Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Hvilken rolle har Vietnamkrigen hatt på samfunnet?

Hei!

Skriver en presentasjon om Vietnamkrigen og har lyst til å avslutte med akuratt spørsmålet i tittelen(altså i dagens samfunn). Det er vel noe med Usa sin rolle som verdenspoliti og veteraner? Hadde satt pris på et litt kortfattet svar som kan avslutte :)

På forhånd takk!

1
3 svar

3 svar

Vi ønsker å legge til rette for en god debatt på nettsidene våre, og for å kunne sikre god moderering holder vi nattestengt mellom klokken 00.00 og 08.00.

Langveg

Vietnamkrigen førde til endå meir kynisme når det gjeld Sambandsstatanes krigføring langt utanfor eigne grenser. For blant anna å unngå protestar i USA, har dei militære lagt vinn på at eigne soldatar ikkje skulle verta drepne slik at dei ikkje brtukte bakkestyrkar korkje t.d. i Jugoslavia eller Libya. Luftbombing frå 5000 meter vart hovudsaka. Am. tap i Afghanistan og Irak var små i høve til døde "fiendar". Bruk av umanna dronar er eit trekk ved denne type krigføring. "Fienden" - irekna sivile - har store tap, medan amerikanarane har så godt som ingen. Denne forma for krigføring - utan at fotsoldatar vert brukte - fører til at det ikkje vert slutt på krigstilstanden korkje i Afghanistan, Irak. Libya eller kvar det måtte vera. Kirgen mot afghanarar er den lengste Sambandsstatane nokon gong har førd. Det er berre fotsoldatar som kan syta for effektiv okkupasjon og passifisering av "fienden".

2

franzsigel

Det er vel noe med Usa sin rolle som verdenspoliti og veteraner?

Tja, USA har fortsatt med å være verdenspoliti (etter en kort pause), så ikke så sikker på det.

Så det spørs litt HVILKET samfunn du egentlig skriver om.

I USA er kanskje den mest langvarige virkningen at man ikke lenger har verneplikt og har fått et helprofesjonelt forsvar med de fordeler og problemer det medfører. Blant annet at det er en langt dypere kløft mellom et stort militærvesen og det sivile samfunnet.

Men antagelig ville verneplikten blitt opphevet uansett på 90-tallet som i de fleste andre vestlige liberale land (med Norge som et av de svært få unntakene).

I Norge og Europa er kanskje den største endringen at vi ikke lenger har det ensidig svært positive bildet av USA som vi hadde på 50 og 60-tallet. "Drømmen om Amerika" har aldri fått den helt samme glansen tilbake...

Og så må vi selvsagt ikke glemme Vietnam oppi alt dette. I motsetning til hva man skulle tro når man ser filmer eller leser bøker, så deltok de også i krigen. Og det var landene i Sørøst-Asia som mistet et par millioner innbyggere...

2

LANISTA84

Etter selv å ha opplevd noen turer, så grøsser jeg av tanken på hvordan denne krigen kjentes på kroppen for de som var der i sumpene og junglene. Den var så mye verre enn dagens konflikter. For alle parter. Det var en krig hvor folk valgte vekk "sine helter" fordi den først og fremst rammet sivile.

Var vel 55.000 amerikanere som døde og 20 ganger så mange på den andre siden, inkludert alle sivile?

Det var starten på amerikanske nederlag. En spiral som har fortsatt. Viktig poeng.

Og USA opplevde sin første store splittelse siden borgerkrigen. Enda viktigere poeng.

"Folket," studenter i front, startet sin kampanje hvor de viste for første gang sin avsky mot sine egne soldater. Det var et paradigmeskifte.

Kan jeg dra det så langt å si at USA - et land hvor jeg faktisk ble født - for første gang mistet sin jomfrudom og heltestatus for sitt eget folk og også resten av verden?

Resten er jo kjent historie:)

Symphati for the Devil. Verden ble ikke den samme etter den krigen.

Lykke til.

1

Lignende temaer

Bilde

Vitenskap

Vitenskap

Bilde

Filosofi

Filosofi

Bilde

Alternativt Livssyn

Alternativt Livssyn

Bilde

Språk

Språk

Bilde

Astronomi

Astronomi

Laster...