Historie

gamecrazy

Vikings på tv;

Tviler sterkt på at Norske eller Svenske vikinger drev med menneskeoffring.

Bare Norge har høye fjell og fjorder.De fleste områder ved kysten av Sverige,Danmark og Finnland er ganske flatt.I Sverige er det kun fjell mot Norge.

Latterlig å se de klatre i stupbratte fjell på ett sted de kaller "Uppsala".

Michael Hirst må virkelig ha satt verdensrekord i å være langsint.Det var jo i 1066 at vikingene tapte slaget ved Standford Bridge.

Kategat er ett havområde ikke ett sted i Norge.

1
33 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

Tviler sterkt på at Norske eller Svenske vikinger drev med menneskeoffring.

Å?

1

Tviler sterkt på at Norske eller Svenske vikinger drev med menneskeoffring.

Dette er riktignok en sagakonge, men likevel har historien nok rot i virkeligheten. Merk deg at han ble blotet fordi ingen av hans egne ofringer hadde gitt virkning....

Menneskeofring ble omtalt i forbindelse med Rollo på 930-tallet, og Adam av Bremen og Saxo Grammaticus omtaler menneskeofring ved tempelet i Uppsala på 1000-tallet. I tillegg har man ved flere gravlegginger av storfolk i Norge omtale av menneskeofring ved at treller ble drept og plassert i graven sammen med herren sin.

1

svenskene drev menneskeofring i tidlighistorisk tid. mange referanser til samme i forhistorisk norsk periode også. jeg er mer skeptisk til kvinnelige vikinger. datidens samfunn var rimelig kjønnsdelt.

1

Nå er jo denne serien fiksjon, og ikke nødvendigvis historisk riktig..Syntes det er en fantastisk serie, men man må ta det som underholdning, ikke historieleksjoner :)

1
baldviking svenskene drev menneskeofring i tidlighistorisk tid. mange referanser til samme i forhistorisk norsk periode også. jeg er mer skeptisk til kvinnelige vikinger. datidens samfunn var...

Kvinnelige vikinger sannsynlig eksisterte ikke, men de kristne krøniker og nordiske sagn var rimelig klart om at kvinner som av og til demonstrert en karakterisk slagkraftighet som sett da indianerne ble skremt av en kvinne som blottet seg og hevet et sverd for hugg, hadde fulgt med de mannlige vikingene. De deltok ikke i kamp, men det er klart at de hadde en rolle i plyndring som sett under beleiringen av Paris i år 885 - og hadde en moralsk viktighet ved at man egget mennene og latt hån om disse som trakk seg bort. Kvinnens viktigste rolle hos vikingene var simpelthen for å egge mennene, selv om man nærmest aldri grepet til våpen. De var ikke mindre fredelig enn sitt mannlig motstykke i vikingenes samfunn. Vikinger praktisere meget ekstrem forskjellbehandling mellom kvinner i egne følge og fremmede kvinner som kunne bli gjort til slaver og tvunget til alskens saker.

Menneskeofring var helt klart dokumentert av kristne krønikeskriverne i 1000-tallet omkring organiserte masseofring i religiøs regi, blot, i Danmarks Lejre og Sveriges Uppsala - og fra Osebergskipet var det funnet intakte tekstiler som viser at det kan ha forekommet på norsk grunn i 800-tallet. Man visste at menneskeofring var praktisert i førhistorisk tid i de fleste kultur i Europa og endog inn i historiske tid, så skandinavene skilte seg ikke ut i "den hedenske Europa" som først opphørt i 1400-tallet for godt.

En arabisk skriver hadde dokumentert menneskeofring sett med egne øyne idet man overvært begravelsesseremonien av en død vikinganfører i dagens Russland, da var en kvinnelig tjener massevoldtatt og knivstukket før man satt fyr på skipet med den døde. Denne beretningen betviles ikke i det hele tatt.

