Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

Var Tysklands bruk av stridsgass under første verdenskrig et brudd på Haag-konvensjonen?

Den viktigste reguleringen om giftgass kom først med Genevekonvensjonen i 1925, nettopp som reaksjon på første verdenskrig.

1

Med tanke på at det første organiserte angrepet med dødelig stridsgass var rettet mot russerne fremfor franskmennene, faller dette argumentet på egne rimelighet. Allerede i de første uker av krigen var det flere episoder med uforklarende dødsfall etter bombardement med haubits- og kanongranater.

Det er forklart på annet hold at det dreier seg om "dubs", feildetonerte granater som ikke eksplodert slik de burde - eller som hadde ikke forbrente innholdet. Kjemikalier var en nymotens innføring i ammunisjonen den gang. I 1918 måtte soldatene ha på seg gassmasker i stridsvognene fordi kruttrøyk innholdet skadelige kjemikalier om det forekommer i tett konsentrering. Franskmennene hadde en spesiell forkjærlighet for kardeskgranater i det første krigsåret, som på engelsk kalles shrapnel. De hadde nesten ikke annet den gang da man bare hadde 75mm skyts og et svimlende lite antall haubitser med sprenggranater.

At tyskerne hadde deres ganske eiendommelige tolkning av gjeldende folkerettspraksis og internasjonale bestemmelser ofte på tvers av det som oppfattes ved internasjonal enighet er en del av deres sonderweg i perioden mellom 1870 og 1945, slik at man skulle være først ut med å starte krigsforbrytelser med en skremmende aksept som sett med deres behandlingen av franc-tireurs i Belgia og nordøstre Frankrike, hensynsløse bruk av represalier med summariske henrettelser uten mål og mening og så videre - Den tyske brutaliteten viser at man hadde tatt seg til retten ved å nekte å slutte seg til de andres tolkning og dermed nektet å ta selvkritikk over seg selv.

Det var ikke en tilfeldighet at det tyske folket måtte levde i ruiner i år null da man hadde regelrett mistet alt og enhver så man måtte begynne på nytt. Og hvorfor to verdenskriger måtte starte.

2
baldviking Ifølge denne artikkelen hevdet Tyskland at Frankrike hadde brukt stridsgass først og at deres egen bruk av stridsgass fra beholdere ikke var dekket av Haag-konvensjonens tekst.

Frankrike hadde brukt stridsgass

Turpinite er en av de store gåter fra den første verdenskrigen som dukket opp på diverse mediekanaler i USA og Tyskland i høsten 1914, som betro på navnet av oppfinneren, Eugene Turpin som oppfant den eksplosive melinite hvis britene etterliknet med lyddite og japanerne med schimose. Denne kjemiske blandingen som sprengstoffet er kraftigere enn TNT, men mer ustabilt og farligere spesielt med tiden - ikke så få soldater strøk med fram til etter 1.vks slutt. Dette er basert på pikrinsyre som også er giftig. Turpin kom med melinite til det franske militæret som tok det i bruk fra 1888, deretter med turpinite i året 1891.

Det var som svar på anklager fra det franske krigsministeriet omkring det nye sprengstoffet melinite som var ikke så enkelt å håndtere den gang, og endog ansett å være altfor eksplosivt etter datidens standard. Turpinite skulle være enda mer kraftigere som en forbedret versjon av melinite som med årene ble standarden som sprengstoff i hæren og marinen. Turpin selv gjentok dette i august 1914 da han tilbød militæret "et nytt og skrekkelig våpen" kalt turpinite.

Dette våpenet kom til eksperimentfasen i september 1914, sa det vist seg at den forårsaket interessante dødsfall uten å sette spor på døde innenfor en radius på 400 yards - en flokk sau var drept i en journalists ord: "-had been suddenly petrified; -" Det hører ut som Turpin hadde funnet ut hvordan å drepe med trykk skapt med eksplosjonen fra sprengstoffet, noe som nå brukes i dag. Alt dette var åpent publisert. I 2.vk var det mange tusener som var funnet drept etter artilleri- og bombeangrep uten et spor på seg, knust på innsiden av trykkreftene. Noe som ville ha vært meget nytt den gang i året 1914.

Da blir det lett å forstå hvordan tyskerne kunne misforstå og deretter konstruere fram en alternativ forklaring på fenomenet med uforklarende dødsfall fra en krig som så massiv bruk av artilleri på et skala aldri sett før i historien.

