SAMMENLAGT ETTER 2 RUNDER

IsoGrifo7L ---10 return_of_drakkar ---9 Arakh ---8 chatin ---8 IRalyZ ---8 19thomas92 ---7 Barks ---7 bigwin ---7 Evertonion ---7 Heborres ---7 laffano ---7 liambird ---7 ObjektivtSett ---7 Elvebakken ---6 kumite ---6 aIseboy ---5 Anti_tull ---5 citano ---5 Cooger ---5 Marcus*P ---5 ms_8 ---5 Obban ---5 Ale-jet---4 lordkippe ---4 malacay3 ---4 P_Bateman---4 JODDEMM ---3 Kong_Ojo ---3 supergunners10 ---3 Ola21 ---2 pitbull007---2 chptrck ---1

rundevinnere etter 2 runder IsoGrifo7L ---2 Ale_Jet ---1 Arakh ---1 chatin ---1 IRalyZ ---1 laffano ---1 P_Bateman ---1 return_of_drakkar ---1

Det er ingen som har vunnet alene ennå i en runde, heller ikke noe Jackpot (alle 8 rette), og heller ingen smultring (alle 8 feil).

Nye kamper kommer senere.

4

RUNDE 11 FORELØPIG OPPTELLING

IRalyZ ---5

P_Bateman---5

supergunners10 ---5

Barks ---4

bigwin ---4

return_of_drakkar ---4

Evertonion ---3

laffano ---3

ObjektivtSett ---3

19thomas92 ---2

Arakh ---2

Heborres ---2

IsoGrifo7L ---2

malacay3 ---2

Ola21 ---2

pitbull007---2

chatin ---1

citano ---1

Elvebakken ---1

liambird ---1

ms_8 ---1

Obban ---1

3

Kan allerede nå slå fast at malacay er rundens store vinner med 6! av 8 riktige!:)

Sterkt!

3

SAMMENLAGT ETTER 9 RUNDER

IsoGrifo7L ---38

return_of_drakkar ---36

Barks ---34

Arakh ---32

liambird ---30

P_Bateman---30

chatin ---29

Evertonion ---29

Obban ---29

ObjektivtSett ---28

pitbull007---28

Elvebakken ---27

IRalyZ ---27

laffano ---27

Heborres ---26

ms_8 ---26

19thomas92 ---25

bigwin ---25

malacay3 ---24

Ola21 ---22

supergunners10 ---20

citano ---18

sTimen87---17

aIseboy ---14

JODDEMM ---14

kumite ---14

Cooger ---12

Ale-jet---10

Kong_Ojo ---7

Anti_tull ---5

Marcus*P ---5

lordkippe ---4

Yourexperiencemaydiffer---3

chptrck ---1

3

RESULTATER RUNDE 4

Det var 24 deltakere med et snitt på 3,42.

Delt 1.plass mellom ARAKH og ISOGRIFO7L med 6 rette.

Gratulerer.

Arakh---6

IsoGrifo7L---6

chatin---5

heborres---5

alseboy---4

Barks---4

Evertonion---4

obban---4

return_of_drakkar---4

19thomas92---3

bigwin---3

Elvebakken---3

JODDEMM---3

liambird---3

malacay3---3

ms_8---3

ObjektivtSett---3

P_Bateman---3

pitbull007---3

supergunners10---3

Kumite---2

laffano---2

sTIMEN87---2

Cooger---1

RUNDEVINNERE ETTER 4 RUNDER (EKS RUNDE 3)

IsoGrifo7L ---3

Arakh ---2

Ale_Jet ---1

chatin ---1

IRalyZ ---1

laffano ---1

P_Bateman ---1

return_of_drakkar ---1

Ingen har vunnet en runde alene, ingen har jackpot (8 av 8) og ineg smultring (0 av 8).

SAMMENLAGT ETTER 4 RUNDER (minus 1 kamp)

IsoGrifo7L ---20

Arakh ---18

chatin ---18

return_of_drakkar ---18

Barks ---15

Evertonion ---15

Heborres ---15

Obban ---14

ObjektivtSett ---14

19thomas92 ---13

bigwin ---13

liambird ---13

Elvebakken ---12

laffano ---12

ms_8 ---12

P_Bateman---12

aIseboy ---11

Cooger ---11

IRalyZ ---11

malacay3 ---11

pitbull007---10

Ale-jet---9

supergunners10 ---9

kumite ---8

citano ---7

JODDEMM ---6

Kong_Ojo ---6

Anti_tull ---5

Marcus*P ---5

lordkippe ---4

Ola21 ---4

sTimen87---2

chptrck ---1

3

RESULTATER RUNDE 1.

