Det er på tide å ta til fornuft, og legge naturgress på alle baner sør for Saltfjellet.

5

Skeids leder etterlyser ett godt alternativ til gummi granulat baner, før man slutter med dette fyllstoffet i kunstgresset. Granulatet som fører til store forurensingsproblemer. Iflg.Miljødirektoratets rapport ( https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/2021/april-2021/norske-landbaserte-kilder-til-mikroplast/ ) slipper hver bane ut flere tonn (basert på hva som etterfylles) hvert år. Vel alternativet finnes. Det kalles gress og har så vidt meg bekjent ingen negative konsekvenser for miljøet!

3

Miljømessige- og bærekraftrettede vedtak og valg, har jeg forståelse for, og støtter de generelt.

Men når de skal fattes rent prinsipielt, uten at det blir foretatt noen som helst konsekvensanalyse, samt at det blir gitt en rekke begrunnede innspill i forkant ang HVORFOR et valg ikke er hensiktsmessig...

...da fremstår det for meg hinsides maktarrogant å ufortrødent kjøre på videre og trumfe igjennom et vedtak.

Deretter må de som blir rammet av beslutningen (Skeid i dette tilfellet) slite med ulempene i etterkant, samt bruke masse tid, krefter og kostnader for å rydde opp.

Våkn opp miljøkåte politikere (særlig de mest grønn-sosialistiske!) Bruk litt pokkers sunn fornuft, og lytt til innspill før dere skal fatte vedtak.

Da slipper dere å fremstå som arrogante problemskapere i etterkant. Slik som i denne saken.

Pinlig. Fryktelig pinlig! 👎

4
Laster...