Fotball - Premier League

DeLutte

Tippekonkurranse... Res runde 11

Rocca, Jihad, Stoke, Colombo, Treble99 og Løgith hadde alle 3 + 1 og ble rundens tippere

Videre nevner vi at alle tippernes resultater fra samtlige runder er å finne på dette forumets hjemmeside:

http://www.engelskfotball.tk

..........................................ANTALL.........ANTALL...........DE............RES ..........................................RIKTIGE.......RIKTIGE..........TOTALE.....DENNE nr...............NAVN.................TEGN........RESULTAT.......POENG .....RUNDE

1.................ryder...................18................5..................23............1 + 1

2...............Treble99................17.................6................23.............3 + 1

3,.............Peacock................19................3..................22.............2 + 0

4,.............Colombo................15............... .7.................22.............3 + 1 5.............rummenigge............14.................8.................22.............1 + 1 6,................Stoke.................17................4..................21.............3 + 1 7,................Zevs1.................16.................5.................21.............1 + 0 8................Metalis................17.................3.................20............1 + 0 9 ...........Værfast...................14.................6.................20.............2 + 1 10..............Rooster...............14.................6.................20.............1 + 0 11 ..............Toon...................17................2.................19.............1 + 0 12................fb.....................17... .............2.................19.............1 + 1 13................Trophy..............15.................4.................19.............1 + 0 14..............Palindrom............15.................4.................19............1 + 0 15,...........Fredag..................15.................4.................19............1 + 0 16,..........AtleLEEDS............14................5..................19............2 + 1 17..............fowler9...............15.................3..................18............2 + 0 18..............Oddbjoro............15.................3..................18............2 + 1 19..............Juicy................ .15.................3.................18............1 + 0 20..........Løgith....................15.................3..................18............3 + 1 21,...............Graasek...........16.................2.................18............1 + 0 22,..............Logic................13.................5.................18............2 + 0 23...............Liddell...............16................1..................17...........1 + 0 24............Furious................15.................2.................17............1 + 0 25.............Rocca................14.................3.................17............3 + 1 26............Brøyt..................13................4..................17............2 + 1 27,...............Cutthroat........12................5..................17 ...........2 + 1 28.............Origoking...........12................5..................17............2 + 0 29...........Viollet.................12.................5.................17.............2 + 2 30.............Corgan..............15................1..................16............2 + 1 31,.............hkandrea..........14.................2.................16............2 + 0 32............Boye.................14................2...................16............0 + 0 33...........Tickle.................13... ............3...................16............1 + 1 34,.............Keyser1...........13................3..................16.............2 + 1 35, .............frog................13................3...................16............2 + 1 36,........Kakjetta...............13.................3..................16............2 + 1 37.......BadSmiley.............13.................3..................16............2 + 1 38..............Keno...............12................4..................16............1 + 1 39..............alibaba............12................4..................16............1 + 1 40..........Okocha...............12.................4.................16............1 + 0 41...............radebe............14.................1.................15............1 + 0 42...........De Lutte.............14.................1.................15............2 + 0 43.............Odin.......... .....13.................2.................15............1 + 1 44..........Dr Hook..............13.................2.................15............2 + 0 45..............Geir 68...........13................2..................15............2 + 0 46..........Stiltzkin..............13................2..................15............0 + 0 47,............istari................12...............3..................15............1 + 0 48,................TOD1...........12................3.................15............1 + 0 49,............ILLH................12................3..................15............1 + 0 50,............Mariner............12.................3.................15............1 + 1 51.........Millwall4ever.........14................0.................14............2 + 0

1
16 svar

Vi ønsker å legge til rette for en god debatt på nettsidene våre, og for å kunne sikre god moderering holder vi nattestengt mellom klokken 00.00 og 08.00.

del 2:

..........................................ANTALL.........ANTALL..........DE............RES ..........................................RIKTIGE.......RIKTIGE.........TOTALE.....DENNE nr...............NAVN.................TEGN........RESULTAT......POENG .....RUNDE