(vennligst si ifra om det oppdages noen feil... :) ). Det var 29 tippet, med et snitt på 4,13 rette. Det ble 4-delt 1.plass

Arakh ---6 IsoGrifo7L ---6 laffano ---6 return_of_drakkar ---6

Anti_tull ---5 Barks ---5 citano ---5 Elvebakken ---5 Evertonion ---5 Heborres ---5 liambird ---5 Marcus*P ---5 ms_8 ---5 ObjektivtSett ---5 19thomas92 ---4 bigwin ---4 chatin ---4 IRalyZ ---4 kumite ---4 lordkippe ---4 aIseboy ---3 JODDEMM ---3 malacay3 ---3 Obban ---3 supergunners10 ---3 Cooger ---2 Kong_Ojo ---2 Ola21 ---2 chptrck ---1

ALENEVINNERE 0 så langt

RUNDEVINNERE Arakh --- 1 IsoGrifo7L --- 1 laffano --- 1 return_of_drakkar --- 1

JACKPOT (alle 8 riktig) 0 så langt

SMULTRINGER (alle feil) - ingen utdelt så langt (navn vil ikke oppgis)

3

RUNDE 1 Lørdag 15.5.2021 Klokken 15:00 Aalesund – Bryne Klokken 18:00 HamKam – Stjørdals Blink Klokken 18:00 Jerv – KFUM Klokken 18:00 Ranheim – Grorud Klokken 18:00 Sogndal – Ull/Kisa Klokken 18:00 Strømmen – Raufoss Klokken 18:00 Åsane – Fredrikstad Klokken 20:00 Sandnes Ulf - Start

3

RUNDE 11 RESULTATER Det var 22 som deltok, og det ble et snitt på 2,54 rette. Stor spennvidde denne gangen. Det ble tredelt seier, med 5 rette hver.

IRalyZ ---5

P_Bateman---5

supergunners10 ---5

Barks ---4

bigwin ---4

return_of_drakkar ---4

Evertonion ---3

laffano ---3

ObjektivtSett ---3

19thomas92 ---2

Arakh ---2

Heborres ---2

IsoGrifo7L ---2

malacay3 ---2

Ola21 ---2

pitbull007---2

chatin ---1

citano ---1

Elvebakken ---1

liambird ---1

ms_8 ---1

Obban ---1

2

SAMMENLAGT ETTER 10 RUNDER

IsoGrifo7L ---42

return_of_drakkar ---40

Barks ---37

chatin ---33

P_Bateman---33

pitbull007---33

Arakh ---32

liambird ---32

ObjektivtSett ---31

Elvebakken ---30

Evertonion ---30

malacay3 ---30

laffano ---29

ms_8 ---29

Obban ---29

19thomas92 ---27

bigwin ---27

IRalyZ ---27

Heborres ---26

Ola21 ---23

supergunners10 ---22

citano ---20

sTimen87---20

aIseboy ---17

JODDEMM ---17

kumite ---16

Cooger ---12

Ale-jet---10

Kong_Ojo ---7

Anti_tull ---5

Marcus*P ---5

lordkippe ---4

Yourexperiencemaydiffer---3

chptrck ---1

2

neste runde spilles søndag 11.7 med 1 kamp og 7 kamper mandag den 12.7. Sammenlagt etter 10 runder og nye kamper kommer i løpet av onsdag (i morgen).

2

RUNDEVINNER ETTER RUNDE 9

IsoGrifo7L ---4

return_of_drakkar ---4

Ale_Jet ---2

Arakh ---2

barks---2

IRalyZ ---2

ola21---2

P_Bateman ---2

19thomas92---1

chatin ---1

Cooger---1

Elvebakken---1

evertonion---1

laffano ---1

malacay3---1

obban6---1

pitbull007---1

alenevinnere IRalyZ --- 1

Det er ingen Jackpot (8 av 8) og ingen smulringer (0 av 8).