1

Det er mye historisk merkelig i serien, men Ragnars hustrus stridbarhet er vel hentet fra sagakildene, som nok også er fri diktning, men det kan jeg godta.

At vikingene frem til år 796 ikke skal ha kjent til Englands eksistens betviler jeg derimot sterkt...

1

Da kan jeg lettere forstå kristningen av Norge.Åsatru er ikke lenger noe for meg.Valhall eller ei.

1

Bare Norge har høye fjell og fjorder.De fleste områder ved kysten av Sverige,Danmark og Finnland er ganske flatt.I Sverige er det kun fjell mot Norge. Latterlig å se de klatre i stupbratte fjell på ett sted de kaller "Uppsala".

I en serie vil man ha med hele norden, samtidig som serien må foregå på et mest mulig spektakulært sted. At det blir en miks av norge, sverige og danmark, med vår natur, passer meg helt utmerket.

Først og fremst burde man glede seg over en fantastisk bra serie, som også gir folk lyst til å undersøke historien.

Angående menneskeofring er det ikke godt å få nøytrale meninger om dette, da historien i hovedsak er skrevet av folk som så ned på vikingene. Man kan også trygt anta at hendelser i serien ikke alle kunne passe inn i samme århundre. Men det er helt greit, bare det er god underholdning og det er det uten tvil !

1
eddard [sitat…] I en serie vil man ha med hele norden, samtidig som serien må foregå på et mest mulig spektakulært sted. At det blir en miks av norge, sverige og danmark, med vår natur, p...

Angående menneskeofring er det ikke godt å få nøytrale meninger om dette, da historien i hovedsak er skrevet av folk som så ned på vikingene.

Som allikevel ikke betyr at det er løgn. Det burde huskes at noen av krønikeskriverne hadde et godt forhold med skandinavene som den nordtyske Adam af Bremen som hadde gjort seg til venn med den danske konge Svein Estridsson. Estridsson var en av disse som formidlet detaljene om de hedenske virksomheter i Lejre fra hans morfars levetid.

Sagnforfatterne hadde dokumentert solide indisier omkring en religiøs praksis rundt menneskeofring i vikingenes tid, blant annet hadde dødsguden Odin ofret seg selv ved å bli hengt i Yggdrasil med et spyd gjennom seg. Det er meget vanlig at de fleste som var ofret ifølge både kristne (sentraleuropeisk/dansk) og norrøne kilder, skulle bli hengt og etterlatt under trærne. Denne praksisen later til å være meget sterkt forankret i skandinavisk kultur gjennom middelalderen og inn i tidlig moderne tid. I 1564 ble byen Ronneby utryddet blant som straff for at flere dusin, om ikke hundre svenske fanger var blitt hengt og skjendet som med Odin i flere trær. Et menneskeoffer som regel ble stukket i hjel med spyd, ofte i forbindelse med kvelning som ikke alltid var fatalt.

Det er gjort meget få arkeologisk funn som beviste dette, blant annet fordi de døde etter menneskeofring i nordeuropeisk natur uten å ha blitt begravd eller bevart gjennom tilfeldigheter stort sett forsvant. I Tissø ble to døde som var preget av å ha blitt brutalt drept, funnet blant restene etter et nedbrent bygg som straks var erstattet med et nytt på noe som var et kultområde. Det vist at funn av menneskeknokler tatt fra døde og døde i liknende forholder var ikke så uvanlig. Mange kultur deriblant pre-jødiske fra Kaanan for tre tusen år siden hadde for vane å ofre mennesker for spesielle bygninger eller selv bosted.

Det er ikke noe negativ med at det hadde hendt menneskeofring i forfedrenes tid for mange århundrer siden, fordi bortimot ALLE kultur over hele verden hadde religiøs sanksjonerte drap i offerformål - fra Mellom-Amerika og Vest-Afrika har man de aller verste eksempler på organiserte menneskeofring i stor skala, byen Benin i dag er grunnlagt over ruinene av en by britene brent ned i 1890-årene fordi man hadde funnet bevis om at flere tusen mennesker var ofret der. Romerne hadde fram til første århundret f.Kr menneskeofring eller religiøse seremonier der et menneske måtte latt egne liv - og som fortsatte som gladiatorspill fram til kristnes tid. I dag har man en slags menneskeofringspraksis hos de militante islamistene som messet hver gang man foretok drap på religiøs basis.

