blir såret i strid så er helikoptervingen der bak deg. At de som har kommet med dette forslaget ikke har brukt de erfaringene som Helivingen har gjort både i Bosnia og i Agahnaistan sier vel sitt om hvilke prioriteringer man har gjort.

Som tidligere selv UNIFIL-veteran og sjef for Hærens sanitet - deler jeg både Gilbert og de to generalene sitt syn på denne saken. Det vil være helt ødeleggende for stridsevnen å flytte helikoptrene som er nøkkelen i evakuering av syke og sårede til Sør-Norge.

1
Laster...