Det er en ting Haaland kommer til å få merke, det er at City består av mange egoister. Den eneste utvei i lengden kan være at Haaland blir nødt til å kjøre sine egne solo løp i angrepet.

2

Pep has not enough diciplin in the team when he allows players like phil to do such big mistakes.. in another job actions like that would lead to sackings..is really bad ..illojality to your organization really …i would sell such team players immediately

1
Laster...