52..............Hawkes............13.............. .1..................14............2 + 0 53.............Bjornast........... 13................1..................14............2 + 0 54............BillyCorgan .......13................1..................14........... 2 + 1 55.............Jihad................13................1.................14............3 + 1 56,...........Cole..................11................3.................14.............1 + 0 57..........Emin...................11................3.................14............1 + 1 58............Tsoevik..............11................3.................14............2 + 1 59........Sungod..................13................0.................13............1 + 0 60.........Kjeto....................12.................1................13............1 + 0 61.........OddSO.................12................1.................13.............1 + 1 62,..............Palcam..........11.................2.................13............1 + 0 63...........sinsengutt...........11................2.................13............1 + 0 64...........Frantic................10................3................13.............1 + 0 65.........Erot......................10................3................13............1 + 1 66..........Guru....................10................3................13.............2 + 1 67,...........Kingm................12................0.................12............0 + 0 68.......SirWalker................11................1.................12............1 + 0 69............Danield..............11................1................12............1 + 0 70......aliasmegselv............11................1................12............1 + 1 71............Bean.................10................2................12............1 + 0 72...........Vieira1................10................2................12............1 + 0 73..PowerToTheParkLane...10...............2.................12.............1 + 0 74.........Guddulf................10................2................12.............2 + 0 75.........Stretford...............10...............2.................12.............0 + 0 76........Futu.....................9.................3.................12 .............1 + 0 77............rentboy.............8.................4................12..............1 + 1 78.........Ratc...................11.................0................11.............1 + 0 79........Bakaraka.............11.................0................11.............1 + 0. 80..........redders..............11................0.................11 ...........2 + 0 81.........Pmakgreb...........10................1................11.............1 + 0 82.........StamfordB...........10................1................11............1 + 0 83,.........Elaang...............10................1.................11............2 + 0 84.............Marrern...........10................1.................11............0 + 0 85.............EivindE...........10................1.................11............0 + 0 86........Mr.Hotspur............9.................2................11.............0 + 0 87.........Bridges................9................2.................11.............2 + 1 88............Magnusml.........8.................3.................11............0 + 0 89............Fjodor...............9.................1........ .......10.............1 + 0 90,.........Pitbull007............9................1.................10............1 + 0 91.......Vieiri32..................8................2.................10............2 + 1 92............ael....................8................2................10.............1 + 0 93...........Janesaj..............8.................2................10............0 + 0 94........Vieira4eva..............9................0................9.............1 + 0 95.........Amused...............9................0................9..............2 + 0 96............Zveroa...............8................1................9..............2 + 0 97..........Carsley...............8.................1........ .......9.............0 + 0 98...........Cockerel............8................1.................9.............1 + 0 99...........Pondus29..........8................1.................9.............1 + 0 100............kakegutten......8................0.................8.............1 + 0 101.......Gambolputty........7................1..................8.............2 + 0 102........Bananen............6.................2.................8.............0 + 0 103..........Kibby...............7... ............0.................7.............0 + 0 104.............Borota...........6................1.................7.............0 + 0 105...........Neverton..........6................1.................7.............1 + 1 106...........Jotjar...............6................1.................7.............0 + 0

1
DeLutte del 2: ..........................................ANTALL.........ANTALL..........DE............RES ..........................................RIKTIGE.......RIKTIGE.........TOTALE.......

del 3:

..........................................ANTALL.........ANTALL...........DE............RES ..........................................RIKTIGE.......RIKTIGE..........TOTALE.....DENNE nr...............NAVN.................TEGN........RESULTAT.......POENG .....RUNDE

107......Vegar..........................6.................0.................6.............0 + 0 108..........Stoke01...................6................0.................6.............0 + 0 109..........bjerkis.....................6................0..................6.............0 + 0 110..........Gunnar....................5................1..................6.............0 + 0 111..............Jarod...................5................1..................6.............0 + 0 112..............Liverjuve..............4................1.................5..............0 + 0 113.........KingKop1.................4................1.................5.............0 + 0 114........blueboyblue..............4................0..................4.............1 + 0 115.......Ben Wrong.................3................1..................4.............0 + 0 116.........Lars Brudalen...........3................0..................3..............0 + 0 117.............Gladstone............3................0..................3..............0 + 0 118.............Spurs10...............3...............0...................3..............0 + 0 119,...........Poolshot ..............3................0...................3.............0 + 0 120........Sudnop.....................3................0...................3.............0 + 0 121,.........Bogey36..................2................1..................3..............0 + 0 122,......PelsPå Knagge...........2................1..................3..............0 + 0 123,.........Bollocks..................2................1..................3..............0 + 0 124..........F.Totti.....................2................1..................3..............0 + 0 125,........Kvit Kanin.................2................1..................3..............0 + 0 126,........10 Stenberg..............2................1..................3..............2 + 1 127.........Sullivan....................2................0..................2..............0 + 0 128 ...........TRIL.....................2.................0.................2..............0 + 0 129.........The Yld...................2.................0..................2..............0 + 0 130.......OwenRulez...............2................0...................2.............0 + 0 131.........LeeBowyer..............2................0...................2.............0 + 0 132...........LTRZ.....................2................0..................2.............0 + 0 133.........Lord Kanu...............2................0...................2.............0 + 0 134......Psycho1...................2.................0...................2.............0 + 0 135.......Øystsoru..................2................0...................2.............0 + 0 136......Kenneth1466.............2.................0..................2............0 + 0 137.......Ejossang.................2.................0..................2.............0 + 0 138...........fotbalgutt..............2.................0.................2.............0 + 0 139.......Bosschaos..............2.................0..................2..............0 + 0 140........Realizer.................1.................1..................2.............0 + 0 141.......Citizens...................1.................1..................2.............0 + 0 142..........Kristian11.............1.................0..................1.............0 + 0 143...........nordin..................1.................0..................1.............0 + 0 144..........Lupus..................1.................0..................1.............0 + 0 145...........Truba...................1................0...................1.............0 + 0 146...........Wiggum...............1................0...................1.............0 + 0 147...........Patric..................1................0...................1.............0 + 0 148.........Milburn..................1................0..................1..............0 + 0 149.......Rapidwagon.............1.................0.................1..............0 + 0 150........Lopic.....................1.................0.................1.............0 + 0 151.......Keano16.................1.................0..................1.............0 + 0 152.......Vieira.....................1.................0..................1.............0 + 0 153.......Wiltord...................1.................0..................1.............0 + 0 154.......Carr.......................1.................0..................1..............0 + 0 155.......NUFC....................1.................0..................1..............0 + 0 156.......Anfields.................1.................0..................1..............0 + 0 157........Essi.....................1.................0..................1..............1 + 0 158........Moto....................1.................0...................1.............1 + 0