Avstanden mellom drap begått på religiøs basis og drap begått som religiøs sanksjon er meget skremmende liten.

3
Varulv2478 [sitat…] Som allikevel ikke betyr at det er løgn. Det burde huskes at noen av krønikeskriverne hadde et godt forhold med skandinavene som den nordtyske Adam af Bremen som hadde gjo...

Det er ikke noe negativ med at det hadde hendt menneskeofring i forfedrenes tid for mange århundrer siden, fordi bortimot ALLE kultur over hele verden hadde religiøs sanksjonerte drap i offerformål - fra Mellom-Amerika og Vest-Afrika har man de aller verste eksempler på organiserte menneskeofring i stor skala, byen Benin i dag er grunnlagt over ruinene av en by britene brent ned i 1890-årene fordi man hadde funnet bevis om at flere tusen mennesker var ofret der. Romerne hadde fram til første århundret f.Kr menneskeofring eller religiøse seremonier der et menneske måtte latt egne liv - og som fortsatte som gladiatorspill fram til kristnes tid. I dag har man en slags menneskeofringspraksis hos de militante islamistene som messet hver gang man foretok drap på religiøs basis.

Godt innlegg, og viktig også å huske på at i tiden før middelalder kunne tap i krig føre til utslettelse av hele folk/stammer. Menneskeverd var ikke akkurat på moten i disse tider.

Hekseforfølgelsene i kristen tid kan vel sees som en forlengelse av tradisjonene med menneskeofring, der syndige mennesker velges ut som offer.

1
eddard [sitat…] Godt innlegg, og viktig også å huske på at i tiden før middelalder kunne tap i krig føre til utslettelse av hele folk/stammer. Menneskeverd var ikke akkurat på moten i dis...

Hekseforfølgelsene i kristen tid kan vel sees som en forlengelse av tradisjonene med menneskeofring, der syndige mennesker velges ut som offer.

Ofring av mennesker oftest kom ut av to bestemte motiver; for å blidgjøre guder - eller å unngå straff fra gudene, ofte gikk det ut på det samme som da dømte var levende brent i store halmdukker av kelterne i Cæsars tid (bevist arkeologisk sett). Vikingene steinet i hjel disse som var tatt å ha spottet gudene, for å vise at man fremdeles aktet sine guder og vil fortsette med å blidgjøre disse. Oftest har man de meste banale og til dels ekstremt barnlige motiver bak menneskeofring i små skala i de fleste kultur verden rundt.

Hekseforfølgelsene glir rett inn i en slik tradisjonell betraktning selv om aktørene ville benektet slike antydninger på det sterkeste, ettersom dette er drap som var religiøst sanksjonert etter et sosialt perspektiv innad i et samfunn. Heksene ble ikke ofret, men drept som uttrykk for egne tro og overlegenhet - det var ikke en tilfeldighet at de fleste hekser var myrdet av protestantene som stundom var nesten alene om forfølgelsene i Europa. En kunne oppfatte dette som uttrykk for en underliggende redsel for det guddommelige autoritet og som dermed måtte imøtekommes med gester - bevisst eller underbevisst - som kan inkludere statlige drap på vedkommende. Hekser var ikke de eneste som var "ofret", samme skjebne rammet homoseksuelle og mange andre som var tatt for å være en forbryter så stor at døden var eneste utvei.

Religiøs sanksjonerte drap fortsetter i vår tid i land med innfødte religionspraksis og i islamske land. Mye av dette kan være en fortsettelse av menneskeofring i forskjellige omstendigheter der man myrdet mennesker for abstrakte målsetninger uten at det kunne forsvares i møte med rasjonalitetens stemme.

