Historie

Nødutgang

Når begynte man å drikke vann i byene?

Jeg ser en episode av Dr. Who hvor de er i 1860 og en drikker vann slik vi ville gjort i dag. Men stemmer dette? Var ikke vannet på denne tiden udrikkelig? Byen i serien er forøvrig Cardiff i Wales.

1
13 svar

Byer har alltid hatt lokal vannforsyning i form av brønner og ekstern vannforsyning i form av steinsatte grøfter, rør og viadukter m.m. I tillegg kom selvsagt elver. Nesten alle byer ligger ved en elv. Elver fungerte gjerne som hovedkloakk. Etter industrialiseringen ble de i tillegg fylt av gift. Grunnvannet, som brønnene fikk sin forsyning fra, ble forurenset av innsig fra elvene. Folk døde som fluer. Den eksterne vannforsyningen var som oftest ren, men underdimensjonert i perioder med rask befolkningsvekst. Så alt i alt tror jeg nok at folk drakk vann, selv om Pasteur m.fl mente at folk ikke burde gjøre det. Man forsto ikke at vannet var forurenset med bakterier. Man forsto kun at vann var forurenset når det luktet eller var misfarvet. F.eks skipsvann. Sjøfolk hadde gjerne med øl, vin og sprit.

3
baldviking Byer har alltid hatt lokal vannforsyning i form av brønner og ekstern vannforsyning i form av steinsatte grøfter, rør og viadukter m.m. I tillegg kom selvsagt elver. Nesten alle by...

Dette med misfarget vann er jo også noe av kjernen i noen teorier rundt betydningen av at Jesus gjorde vann til vin. For oss høres jo dette ut som noe man gjør for å kunne kose seg med vin i stedet for å drikke vann. Men det kan like gjerne bety at han renset vannet og gjorde det drikkbart. For mange mennesker på denne tiden var det ikke først og fremst rus man forbandt med vin, men renhet og "mattrygghet".

1
Up-the-ra Dette med misfarget vann er jo også noe av kjernen i noen teorier rundt betydningen av at Jesus gjorde vann til vin. For oss høres jo dette ut som noe man gjør for å kunne kose seg...

For mange mennesker på denne tiden var det ikke først og fremst rus man forbandt med vin, men renhet og "mattrygghet".

Øldrikking var helt vanlig her i nord, også for barna. Helt sikkert ikke store alkoholprosenten, men øl var tryggere enn vann.

1
Nødutgang [sitat…] Av den samme grunn man hadde den tyske renhetsloven av 1516(500 år i år!)?

Egentlig ikke. Det var (i alle fall i 1516 da den ble vedtatt i Bayern og frem til 1871 da den ble gjeldende for hele Tyskland) først og fremst en lov som skulle sikre at hvete og rug ble brukt til baking og ikke ølbrygging (som i følge loven kun skulle brygges med bygg-malt)

Samt sikre skatteinntekter siden den Bayerske hertugfamilien snodig nok fikk unntak fra loven og et svært lukrativt monopol på å brygge og selge det populære hvete-ølet.

2
Up-the-ra Dette med misfarget vann er jo også noe av kjernen i noen teorier rundt betydningen av at Jesus gjorde vann til vin. For oss høres jo dette ut som noe man gjør for å kunne kose seg...

Jesus gjorde vann til vin. For oss høres jo dette ut som noe man gjør for å kunne kose seg med vin i stedet for å drikke vann. Men det kan like gjerne bety at han renset vannet og gjorde det

Men ville egentlig vann være spesielt forurenset og udrikkelig i Jødeland på Jesus tid?

1
franzsigel [sitat…] Men ville egentlig vann være spesielt forurenset og udrikkelig i Jødeland på Jesus tid?

Franz: "Men ville egentlig vann være spesielt forurenset og udrikkelig i Jødeland på Jesus tid?"

Det er vel riktigere å spørre om det ville vært det da teksten ble skrevet ;) Men jeg vet ærlig talt ikke. Dette er en teori jeg husker at jeg leste, men jeg husker ikke hvor. Det kan hende at det ikke var særlig forurenset relativt sett på den tiden, men det var nok utrygt nok til at vin var å foretrekke.

1
Laster...