1

Regner med at resten av sammenlagt-lista kommer:-)

Vieri32 - vil se hvor han ligger på lista

1

"DeLutte skrev: Rocca, Jihad, Stoke, Colombo, Treble99 og Løgith hadde alle 3 + 1 og ble rundens tippere

Videre nevner vi at alle tippernes resultater fra samtlige runder er å finne på dette forumets hjemmeside:

http://www.engelskfotball.tk

..........................................ANTALL.........ANTALL...........DE............RES ..........................................RIKTIGE.......RIKTIGE..........TOTALE.....DENNE nr...............NAVN.................TEGN........RESULTAT.......POENG .....RUNDE

1.................ryder...................18................5..................23............1 + 1

2...............Treble99................17.................6................23.............3 + 1

3,.............Peacock................19................3..................22.............2 + 0

4,.............Colombo................15............... .7.................22.............3 + 1 5.............rummenigge............14.................8.................22.............1 + 1 6,................Stoke.................17................4..................21.............3 + 1 7,................Zevs1.................16.................5.................21.............1 + 0 8................Metalis................17.................3.................20............1 + 0 9 ...........Værfast...................14.................6.................20.............2 + 1 10..............Rooster...............14.................6.................20.............1 + 0

Avklaring:

Det går rykter i enkelte aviser(bla. the SUN) om at de ti beste vil trekke seg fra denne ligaen, og danne sin egen liga. Stoke presiserer at han er helt uenig i dette, for som han sier; "vi har et ansvar overfor de lenger ned på lista."

Dette til informasjon.

1

DeLutte skrev: 44..........Dr Hook..............13.................2.................15............2 + 0

2+0 // Skulle ikke jeg hatt 2+1 ? Man City vant vel 1-2, mener bestemt jeg hadde tippet det. foruten å ha tippet riktig vinner på Newcastle.

Ellers registrerer jeg at du nå har gått forbi meg, Urg!!!

Necropheliacs lookin' for dead ones. The greatest of the Sadists and the Masochists, too -- Screaming' "Please hit me" and "I'll hit you". ---------------Freakin' at the Freakers Ball.---------------

1
DeLutte Du hadde nok 1 - 3 på Man city Ellers holder jeg på å rette runde 12 nå. Den kommer om et kvarter

DeLutte skrev: Du hadde nok 1 - 3 på Man city (Men det var i runde 12 og ikke runde 11, hvor jeg korrekt hadde 1-2.

Runde 11 hadde jeg: 1-2 3-2 0-1 og skulle hatt 2+1.

runde 12 hadde jeg: 1-3 1-1 3-1 og fikk korrekt nok 2+0.

Satser sterkt på 3+3 i runde 13.

Dr hook som synes delutte gjør en kjempejobb.

Necropheliacs lookin' for dead ones. The greatest of the Sadists and the Masochists, too -- Screaming' "Please hit me" and "I'll hit you". ---------------Freakin' at the Freakers Ball.---------------

1

Oii oii oii... 105 plass.. Hmm.. det var dårlig da. Satser uansett på at DeLutte gjør det riktig, og gidder derfor ikke å kontrollere noe av dette. Men satser heller på å komme sterkere etterhvert. Vent å se..