2

Tviler sterkt på at Norske eller Svenske vikinger drev med menneskeoffring

Gamecrazy

Jo - vikingene drev, en periode med menneskeofring - som andre kulturfolk gjorde det i perioder.. Dog skal det sies, det var kanskje ikke like "organisert" som det var i The Vikings - snarere var det vel i perioder der "gudene" hadde trekt tilbake sin velsignelse fra mennesker - pga de hadde begått overdramp - og den eneste måten og få gudene på sin side igjen var å ofre det ultimate offeret - mennsket - for å blidgjøre gudene om noen med autoritet mente at folket hadde forbrutt seg kraftig nok mot gudene... I "gamle dager" tok man dette bokstavelig og blodig nok - i og med at man følte man var så avhengig av gudenes hjelp for å overleve.. For oss som lever i dag, kan mye av forestillingene som våre fjerne forfedre hadde virke litt tåpelige og kanskje uvesentlig - men det var alvorlig nok for de som levde da - og de hadde ofte kraftige forestillinger om hva som måtte skje dersom gudenes vrede hadde kommet over mennesket fordi de hadde forbrutt seg mot gudenes lover og regler...

De fleste kulturfolk, til og med romere og grekere, og andre folkeslag som levde rundt Middelhavet - hadde i perioder ofret mennesker for å blidgjøre gudene..Karthagenere var jo legendariske og har etterlatt seg tusenvis av urner - med beinrester etter mennesker som hadde blitt ofret - Vikingene var i så måte bare litt sent ute i å ofre mennesker til gudene.. Forestillingen om at gudene måtte blidgjøres - iblant med menneskelige offer var noe som holdt "disiplinen" blant folk flest - i og med at faren for å få vreden fra Gudene over seg var alvorlig nok...

I gamle dager - hadde man mye usikkerhet rundt seg - naturen var tøff og brutal - faren for matmangel og sult var absolutt noe man hadde innpå seg - og faren for å dø av sykdommer (som i dag blir behandlet med medisiner enkelt) var også noe som lå rett under overflaten - selv i år med gode forhold, og nok mat lå frykten for sult ikke langt under overflaten blant de fleste som levde da.. Den matsikkerheten vi har i dag - eksisterte ikke, bare for 100 år siden.. Våre oldeforeldre, kanskje også besteforeldre, levde kanskje med historier om grenser til sult - eller hadde opplevd sult selv... Og det innenfor de siste 100 årene... Så kan vi bare tenke på hvordan det var - for 1800-2000 år siden under helt andre former for religiøs oppfattelse og utøvelse av tro...

Diclotican

1

Tviler sterkt på at Norske eller Svenske vikinger drev med menneskeoffring.

Menneskeofring er beskrevet flere steder i Ynglingesagaen i Heimskringla. Dette er tidlige tider og før det som regnes for "vikingetiden" (793-1066). I vikingetiden ble nok treller ofret når en viktig person døde.

1
KHWS [sitat…] Menneskeofring er beskrevet flere steder i Ynglingesagaen i Heimskringla. Dette er tidlige tider og før det som regnes for "vikingetiden" (793-1066). I vikingetiden ble no...

Det mest brutale i vikingetiden sto kristne misjonærer for. Tvangen som ble brukt mot hedninger for å kristne dem, involverte blant annet sterk tortur og bortføring av barn som maktmiddel.

Men den norrøne kulturen hadde barneofring, helt klart. Det var en del av blot-tradisjonen

1
shaukat23B Det mest brutale i vikingetiden sto kristne misjonærer for. Tvangen som ble brukt mot hedninger for å kristne dem, involverte blant annet sterk tortur og bortføring av barn som mak...