1
Varulv2478 [sitat…] Turpinite er en av de store gåter fra den første verdenskrigen som dukket opp på diverse mediekanaler i USA og Tyskland i høsten 1914, som betro på navnet av oppfinneren,...

Uansett er det vel ingen tvil om at tyskerne kun ventet på en unnskyldning for å ta i bruk stridsgass. De lå lengst fremme i forskningen på stridsgass. De hadde stridsgass på lager ved krigens utbrudd. De ledet an i opptrappingen av våpenet under hele krigen.

2
baldviking Uansett er det vel ingen tvil om at tyskerne kun ventet på en unnskyldning for å ta i bruk stridsgass. De lå lengst fremme i forskningen på stridsgass. De hadde stridsgass på lager...

Egentlig ikke rart ettersom Tyskland den gang hadde verdens største og meste avanserte kjemiindustri som var meget langt forut for sin tid idet krigsutbruddet kom, man hadde jo klarte å løse dilemmaet omkring produksjon av sprengstoff som skulle bare vare i det første halvåret av krigen.

Det tok tid for tyskerne å sette i stand forberedelsene selv om man hadde alt på plassen, simpelthen fravær av erfaringer (vintertid var ikke den rette tid for bruk av stridsgass da effekten vil være dramatisk redusert) og søke etter de rette metoder for utslipp av kjemikaliene som skulle være en effektiv stridsgass. Men det hendt raskt og kortfattet, noe som viser at tyskerne aktuelt hadde ikke utelukket muligheten om "en kjemisk krig" som var luftet i forveien i litteratur og annet.

I over ett århundre hadde det vært ulike eksperimenter og tankespinn omkring bruk av kjemikalier for å produsere stridsgass fram til krigsutbruddet i august 1914. Man hadde seriøst vurdert bruk av stridsgass for å bryte gjennom befestningene rundt Sevastopol i 1855.

1

Og hvorfor nevnes ikke britens bruk av kjemiske våpen ? Spesielt mot sivile mål i India og Midt-Østen ? Kan sikkert forsvare dets bruk mot legitime tyske militæranlegg, ettersom begge sider brukte det. Men Churchill oppfordring til å bruke det mot uskyldige andre steder i verden ? De beste er jo at 'krigs reglene' til Storbritania bare gjaldt mellom 'siviliserte nasjoner' og ikke 'usiviliserte stammer og stater', så alt var vel lov ifølge loven.

1
Azadi Baldviking, du vet vel at Haag konvensjonen i 1899 og 1907 hadde Storbritannias underskrift på seg ? Og denne konvensjonen forbød giftige gasser, men at Storbritannia med vilje opp...

Ja, det er Haag-konvensjonen tråden handler om, og den virker desverre kun å ha forbudt bruk av giftige gasser mot andre underskrivere. Geneve-konvensjonen gikk mye lenger. Men usikker på om britene brukte gass i India og Irak før eller etter de undertegnet Geneve?

1
baldviking Ja, det er Haag-konvensjonen tråden handler om, og den virker desverre kun å ha forbudt bruk av giftige gasser mot andre underskrivere. Geneve-konvensjonen gikk mye lenger. Men usi...

Ratifiseringen av Geneve-protokollen hendt først 9. april 1930. På britisk hold er de offisielle dokumentene preget av omfattende sensur og annenhånds opplysninger som skjulte indisier slik at man ikke vet med absolutt sikkerhet om giftgass var brukt eller ikke. Derimot har man en rekke indisier fra politiske dokumenter omkring Churchill og statlige representanter som visse enestående dokumenter om at giftgass allikevel kan ha vært brukt under konfliktene i Mesopotamia og India. Fram til 1930 var giftgass brukt i flere konflikter, blant annet av Frankrike og Spania over dagens Marokko - og Italia over Libya. Storbritannia var ikke alene om en slik praksis.

Siden 1919 var kjemiske stridsmidler som besto av giftgass forseglet i flybårne bomber deployert over hele verden som en varig del av våpenarsenalet for de forskjellige hærstyrker ansvarlig for koloniene, og det var kjemiske stridsmidler i Mesopotamia og India. Man anså dette som et effektiv moralødeleggende våpen som straffhandling spesielt mot usiviliserte folk - og det var ikke rett så få den gang, med en standard som ville ha vekket avsky i dagens verden. Under Riffkrigen i 1920-årene var amerikanske piloter som frivillige hos spanjolene meget beryktet for deres hensynsløs bruk av bensinbomber og giftgass som da byen Shauen var blitt avlivet med flere hundre drepte sivilister i 1924. Pilotene rettferdiggjorde dette ved å henvise til skjending av drepte soldater, fangemassakre og omfattende grusomheter av riffkrigerne den gang.

