Helse esc

Innlegg

Helse

Malurt951

Kommunikasjon mellom spesialister og fastleger

Opplever at det er store problemer i kommunikasjonen /samhandlingen mellom primær- og spesialisthelsetjenesten, samt mellom ulike spesialister ved det samme sykehuset jeg blir henvist til.. Dette medfører at fastlegen unnlater å handle fordi han sier at han ikke får tilstrekkelig informasjon fra spesialistene i form av tilsendte epikriser o.l., og at det er tidkrevende for ham å kontakte dem, siden de ikke alltid er tilgjengelig på telefon. På den andre siden har jeg som pasient opplevd å bli "konfrontert" med at fastlegen ikke har sendt tilstrekkelig informasjon til sykehuset ved innleggelse, selv om jeg ikke hadde noen mulighet til å gjøre noe med det. Det har vært mange situasjoner hvor en har blitt en "kasteball" mellom instansene, som ikke kommuniserer direkte med hverandre. Dette har blant annet resultert i at ingen, verken fastlege, nevrolog, spesialist på blodsykdommer eller spesialist på hjertesykdommer har villet vurdere om jeg bør stå fast på blodfortynnende medisiner, som nevrologen mener fastlegen bør gjøre, og denne krangelen har nå pågått i over 3 år gjennom meg som pasient, uten at de har villet bruke tid på å kontakte hverandre for å komme til eninghet. Jeg har i mellomtiden byttet fastlege, og vært innlagt på nytt på hjerteavdelingen og også i en kortere periode på blodfortynnende, men denne fastlåste konflikten vedvarer, og jeg opplever det som svært belastende og stressende å bli pålagt rollen som "megler" i stridene mellom leger som beskylder hverandre for unnlatelse, men altså ikke kommuniserer direkte med hverandre. Dette og lignende spørsmål er svært upopulært å ta opp ved konsultasjonene, og blir da som regel møtt med et aggresivt utsagn om at de ikke har tid til å løse det. Det går også på bekostning av den knappe konsultasjonstiden jeg har behov for å kunne få lagt fram en tilstrekkelig utfyllende sykehistorie, og eventuelt få stilt noen spørsmål for min egen del.

1
2 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

Trist. Slik skal det IKKE være. Beslutningen om å bruke blodfortynnende medisinering eller ikke kan ofte være vanskelig. Man må vurdere forventet nytte opp mot risiko. CHADS-VASC og HAS-BLED er scoringssystemer som ofte benyttes i vurderingen. Uansett burde de forskjellige legene kunne kommunisere sammen og komme med et faglig råd til deg som pasient. Men vær klar over at det kanskje ikke alltid er noe fasitsvar med to streker under i slike tilfeller. Lykke til!

2

Lignende innlegg

Laster...