-Neverton- __________________________________________________________________ *Om man aldri har vann over hodet, vil man aldri se annet enn toppen av isfjellet*

1

Lignende innlegg

Fotball - Norsk VGD Publisert

Langt steg mot nedrykk for Brann

Brann kan være avhengig av å slå serieleder Bodø/Glimt borte i neste serierunde for å fortsatt holde liv i nedrykkskampen. Det må et lite fotballmirakel til, mener trener Eirik Horneland. Med to serie...
Bilde

Langt steg mot nedrykk for Brann: – Må skape et fotballmirakel

BERGEN (VG) (Brann - Molde 0–1) Brann kan være avhengig av å slå serieleder Bodø/Glimt borte i neste serierunde for å fortsatt holde liv i nedrykkskampen. Det må et lite fotballmirakel til, mener tren...


Bilde www.vg.no
2
0 svar

Ralf Rangnick blir midlertidig trener i Manchester United

«Gudfaren av Gegenpress», Ralf Ragnick (63), skal lede Manchester United ut sesongen. Det bekrefter Manchester United på sine nettsider. Der opplyser de at Rangnick leder laget som midlertidig manager...
Bilde

Ralf Rangnick tar over Manchester United som midlertidig trener

«Gudfaren av Gegenpress», Ralf Ragnick (63), skal lede Manchester United ut sesongen.


Bilde www.vg.no
2
0 svar
Fotball - Norsk VGD Publisert

Opplysninger til VG: Fredrik Bjørkan til Hertha Berlin

Bodø/Glimt-backen har signert med den tyske Bundesliga-klubben Hertha Berlin – og går dermed gratis fra gulljagende Bodø/Glimt etter sesongen. Kontrakten med Bodø/Glimt går ut ved årsskiftet. Overgang...
Bilde

Opplysninger til VG: Fredrik Bjørkan til Hertha Berlin

Bodø/Glimt-backen har signert med den tyske Bundesliga-klubben Hertha Berlin – og går dermed gratis fra gulljagende Bodø/Glimt etter sesongen.


Bilde www.vg.no
2
0 svar
Fotball - Norsk VGD Publisert

Akor Adams klar for Lillestrøm

Akor Adams (21) er Lillestrøm-spiller fra og med neste år. Nigerianeren har skrevet under på en treårskontrakt. Angriperens avtale med Lillestrøm blir bekreftet av klubben selv. Adams har vært i Sognd...
Bilde

Adams klar for Lillestrøm – VG Nå: Sportsdøgnet

Akor Adams (21) er Lillestrøm-spiller fra og med neste år. Nigerianeren har skrevet under på en treårskontrakt.


Bilde direkte.vg.no
1
0 svar
Fotball - Premier League VGD Publisert

Duoen Kane/Son tilbake

For første gang på fire kamper noterte den vanligvis så effektive angrepsduoen Harry Kane og Son Heung-min seg for et målpoeng i 2-0-seieren mot Brentford. De fire foregående Premier League-kampene ha...
Bilde

Duoen Kane/Son tilbake – endte fire kampers «tørke» i Brentford-seier – VG Nå: Sportsdøgnet

For første gang på fire kamper noterte den vanligvis så effektive angrepsduoen Harry Kane og Son Heung-min seg for et målpoeng i 2-0-seieren mot Brentford.


Bilde direkte.vg.no
1
0 svar

Sky Sports: Pochettino er førstevalget til United

Sky Sports hevder å vite at Paris Saint-Germain-manager Mauricio Pochettino er klubbens førstevalg foran Ajax-sjef Eric ten Hag nå som Ole Gunnar Solskjær er sparket. Michael Carrick styrer Manchester...
Bilde

Sky Sports: Pochettino er førstevalget til United – VG Nå: Sportsdøgnet

Sky Sports hevder å vite at Paris Saint-Germain-manager Mauricio Pochettino er klubbens førstevalg foran Ajax-sjef Eric ten Hag nå som Ole Gunnar Solskjær er sparket.


Bilde direkte.vg.no
3
0 svar

Britiske medier: Solskjær sparkes

Styret i Manchester United har bestemt seg for å avslutte kontrakten med Ole Gunnar Solskjær (48), melder engelske medier.
Bilde

Britiske medier: Solskjær sparkes – skal forhandle om sluttpakke

(Watford – Manchester United 4–1) Styret i Manchester United har bestemt seg for å avslutte kontrakten med Ole Gunnar Solskjær (48), melder engelske medier. Klubben skal nå forhandle med Solskjær om e...


Bilde www.vg.no
2
1 svar
Laster...