2

FORELØPIG OPPTELLING RUNDE 9

(liste kun i rekkefølge etter innlagte tips)

return-of-drakkar---5

malacay3---5

elvebakken---3

laffano---4

supergunners10---4

IRalyZ---2

ms_8---4

arakh---4

evertonion---4

bigwin---4

ObjektivtSett---4

ola21---1

IsoGrifo7L---5

joddemm---4

liambird---4

p_bateman---4

19thomas92---2

chatin---2

citano---4

obban---4

pitbull007---3

barks---5

heborres---4

stimen87---4

2

SAMMENLAGT ETTER 8 RUNDER

IsoGrifo7L ---33

return_of_drakkar ---31

Barks ---29

Arakh ---28

chatin ---27

liambird ---26

P_Bateman---26

Evertonion ---25

IRalyZ ---25

Obban ---25

pitbull007---25

Elvebakken ---24

ObjektivtSett ---24

19thomas92 ---23

laffano ---23

Heborres ---22

ms_8 ---22

bigwin ---21

Ola21 ---21

malacay3 ---19

supergunners10 ---16

aIseboy ---14

citano ---14

kumite ---14

sTimen87---13

Cooger ---12

Ale-jet---10

JODDEMM ---10

Kong_Ojo ---7

Anti_tull ---5

Marcus*P ---5

lordkippe ---4

Yourexperiencemaydiffer---3

chptrck ---1

2

FORELØPIG OPPTELLING RUNDE 8 Rekkefølge nedenfor etter tipperekkefølge.

Resultater og sammenlagt etc. senere i uka. Se gjerne over om du har fått korrekt poengsum her så lenge.

P_Bateman---2

sTimen87---2

return_of_drakkar---1

supergunners10---2

IRalyZ---5

19thomas92---2

bigwin---1

objektivtSett---2

laffano---4

evertonion---1

ms_8---2

malacay3---1

elvebakken---2

IsoGrifo7L---2

arakh---2

ola21---3

obban---1

barks---2

heborres---2

pitbull007---3

chatin---1

citano---2

liambird---2

2

RESULTATER RUNDE 7

Det var 24 deltakere med et snitt på 2,87 rette.

Det ble 3-delt førsteplass. ***

evertonion---5

ola21---5

return_of_drakkar---5

IRalyZ---4

stiemn87---4

alseboy---3

barks---3

bigwin---3

elvebakken---3

IaoGrifo7L---3

liambird---3

malacay3---3

obban---3

P_Bateman---3

pitbull007---3

arakh---2

chatin---2

citano---2

laffano---2

ms_8---2

objektivtsett---2

supergunners10---2

19thomas92---1

heborres---1

2

Du glemte meg på poenglista.

Ull/Kisa - Fredrikstad U Aalesund - Stjørdals Blink H Bryne - KFUM H Grorud - Start H Jerv - Strømmen H Ranheim - Raufoss U Åsane - Sandnes Ulf H HamKam - Sogndal B

2

SAMMENLAGT ETTER 6 RUNDER

IsoGrifo7L ---28

return_of_drakkar ---25

Barks ---24

chatin ---24

Arakh ---23

liambird ---21

Obban ---21

P_Bateman---21

Elvebakken ---19

Evertonion ---19

ObjektivtSett ---19

pitbull007---19

Heborres ---18

ms_8 ---18

bigwin ---17

laffano ---17

IRalyZ ---16

malacay3 ---15

kumite ---14

Ola21 ---13

Cooger ---12

supergunners10 ---12

aIseboy ---11

Ale-jet---10

citano ---10

JODDEMM ---10

Kong_Ojo ---7

sTimen87---7

Anti_tull ---5

Marcus*P ---5

lordkippe ---4

Yourexperiencemaydiffer---3

chptrck ---1

førsteplasser etter 6 runder

IsoGrifo7L ---3

Ale_Jet ---2

Arakh ---2

P_Bateman ---2

return_of_drakkar ---2

19thomas92---1

barks---1

chatin ---1

Cooger---1

Elvebakken---1

IRalyZ ---1

laffano ---1

obban6---1

ola21---1

pitbull007---1

Ellers: Fortsatt ikke noe alenevinner, jackpot eller smultring

2

RESULTATER RUNDE 5

Det var 24 deltakere med et snitt på 2,96. Vinnere ble Elvebakken og Ola21 med 5 rette.

Resultater (sammenlagt etc kommer senere).

Elvebakken---5

Ola21---5

Arakh---4

Barks---4

IsoGrifo7L---4

liambird---4

P_Bateman---4

pitbull007---4

JODDEMM---3

kumite---3

laffano---3

ms_8---3

obban---3

objektivtsett---3

return_of_drakkar---3

sTIMEN87---3

Yourexperiencemaydiffer---3

19thomas92---2

chatin---2

evertonion---2

IRalyZ---2

malacay3---2

bigwin---1

Heborres---1

2
Laster...