Men den norrøne kulturen hadde barneofring, helt klart. Det var en del av blot-tradisjonen

Var det? Man blotet vel med hesteblod i de skildringene jeg har lest, og kristne misjonærer har fortalt om hengoffer (voksne menn ser det ut som) i Uppsala, noe som nok var spesielle anledninger (uår f.eks.). Og det finnes en beskrivelse der en trellkvinne følger herren sin i graven (dette er dog i Bulgaria/Russland, men vikinger var der også).

Blander du med utsetting?

1
justanothername [sitat…] Var det? Man blotet vel med hesteblod i de skildringene jeg har lest, og kristne misjonærer har fortalt om hengoffer (voksne menn ser det ut som) i Uppsala, noe som nok va...

The writings of Ibn Fadlan, an Arab trader who observed an encampment of "northmen" conducting a funeral for their chieftain (or some other sort of leader, perhaps), which did include human sacrifice. Here's the pertinent passage:

It was now Friday afternoon, and they led the girl to an object they had constructed which looked like a door-frame. They lifted her and lowered her several times. Then they handed her a hen, whose head they had cut off. They gave her strong drink and admonished her to drink it quickly. After this, the girl seemed dazed. At this moment the men began to beat upon their shields, in order to drown out the noise of her cries, which might deter other girls from seeking death with their mastersin the future. They laid her down and seized her hands and feet. The old woman known as the Angel of Death knotted a rope around her neck and handed the ends to two men to pull. Then with a broad dagger she stabbed her between the ribs while the men strangled her. Thus she died.

As far as I know Fadlan's writings have not been discredited (someone correct me if I'm wrong on this).

Various Sagas and other writings such as the Heimskringla and the Landnamabok also mention human sacrifice. Sagas are obviously fictional (or at least fictionalized) but have been a reasonably reliable resource for investigating Viking society.

Finally, Tacitus mentions in his Germania that human sacrifice was practiced. Obviously these people weren't Vikings, but they were Germanic and did practice a sort of proto-norse mythology. It seems reasonable that the practice of human sacrifice could feasibly be practiced by the Vikings

http://www.reddit.com/r/AskHistorians/comments/1cxhiv/

1

Slik jeg leser teksten til Fadlan så sier han vel at disse trellene ble ofret etter eget ønske?

Og både Kringla og de andre verkene er vel skrevet i kristen tid? Her kan det tenkes at enkelthendelser har blitt utbrodert for å sette hedningene i litt dårligere lys. Det samme gjelder for Tacitus og romerne. Det var viktig å fremstille andre folkeslag som barbarer.

Det skjedde nok som i de fleste andre kulturer, men slik det fremstilles i serien eller å si at Vikingene hadde en kultur for dette er litt under tvil for min del.

1
midgardsormen Slik jeg leser teksten til Fadlan så sier han vel at disse trellene ble ofret etter eget ønske? Og både Kringla og de andre verkene er vel skrevet i kristen tid? Her kan det tenkes...

at disse trellene ble ofret etter eget ønske?

I de fleste tilfeller var det tale om sosial press og overtalelse. Jeg har ikke noe tro på den radikale versjonen omkring menneskeofring, nemlig at hvis en frivillig var ofret for gudene, kan det bare kalles menneskeofring. Jeg holder meg til den tidsfaste og konservative versjonen om at et menneske, frivillige som motvillig, like fullt er et menneskeoffer myrdet i troens navn.

Det er ikke få eksempler på at folk var myrdet for å følge deres herskerne, i Kina var det funnet eksempler på at flere hundre var slaktet - og Dsjendis Khan tok kaka ved å ha tusener ofret ved sin død. Denne type menneskeofring vedvarte fram til begynnelsen på 1900-tallet spesielt i Vest-Afrika, og det har vært flere dusin mistenksomme dødsfall etter høvdingsdød i flere vestafrikanske land som Ghana i de siste seksti år. Den siste var for bare ti år siden. De fleste gikk ikke frivillig i døden. Men de protestert ikke høylytt liksom dødsdømte fordi man var utsatt for sosial press og tvang fra et fiendtligstemt samfunn som omga dem og diktere dem på alle måter. Det er på samme måte som enkemord i India hvor enkene skulle brennes levende sammen med deres døde ektemenn, omgivelsene - spesielt den mannlige andelen - forlangte det. I bunn og grunn var det meget få, om noe, som stå ved deres avgjørelse om å bli ofret.

