Fotball - Norsk

KS-Tooor

Bruk av spillere for reservelaget

Hei,

Er det noen som kan fotballregene her?

Er det lov aa bruke spillere som har startet siste kamp i 4 div for reservelaget i lavere divisjoner?

Takk !

1
41 svar

HAr du startet sist a-kamp kan du ikke spille b-kampen etterpå....Kommer du innpå ila a-kampen kan du spille b-kampen..

Mener det samme gjelder for forholdet mellom 2.- og 3.lag også

1

Er ihvertfall ikke lov å spille en toer kamp i en tippeligaklubb dersom man startet en kamp i tippeligaen.

Bør vel være samme reglene nedover i systemet, uten at jeg vet det helt sikkert.

1

NFFs kampreglement § 2-11 (2):

Spiller det høyere rangerte laget i serie, hvor det er tillatt med inntil sju innbyttere på elleverlag kan det totalt benyttes inntil tre spillere som ble benyttet på nærmeste høyere rangerte elleverlag i samme aldersklasse i siste obligatoriske kamp, frem til den neste obligatoriske kamp for det nærmeste høyere rangerte elleverlaget. Spiller andrelaget ved seriestart før førstelaget, er det 3 spillere som ble benyttet på andrelaget som er spilleberettiget for førstelaget i første kamp. Tilsvarende gjelder lavere rangerte lag.

Dersom klubben har flere lag i laveste divisjon, gjelder begrensningene over for all utveksling av spillere mellom disse lagene, uansett hvilken vei spillerne går.

Spiller andrelaget ved seriestart før førstelaget, er kun spillere som ikke var med fra start av i andrelagets kamp spilleberettiget for førstelaget i første kamp. Tilsvarende gjelder for lavere rangerte lag.

1
steffen_sg Ganske sikker på at da e lov og bruka 3 spillera som starta siste førstelags kamp.

Nei det e det ikke...Garantert...Ingen av de som har starta siste kamp på et høyere nivå kan spille på 2.- eller 3.laget....Bombesikkert... Fikk klage på egen klubb da en spiller som stod oppført på dommerkortet i start 11'ern spilte reservekamp dagen etter. Problemet til de som klagde va at de ikke sjekka om han faktisk spilte, nokka han ikke gjorde pga sykdom....dermed spilleberettiga på b-laget

1
KS-Tooor Steffen_sg , Er du helt sikert paa det ?
HåkonÅrstad

Jeg skal forklare: I de divisjonene hvor det er 3 bytter dvs 0., 1., 2. og 3. så er det lov å ha med maks tre spillere, som stod på dommerkortet, men ikke startet kampen.

I 4. div er det fritt med bytter og med det kan man ha med 3 spillere som stod på dommerkortet i forrige kamp, uavhengig av om de startet eller ikke.

Dette vet jeg, i motsetning til en del som spekulerer her. Er i alle fall reglene i Hordaland så da antar jeg de er generelle.

1
KS-Tooor NFFs kampreglement § 2-11 (2): Spiller det høyere rangerte laget i serie, hvor det er tillatt med inntil sju innbyttere på elleverlag kan det totalt benyttes inntil tre spillere so...

Spiller det høyere rangerte laget i serie, hvor det er tillatt med inntil sju innbytterepå elleverlag kan det totalt benyttes inntil tre spillere som ble benyttet på nærmeste høyere rangerte elleverlag i samme aldersklasse i siste obligatoriske kamp,

Hvilket innebærer at 3 spillere som spilte siste seriekamp for 1.laget kan spille neste kamp for 2.laget, evt samme forhold mellom 2.- og 3.lag og 3.-/4.-lag, hvis de spiller i serie der det benyttes inntil 7 innbyttere.

Det vil vel i praksis si 4.div, i noen kretser kan det være snakk om 5.div eller 3.div. Det var i hvert fall en del kretsvise tilpasninger på dette da jeg spilte for noen år siden. Da gjaldt også regelen for 4.div og nedover at det var spillere som startet siste 1.-lagskamp, så vi byttet 5 spillere etter 5 min i en 1.lagskamp for å sikre opprykk på 2.laget. Dermed hadde vi 8 1.lagsspillere på neste 2.lagskamp. Ikke noe enestående tilfelle tror jeg.

1

Spiller andrelaget ved seriestart før førstelaget, er kun spillere som ikke var med fra start av i andrelagets kamp spilleberettiget for førstelaget i første kamp. Tilsvarende gjelder for lavere rangerte lag.

Hva slags betydning har det da ?

1
HåkonÅrstad Jeg skal forklare: I de divisjonene hvor det er 3 bytter dvs 0., 1., 2. og 3. så er det lov å ha med maks tre spillere, som stod på dommerkortet, men ikke startet kampen. I 4. div...

Er i alle fall reglene i Hordaland så da antar jeg de er generelle.

Det har vært og kan sikkert fremdeles være, kretsvise tilpasninger på dette. Men vi spilte etter dette ja. 3 spillere som startet på banen i 4.div eller 3 som startet på benken i 3.div.

1

Lignende innlegg

Laster...