Arbeidstilsynet skriver: «Arbeidsgivere kan ikke innføre kontrolltiltak, slik som å spørre om vaksinasjonsstatus eller kreve koronatesting, dersom de kan gjennomføre andre tiltak som reduserer risikoen for smitte tilstrekkelig».

Påstanden er følgende: Når uvaksinert helsepersonell ikke kan behandle eldre pasienter uten personlig kontakt, og det ikke benyttes heldekkende drakt med lukket ventilasjonssystem, er det ikke mulig å gjennomføre tiltak som reduserer smitten tilstrekkelig, og det må derfor innføres kontrolltiltak straks.

Andre kontrolltiltak enn å sørge for at uvaksinerte ikke får behandle pasienter over 65 år, vil være så kostnadskrevende at det i praksis ikke eksisterer noe annet alternativ, og når det gjelder spørsmål om liv og død, må også datatilsynets regler om hensynet til personvernet fravikes.

1

Uvaksinert helsepersonell med barn under 18 år er tikkende koronabomber, og bør ikke få lov til å smitte eldre. Det man i sin tid gjorde med Tyfus-Mary, var at hun ble satt i karantene resten av sitt liv. Når man først har blitt smittet av et virus med evne til å ta seg inn i menneskelige celler, kan slike virus gå i dvale inne i cellene, inntil immunsystemet blir svekket, og deretter bryte ut. Det hjelper lite med munnbind og hansker for uvaksinerte, ettersom det vil være det samme som å innrømme at man er uvaksinert, altså må alle i helsevesenet som behandler eldre, også bruke munnbind og hansker, selv om bare noen få er uvaksinerte. Dette er et uforholdsmessig inngrep, som helsevesenet bør ta tak i. Således bør det være en plikt for helsearbeidere å opplyse om at de er uvaksinert mot korona, slik at de ikke kan behandle pasienter.

I fremtiden bør alle helsearbeidere ved ansettelse forplikte seg til å la seg vaksinere under pågående pandemier. Apropos frivillig vaksinering: Ca. 10 % av alle mennesker vil nekte det meste, noen vil til og med nekte å ta imot et større pengebeløp, for slik er menneskene, så frivillighet er til liten nytte, hvorfor de siste ca. 10 % bør tvangsvaksineres, og de bør betrakte seg som heldige, fordi de slipper å bli satt i karantene resten av livet.

Dermed bør alvoret snart begynne å gå opp for alle: De som smitter, eller medvirker til at en pasient med dårlig immunforsvar smittes, med den følge at pasienten dør, bør straffeforfølges.

https://www.abcnyheter.no/helse-og-livsstil/helse/2020/03/15/195655420/tyfus-mary-superspreder-for-begrepet-eksisterte

1

Relevant kronikk fra Ingeborg Senneseth i Aftenposten. Uvaksinert helsepersonell bør få vaksine, eller bli omplassert mener hun: "Yrkeskrav er ikke vaksinetvang".

Det finnes nok av andre yrkesgrupper med yrkeskrav.

1
Laster...