......er det egentlig bare ca 26% som har det bra da?

Evt noen med mer enn ett problem.

Nå skal jo "alle" slite for tiden. Hvor klart er depresjon definert. I et helseperspektiv skal det en god del til før man stiller diagnose. På folkemunne har lei seg blitt deprimert osv. Liker ikke denne opphausingen av at det er så mange som sliter med depresjon. Sekken blir for stor, litt motgang i livet opplever alle uten at det må hete depresjon. Noen sliter virkelig og trenger hjelp, mange har det bare litt trått en periode, men er ikke deprimerte. Moteplage kaller jeg det.

1

......er det egentlig bare ca 26% som har det bra da?

Det kan jo tenkes at de 6,9 prosentene som oppga at de hadde et problematisk forhold til alkohol også er blant de 23,8 prosentene som har søvnvansker, som igjen er blant de 43,3 prosentene som lider av angst og depresjoner.

Jeg tror ikke spørreundersøkelsen var utformet slik:

Har du det bra? Har du et problematisk forhold til alkohol? Har du søvnvansker? Lider du av angst og depresjon?

Kryss av for ett av alternativene.

1

Er det rart vi sliter på fotballbanen når nesten halvparten av spillerne våre er for nervevrak å regne ? Du kan se det med det blotte øye når vi spiller mot internasjonal motstand, guttene virrer rundt som hodeløse kyllinger totalt blottet for selvtillit, når så du sist en nordmann prøve å drible en utlending ? Her i Tromsø har vi en profilert spiller som ikke turde å reise med laget på treningsleir i Tyrkia fordi han var så redd for terror, ikke uventet ligger vi an til nedrykk per dags dato.

1
HarryH [sitat…] Nå kjenner vi vel ikke spørsmålsstillingen i denne undersøkelsen. Prestasjonsangst er trolig en del av hverdagen for ganske mange fotballspillere. Noe annet er det å være...

Spørsmålsstillingen kan være interessant ja. Kunne sikkert kommet inn i to av de gruppene jeg avhengig av formuleringen uten at jeg føler jeg sliter spesielt.

Dog kan man jo ta en titt på Facebook-profilen til tidligere Toppserie-keeper Ane Fimreite (hun er jo åpen om det). Ikke akkurat hyggelig lesning/bilde.

Har også hørt om en annen spiller som er sykmeldt av noen som faller inn under her.

1

Det å være fotballspiller krever en tøff psyke.

Å bli konstant vurdert før, under og etter kamp er tøft. Men samtidig er det prisen å betale for å tjene penger på idrett.

2

sexxes: Leste innlegget til Fimreite. Hun er råtøff som er åpen om et slik tema. Viktig at flere står frem slik at man kan bli kvitt stigmatiseringen av de med psykiske problemer.

Når det er sagt er dette noe som kan ramme folk uansett hva de holder på med.

1

vg.no artikkel om problemene...

Meget skeptisk til undersøkelsen.

Den virker som mange andre undersøkelser som får veldig høye tall for at det ikke er representativt for hele gruppen. Ser det er 119 som har svart av spillerne i de to øverste divisjonene - det vil si ca 1 av 6. Det er en veldig lav andel svar, og det er all grunn til å tro at de som faktisk sliter stort sett alle vil svare på en slik undersøkelse, mens de fleste som ikke kjenner seg igjen vil droppe å svare siden det ikke er relevant for deres livssituasjon.

I tillegg så er alle undersøkelser der man ikke får vite de konkrete spørsmålene umulig å ta seriøst. Som andre har vært inne på så er f.eks prestasjonsangst helt normalt og ikke noe som bør bekymre utfra et helsemessig perspektiv. Det kan selvsagt påvirke prestasjonene på banen, og det kan fort være slik de som har svart på det også har tenkt. Men det er ikke farlig å ha prestasjonsangst.

Når det kommer til depresjon så er det spørsmål om hvordan spørsmålet er stilt, seriøse undersøkelser spør konkrete spørsmål om hvordan en person har det og bruker ikke begrep som er diffuse eller som gir den som svarer på spørsmålene definisjonsmakt som fagpersonell bør ha.

Samme når det kommer til alkohol, svarer spillerne utfra hva som er optimalt for å prestere som toppidrettsutøvere eller utfra et helseståsted. Det vil sannsynligvis være problematisk for en spiller som satser hardt på fotball å ha samme alkoholkonsum som sine venner, men det er ikke noe helsefarlig i det.

Så er det selvsagt noen av de rundt 700 spillerne i de to øverste divisjonene som har alvorlige problemer og trenger hjelp. Og det skal tas på alvor, men det betyr ikke at vi skal gå god for tall fra denne undersøkelsen.

2

Skremmende tall. Ikke uventet at andelen som sliter er høyere blant fotballspillere enn resten av landet, men det som er overraskende er at det ikke jobbes aktivt med dette i klubbene. Selv om undersøkelsen er ny er det gammelt nytt at psyke spiller inn på prestasjonene i en klubb.

Får håpe denne undersøkelsen bidrar til økt fokus internt i klubbene, gjerne fra lavere alderstrinn, slik at de som sliter får hjelp. En tilleggseffekt vil være at spillerne er bedre rustet mot presset og på den måten klarer å prestere bedre.

1

Jeg nekter å tro at resultatene av undersøkelsen er en brøkdel så dramatisk som overskriften viser, selv om jeg ikke gidder å gå nærmere inn på denne. Jeg nøyer meg med å si at 40% av spillerne IKKE sliter alvorlig.

1

Om det er noen trøst for spillerne, så er sikkert tallene enda høyere blant supporterne på tribunen

1
Laster...