Hmmm, snodig oppgave.

Men etter at Hellas var løsrev seg fra Tyrkerne var de et mer eller mindre autoritært monarki fram til militærkuppet på 60-tallet. Siden midten av 70-tallet ble landet demokratisk.

https://snl.no/Det_politiske_system_i_Hellas

Romerriket er et litt mer omfattende tema. De startet også ut som et monarki, og deretter ble de en republikk. Men etter borgerkrigen mellom Julius Cæsar. Gnaeus Pompeius og Biggus Dikkus endte de til slutt opp som et Keiserdømme ledet av sistnevntes hustru Incontinentia.

Så må du selvsagt ta med noe om overgangen til Pavedømmet, men akkurat det er det nok andre som kan bedre enn meg...

3
franzsigel Hmmm, snodig oppgave. Men etter at Hellas var løsrev seg fra Tyrkerne var de et mer eller mindre autoritært monarki fram til militærkuppet på 60-tallet. Siden midten av 70-tallet b...

etter at Hellas var løsrev seg fra Tyrkerne var de et mer eller mindre autoritært monarki fram til militærkuppet på 60-tallet. Siden midten av 70-tallet ble landet demokratisk

Vil nesten tro at han tenker på antikken og ikke på Georgios Papadopoulos! :-)

Men dette temaet er uansett større enn en doktoroppgave.

1

jeg fant ingen kilder i Google eller boka.

Det finst drøssevis av informasjon på eit bibliotek (Grimbergs verdenshistorie, Aschehougs verdenshistorie etc). Når ein held seg til Google og læreboka, vert det sjølvsagt skrale greier. Og driv ikkje med avskrift. Bruk fleire kjelder og dine eigne ord!!

1
franzsigel Hmmm, snodig oppgave. Men etter at Hellas var løsrev seg fra Tyrkerne var de et mer eller mindre autoritært monarki fram til militærkuppet på 60-tallet. Siden midten av 70-tallet b...

Så må du selvsagt ta med noe om overgangen til Pavedømmet

Etter at den romerske velferdsstaten forfalt fra 1600 og utover var det opprørsstemning over hele riket. Statsmakten var svak og Pave Franz II tok kontroll over riket i et fredelig kupp. De styrte til Napoleon herjet landet i 1805 og var en tid preget av fremgang i forhold til årene før. De fikk opprettet embedsmannstaten, romertallene og bygget colosseum.

Pavestaten var et slags kontstitusjonelt monarki med Paven og hans livslevsager som statsoverhodet. Disse ble valgt av Senatet som igjen var valgt av Dumaen. Selv om Dumaen kunne gi råd, var Paven absolutt enerådende.

3
Laster...