Og det er akkurat hvorfor skjoldmennene banket på deres skjold idet udåden skulle fullbyrdes om bord på gravskipet ifølge Fadlan, skrikene måtte overdøves når menneskeofferet satt seg i motverge i sin siste stund. Disse visste det disse gjorde var galt, men frykter overtroen enda mer omkring den døde og gudene. Menneskeofring har hendt i alle kjente sivilisasjoner inkludert den romerske (fram til Cæsars barndom). Ofte vist det seg at det var grunnleggende egoistiske og banale tankesett som ikke er mulig å forsvare den gang som i dag. I gamle Egypt var sinnet mot menneskeofring ved faraoenes begravelsene blitt så stor at man gikk over til gravgaver som modeller av levende mennesker tilgjort i tre og keramikk. Man så nærmeste det samme overalt, noe som viser at det var ikke kritikkløst om å ofre mennesker for deres herskerne som hadde blitt levende guder.

Og guddommelighet av herskerskikkelsen var en sterk del av kongeverdigheten i det norrøne samfunnet.

1
Varulv2478 [sitat…] I de fleste tilfeller var det tale om sosial press og overtalelse. Jeg har ikke noe tro på den radikale versjonen omkring menneskeofring, nemlig at hvis en frivillig var o...

Utifra Midgardsormens meninger ellers på vgd er det vel nokså åpenbart at han mener at at jødene søkte om å få bli henrettet i gasskamre. Som en ære til den stolte neoromerske holy Hitler empire.

Men det var ikke en påstand, bare en mening. Og øh...en spøk.

Offisielt.

2

Lignende innlegg

Historie vif_support Publisert

17. mai til ettertanke

Kongen hilser det norske folk 17. mai 1940 Kongens hilsen leses opp i Tromsø radio, den eneste frie radiostasjonen i Norge https://www.nrk.no/skole-deling/12165 London Radio 17. mai 1945 Siste 17. mai...
1
0 svar
Vitenskap Script Publisert

Minoriteter

Minoriteter vil gjerne fremme at de har en særlig tilgang til den vitenskapelige sannheten utenom den vitenskapelige. Kvinnelige forskere som hevder at når en erkejennelsesfilosof gjetne tar trivielle...
1
0 svar
Vitenskap Aztalon Siste svar

Genier

Genier oppstår fra tid til annen. Da mener jeg de som skiller seg ut blandt folkemengden betraktelig og kan anses som geni altså geni begavet. Det er en skala fra 160 IQ og oppover til supergeni som e...
1
10 svar
Filosofi nyheim Publisert

Vennskap

Ja, dyr trenger også å føle nærhet og vennskap. Egentlig en selvfølge som ikke blir forstått godt nok.
1
0 svar
Filosofi Bogilde Publisert

På vei mot et Big Bang

Jeg begynner med å identifisere den eneste egenskapen av eksistensen som nødvendigvis alltid må ha eksistert, et 'potensial for tilblivelse'. Mitt argument: "Ethvert realisert øyeblikk må nødvendigvis...
1
0 svar
Historie mar_ette Siste svar

Ukraina - en historisk allegori.

Siden vgd driver med lite annet enn sensur/kontrollert kupping av innlegg... Ingenting her i dette innlegget er ment som faktiske påstander jeg kommer med, det er kun utsagn som leseren selv kan tolke...
2
6 svar
Historie VESTMAN Publisert

Harald Hårfagre

Nå har jeg lest Tormod Torfæus' saga om Harald Hårfagre. Islendingen Torfæus (1636-1719) var Kongelig historiker av kongedømmet Danmark-Norge. Som islending hadde han tilgang og ikke minst en særegen...
1
0 svar
Laster...