Men det var kjapt oppdaget at diskriminerende bombing med splintbomber var betydelig mer effektiv ettersom de fleste byggematerialer den gang på de fleste kolonier var svært primitiv og meget sårbart, spesielt i muslimske land med uvanlig stor tetthet av byggmasse. Giftgass ble etter hvert oppfattet for å være overflødig og altfor destruktiv idet man vil pasifisere, ikke terrorisere folk fra sans og samling. Britene foretrakk straffangrep med enkelte fly eller i par mot tettbygder som kontrolleres av fiendtlige stammer eller var kommet under kontroll av opprørerne, en taktikk som vedvarer fram til 1960-årene. De hadde lært at hvis man angripe disse mennene skulle forsvare, vil de få opprøret til å kollapse. Det var tross alt krigsforhold som bare involverte få tusener på det meste.

Kurderne og dels araberne hadde i Mesopotamia vekket meget stor sinne i 1920-årene i en slik grad at Churchill kom med sine famøse erklæringer omkring en villighet til bruk av giftgass, blant annet fordi voldsintensiteten og den barbariske atferden var direkte sjokkerende på de britiske herskerne. Britene mente dette kan rettferdiggjøre terrorangrep med fly og kollektive represalier rettet mot sivilbefolkningen hvis forbrytelsen ligger i at den mannlige andelen stort sett var væpnede motstanderne. Selv hvis giftgass var ikke brukt, var RAF ikke mindre brutalt, man hadde droppet fosforbomber, brukt raketter (opprinnelig mot ballonger under 1.vk), miner og bomber med forsinkede tennsats som bensinbomber (napalms forgjengeren - minst lik ille). Flere tusen omkommet i 1920 til 1931.

2

Lignende innlegg

Historie vif_support Publisert

17. mai til ettertanke

Kongen hilser det norske folk 17. mai 1940 Kongens hilsen leses opp i Tromsø radio, den eneste frie radiostasjonen i Norge https://www.nrk.no/skole-deling/12165 London Radio 17. mai 1945 Siste 17. mai...
1
0 svar
Vitenskap Script Publisert

Minoriteter

Minoriteter vil gjerne fremme at de har en særlig tilgang til den vitenskapelige sannheten utenom den vitenskapelige. Kvinnelige forskere som hevder at når en erkejennelsesfilosof gjetne tar trivielle...
1
0 svar
Vitenskap Aztalon Siste svar

Genier

Genier oppstår fra tid til annen. Da mener jeg de som skiller seg ut blandt folkemengden betraktelig og kan anses som geni altså geni begavet. Det er en skala fra 160 IQ og oppover til supergeni som e...
1
8 svar
Filosofi nyheim Publisert

Vennskap

Ja, dyr trenger også å føle nærhet og vennskap. Egentlig en selvfølge som ikke blir forstått godt nok.
1
0 svar
Filosofi Bogilde Publisert

På vei mot et Big Bang

Jeg begynner med å identifisere den eneste egenskapen av eksistensen som nødvendigvis alltid må ha eksistert, et 'potensial for tilblivelse'. Mitt argument: "Ethvert realisert øyeblikk må nødvendigvis...
1
0 svar
Historie mar_ette Siste svar

Ukraina - en historisk allegori.

Siden vgd driver med lite annet enn sensur/kontrollert kupping av innlegg... Ingenting her i dette innlegget er ment som faktiske påstander jeg kommer med, det er kun utsagn som leseren selv kan tolke...
2
5 svar
Historie VESTMAN Publisert

Harald Hårfagre

Nå har jeg lest Tormod Torfæus' saga om Harald Hårfagre. Islendingen Torfæus (1636-1719) var Kongelig historiker av kongedømmet Danmark-Norge. Som islending hadde han tilgang og ikke minst en særegen...
1
0 svar
Språk pethfah Publisert

Tur til Danmark

Kan jeg veksle fra norske kroner til danske kroner på danskeferja? Og kan jeg isåfall gjøre det med kontanter? Jeg skal snart dra til Danmark og jeg har ikke bankkort.
1
0 svar
Laster...